Порядок слів в англійському реченні

Як часто на іспитах, в різних тестах ми стикаємося з необхідністю правильно скласти фразу з набору слів. Якщо в українській мові майже не має значення, почнете ви речення з підмета або присудка, то в англійській є певні принципи, дотримання яких є обов’язковим. Правильно організована структура речення – це запорука грамотної мови.

З перших днів знайомства з англійським необхідно запам’ятати сувору схему речень, порядок слів. Чітка послідовність полегшує розуміння, сприйняття мови наслух.

Порядок слів у реченні

Повірте, засвоївши основи взаємодії членів речень, можна з упевненістю сказати, що незабаром ви зможете говорити. Так, спочатку простими фразами з двох-трьох слів, але поступово розширите свій лексичний запас і різноманітите свою промову. Отже, правила побудови:

Підмет + присудок + додаток + обставина

Subject + predicate + object + adverbal modifier

The boy showed the mark-book yesterday. (Хлопчик показав щоденник вчора)

                                                         
підмет   присудок       додаток    обставина

Ну, і це ще не все. В одній фразі може бути кілька обставин і додатків. Як все розставити на свої місця не тільки з лексичної сторони, але і з граматичної?

Розглянемо на прикладі:


Побудова речень в англійській мові ґрунтується на тому, що, якщо налічується кілька додатків, то вони чергуються в такий спосіб:

непрямий дод. (Кому?) + прямий (що) + з прийменником (кому?)

 • She wrote her friend a letter. Але: She wrote a letter to her friend. – Вона написала подрузі лист. = Вона написала лист подрузі. (В українській граматичної різниці немає)

Як видно з прикладу, якщо непрямий додаток стоїть без прийменника, то він передує прямому, а якщо використовується прийменник, то йде після нього.


Згідно з порядком слів в англійському реченні, обставини розставляються так:

образу дії (цілі, причини) (як?) + місця (куди? де?) + часу (коли?)

 • He was running quickly to his house at 7 o’clock yesterday. – Він біг додому швидко о 7 годині вчора.

Якщо є необхідність логічно виділити обставину місця або часу, то його можна винести на перший план.

 • In London he visited many museums last year. – У Лондоні він відвідав багато музеїв в минулому році.
 • Last year he visited many museums in London. – У минулому році він відвідав багато музеїв в Лондоні.

Є ще й такий член речення, як визначення. Ця вільна пташка стоїть завжди перед тим словом, до якого воно відноситься. Іноді недостатньо одного визначення, щоб повністю охарактеризувати предмет, тому необхідно використовувати кілька. Як, що і куди поставити?

1. Артикль або присвійний займенник, числівники + прикметники: my beautiful yellow hat, Tom’s ugly big old Italian hunting boots, the first difficult examination question.

2. Прикметники в наступному порядку: Емоційне ставлення → факт: a nice sunny day – прекрасний сонячний день.

3. Факти, якщо їх декілька, розташовуються в наступній послідовності: розмір → вік → колір → звідки → з чого. Не обов’язково в реченні ви знайдете всі характеристики, це можуть бути два або три прикметники (визначеннями найчастіше виступають прикметники), значить, пропускаючи один з елементів схеми, ставите все в потрібному порядку. Давайте, подивимося на приклади: a nice small black plastic bag, a new black plastic bag.

A famous Scottish poet was born in 1750. – характеризує підмет – емоції. забарвлення + звідки (Відомий поет народився в 1750 році)

Отже, стикаючись з питанням, як складати речення англійською, вдивіться в кожне слово. Перш за все необхідно визначити основні члени (хто здійснює дію, що, або над чим, потім – що ж відбувається, сама дія) і поставити їх на перше місце. Потім, другорядні члени у відповідності зі схемою.

Але, ще дуже хотілося б відзначити питання, які є не зовсім порушенням, а невеликою зміною порядку. Так, підмет і присудок міцно тримаються за свої місця і нікому їх не поступаються, так само, як і та обставина і додаток. Але, питальне речення може починатися з допоміжного дієслова, модального або ж зі спеціального слова.

 • Did he live in Minsk? – Він жив у Мінську?
 • Do you have a computer? – У тебе є комп’ютер?
 • Can you take me to the museum? – Ти можеш відвезти мене в музей?
 • What kind of book are you reading now? – Яку книгу ти зараз читаєш?

Випадки порушення прямого порядку слів в англійському реченні

Звичайно ж, не без труднощів! Вищенаведена схема діє, швидше за все, для 80% стверджувальних речень. Але існують деякі особливості, які варто запам’ятати.

Таке граматичне явище, як інверсія, перевертає все з ніг на голову. Що це таке? У випадках, коли структура речення в англійській порушена, відзначається зворотний порядок підмета і присудка. Але існує певний, обмежений набір таких ситуацій.

1. В одиницях мови з оборотом there is / there are підмет стоїть після присудка.

 • There is a round table in the middle of the room. – Посеред кімнати стоїть круглий стіл.

2. Якщо фраза починається з прямої мови (з «»), а непряма йде за нею, то підмет також міняється місцями з дієсловом.

 • «I have not painted for ages», said my friend. – «Я не фарбував цілу вічність», сказав мій друг.

3. У висловлюваннях, що починаються з «here», але тільки за умови, що підмет виражено іменником. Але, якщо ж на його місці після here використовується займенник, то прямий порядок зберігається.

 • Here are the gloves you are looking for. – Ось рукавички, які ти шукаєш.
 • Here comes our teacher. – Ось іде наш учитель.
 • АЛЕ: Here it is. – Ось воно. Here he comes. – Ось він іде.

4. Якщо речення починається з таких прислівників та сполучників, як never (ніколи), seldom (рідко), little (мало), in vain (марно), scarcely (ледь), not only (не тільки), hardly (ледь), тоді тут присутня інверсія. Найчастіше порушення порядку використовується для додання емоційного забарвлення висловлюванню, а ці слова, які виносяться на перше місце, підсилюють і підкреслюють значення.

 • In vain does she dye her hair. – Даремно вона фарбує своє волосся.
 • Never in his life has he gone abroad. – Ніколи в житті він не їздив за кордон.
 • Seldom can he come to see us. – Рідко він може нас відвідувати.

5. У коротких репліках, наприклад, таких як So did I, Neither do I (І я теж).

 • Every morning I take a shower. – So do I. – Я щоранку приймаю душ. І я теж.
 • She did not read this book. – Neither did I. – Вона не читала цю книгу. І я теж.

В принципі, в синтаксичних конструкціях все дуже конкретно. Маючи безліч правил і стільки ж винятків, будувати речення неважко, якщо чітко дотримуватися інструкцій. Отже, пам’ятайте, що складання речень англійською строго підпорядковується схемою. Дотримуйтесь їй, і тоді у вас все вийде!


Next: Інверсія

Опубліковано © Just English