Заперечні займенники No, None, Neither, Nothing …

 • no – ніяка, ніяке, ніякі
 • none – ніхто, ніщо, жоден
 • neither – ні той, ні інший (з двох)
 • no one – ніхто, нікого
 • nobody – ніхто, нікого
 • nothing – ніщо

Щоб побудувати в англійській мові заперечне речення, необхідно скористатися частинкою «not» або ж заперечними займенниками. В цілому побудова заперечних висловлювань в англійській і українській істотно відрізняються. В англійській мові не може бути використано більше одного заперечного елементу в межах одного речення. Однак слід врахувати, що в розмовній мові це граматичне правило може бути порушено (нечасто), наприклад:

 • The tourists saw nobody on the beach. – Туристи нікого не побачили на пляжі.
 • The tourists didn`t see anybody on the beach. – Туристи нікого не побачили на пляжі.

Що стосується функцій, то «no» може виступати в мовленні в ролі прикметника; «Neither» – в функції іменника і прикметника, а всі інші займенники даної категорії – в ролі іменників.

Займенник «No»


«No» використовується в англійській мові тільки в функції прикметника, визначального іменника в формах множини та однини. При його наявності одночасне використання інших займенників та артиклів неприпустимо. При необхідності замінити іменник цілком (займенником-іменником), вживається «none», наприклад:

1. «No» може визначати іменники-підмети, наприклад:

 • No student passed that examination. – Ніхто зі студентів той іспит не здав.

2. «No» може виступати визначенням до іменників-доповнень, наприклад:

 • Mary bought no evening shoes. – Мері не придбала ніякі вечірні туфлі.

3. Коли «no» визначає іменник-доповнення, на його місці можна вжити конструкцію з заперечною формою присудка «not + a + доповнення» (в поєднанні з іменниками в однині) і «not + any + доповнення» (в поєднанні з іменниками обчислюється в обох числах і з необчислювальними іменами), наприклад:

 • John has no dog. = John has not a dog. = John hasn`t a dog. – У Джона немає собаки.
 • John has no dogs. = John has not any dogs. = John hasn`t any dogs. – У Джона не було собак.
 • There was no juice in the glass. = There was not any juice in the glass. = There wasn`t any juice in the glass. – У склянці не було соку.

4. Цей займенник може вживатися в коротких висловах і репліках заперечного або заборонного характеру, наприклад:

 • No doubt! – Ніяких сумнівів (заперечення)!
 • No bathrooms. – Ні (без) ванних кімнат (заперечення).
 • No crying! – Не плакати (= не треба сліз – заборона)!
 • No copying! – Не копіювати (заборона)!

Займенник «None»


«None» – займенник-іменник, який може бути використаний для позначення неживих предметів і осіб обчислювальних та необчислюваних, використовуваних в якості підмета, доповнень і іменних частин присудків, наприклад:

 • None of the tourists can speak Portuguese. – Ніхто з туристів не може говорити на португальській мові (у функції підмета).
 • Mary met none of her colleagues. – Мері не зустріла нікого зі своїх колег (в функції доповнення).

«None» може узгоджуватися з дієсловами-присудком в обох числах, але більш вживаною є форма множини, наприклад:

 • None of them is absent. = None of them are absent. – Ніхто з них не відсутній.

«None» може замінювати «no», щоб уникнути повторів, при цьому опускається іменник, наприклад:

 • They wanted to lend an umbrella, but we had none. – Вони хотіли позичити парасольку, але у нас не було її (замінює обчислювальний іменник).
 • Is there any butter in the freezer? – No, there is none. – У холодильнику є вершкове масло? – Ні ( «none» замінює необчислюваний іменник, а «no» – заперечна частка).

«Neither»


Даний займенник може виступати і в функції іменників, і в функції прикметників і при цьому вказувати і на предмети, і на обличчя. У семантичному відношенні воно досить обмежене, оскільки вказує на те, що особа або предмет є одним з двох можливих. «Neither» без «of» (прийменника) використовується в промові перед іменниками в формі однини, вжитими без артикля, вказівних або присвійних займенників; при цьому дієслово узгоджується з ним в формі однини, наприклад:

 • Neither umbrella was in good order. – Жодна з (двох) парасольок не була справною.
 • Will you have mineral water or juice? – Neither. – Що вам завгодно – мінеральної води або соку? – Нічого.

Якщо іменник супроводжується артиклем, то «neither» використовується разом з «of», а іменник при цьому має форму множини, наприклад:

 • Neither of their umbrellas was in good order. = Neither of their umbrellas were in good order. – Жодна з них (двох) парасольок не була справною.

Присудок узгоджується з даними займенником в однині у випадку з офіційним мовним стилем і в множині – в разі з неофіційним стилем.

Похідні від займенника no «Nothing, no one, nobody»

Ці складні заперечні займенники завжди виконують функції іменників і виступають в реченнях підметом, доповненнями чи іменними частинами присудків. У заперечних реченнях дані займенники у функції доповнень і предикатива можуть замінюватися на «anyone», «anything» і «anybody», а присудок при цьому використовується в заперечних формах. Всі перераховані займенники, крім «nothing» і «anything», можуть також виступати в якості визначень, використовуючись в формі присвійного відмінка (no one`s, anyone`s, nobody`s, anybody`s). Після всіх перерахованих в даному пункті займенників «of» (прийменник) не використовується, наприклад:

 • There was no one in the house. = There was nobody in the house. – У будинку нікого не було.
 • This is no one`s umbrella. = This is nobody`s umbrella. – Ця парасолька нікому не належить. = Це нічийна парасолька.
 • There was nothing on the round table. – На круглому столі нічого не було (про неживі предмети).

Як предикативу найбільш часто вживаються конструкції з «anyone», наприклад:

 • They don`t know anyone in the town. – Вони нікого в місті не знають.
 • Sarah could not hear anyone. – Сара нікого не чула.

«Nobody»


«Nobody» теоретично взаємозамінне з «no one», але вживається даний займенник в англійській мові не так часто. Присудки після нього завжди вживаються в формі однини, якщо вони вжиті в ролі підмета. Він може виступати в реченнях:

1. У функції підмета, наприклад:

Nobody helped Mary. – No one helped Mary. – Ніхто не допоміг Мері.

2. В функції доповнення, наприклад:

They saw nobody in the kitchen. = They saw no one in the kitchen. – They saw no one in the kitchen. – Вони нікого не побачили на кухні.

3. В функції предикативі, наприклад:

There was nobody in the living-room. = There was no one in the living-room. – У вітальні нікого не було.

Даний займенник може використовуватися як визначення до імені іменнику в формі присвійного відмінка, наприклад:

 • John was nobody`s child. – Джон був нічийною дитиною.
  Whose bag is this? – Nobody`s. – Чия це сумка? – Нічия.

«Nothing»


Цей займенник може використовуватися тільки до неживих предметів. Він може виступати різними членами речення:

1. Підметом:

Nothing pleased George. – Джорджу нічого не подобалося.

2. Предикатива:

There was nothing in her pockets. – В її кишенях нічого не було.

3. Доповненням:

They had nothing to discuss. – Їм було нічого обговорювати.

Мовні конструкції з «anything»:

 • Elisabeth could not catch anything. = Elisabeth could catch nothing. – Елізабет нічого не могла вловити.
 • There was not anything on the plate. = There was nothing on the plate. – На тарілці нічого не було.

Next: Кількісні

Опубліковано © Just English