Types of verbs

В англійській мові дієслова поділяються на:

Основні, або самостійні, дієслова, які позначають дію або стан особи або предмета:

to work, to go, to play, to think.

  • He works at an office. – Він працює в офісі.
  • She slept seven hours. – Вона спала сім годин.

Службові, або допоміжні, дієслова, які вживаються не як самостійні з повним лексичним значенням, а як допоміжні засоби для різних цілей:

to be, to have, to do, to dare, to need, to be able, may, must, will, shall, ought, used і ін.

Допоміжні дієслова, в свою чергу, поділяються на три підгрупи:


Допоміжні дієслова, які служать засобом для утворення різних форм дієслова. У цій функції вони не мають самостійного лексичного значення і на українську мову не перекладаються:

shall, will, should, to have, to be, to do.

  • I shall write it tomorrow. – Я напишу це завтра.

(Допоміжний дієслово shall служить для утворення майбутнього часу Future Simple Tense.)


Допоміжні дієслова, які служать для утворення складеного іменного присудка. Такі дієслова називаються дієсловами-зв’язками. Це дієслова to be, to become, to get, to grow та інші.

  • We are students. – Ми студенти.
  • He became an engineer. – Він став інженером.

Допоміжні дієслова, які виражають не саму дію, а можливість, ймовірність, необхідність вчинення дії, вираженого смисловим дієсловом. Це модальні дієслова:

can, may, must, ought, need і ін.

  • You can do it. – Ти можеш зробити це.
  • She may watch TV till half. – Вона може дивитися телевізор до пів на десяту.

Next: Особа та число дієслова

Опубліковано © Just English