Proper and Common nouns

У шкільній програмі при роботі над будь-яким аспектом мови основними методами є ознайомлення, тренування і застосування. Починаючи з першого етапу навчання, школярі вчаться розуміти іноземну мову, поступово засвоюють введені лексико-граматичні структури, оволодівають навичками читання і письма, починають самостійно будувати прості речення. Ступінь засвоєння граматичного матеріалу безпосередньо впливає на всі аспекти оволодіння мовою. Одним з важливих розділів граматики є іменник. Цю численну групу слів зручно поділити на більш дрібні групи, відповідно до типів і функціями тих чи інших іменників.

Власні назви


Власні назви (proper nouns) – це імена людей, назви місць, організацій або предметів, які завжди пишуться з великої літери, щоб відзначити їх індивідуальність:

John Smith, Matthew Ray, India, River Ganges,
The United States of America, International Monetary Fund,
European Court of Justice, Jaguar XJ40.

Знайомство з власними назвами іменників починається з перших уроків і на протязі всього шкільного навчання допомагає вирішувати комунікативні завдання. Деякі власні назви – це назви поем, оповідань, фільмів, музичних творів, газет і журналів – мають додаткову пунктуацію у вигляді лапок або курсиву.

Учні переконуються на прикладах, що іменники утворюють велику групу змістовних слів, що позначають імена людей, назви міст, країн, тварин, рослин, явищ природи, товарів, людських цінностей і емоцій, і, що вони істотно необхідні не тільки для нашого розуміння мови, але і для нашого розуміння навколишнього світу. Саме завдяки іменникам ми ідентифікуємо навколишні предмети і успішно орієнтуємося серед них.

Загальні назви


Загальні назви (common nouns) – це назви груп або категорій, які, як правило, мають одну або кілька спільних рис:

dog, guitar, poem, student, tree, whale.

Вони також можуть бути назвами товарів, явищ або фізичних властивостей:

aluminium, money, fire, rain, heat, noise, speed.

Конкретні назви


Конкретні назви позначають предмети, які мають фізичне (тобто видимі або відчутні) існування. При цьому іменники можуть бути і конкретними, і загальними:

axe, computer, guitar, paper, student, stone, telescope,

або конкретними і власними назвами:

Mount Everest, River Nile, the House of Commons, the Kremlin.

Дані види іменників частіше зустрічаються при навчанні учнів висловлюватися на певні теми, наприклад: Great Britain, London.

Абстрактні іменники


Абстрактні іменники позначають такі явища, які не мають очевидного фізичного існування. Це можуть бути людські якості або емоції:

courage, fear, greed, hatred, humour, love,

а також поняття, наприклад:

imperialism, justice, liberty.


Next: Відмінки;

Опубліковано © Just English