Походження та утворення іменників

«Словотвір» – дуже важливий розділ граматики. У календарному плануванні середньої та старшої школи вводиться певна кількість годин з даного розділу.

Багато іменники прийшли в сучасну англійську мову з старої англійської і їх легко відрізнити по типово англійським суффіксам: –dom, –er, –hood, –ness. У староанглійській слово dom означало рішення суду і як суфікс, що позначає стан, становище, якість життя, абстрактну державу:

boredom (нудьга), freedom (свобода), kingdom (королівство), martyrdom (мучеництво), serfdom (кріпосне право), wisdom (мудрість).

Суфікс –er зберіг своє оригінальне значення в якості вказівника на чийсь рід занять:

archer, baker, barber, butler, worker, teacher

а також поняття, наприклад:

imperialism (імперіалізм), capitalism (капіталізм), justice (справедливість), liberty (свобода), tyranny (тиранія).

Іноді люди настільки ототожнюються з тією роботою, яку вони виконують, що слова, що позначають той чи інший вид діяльності, використовують як прізвища:

Coper, Hooper, Fletcher, Porter, Salter, Turner.

Подібним же чином і суфікс –ier, створює назви іменників: cashier; а також назви військових професій:

bombardier, brigadier, cavalier, grenadier, soldier.

Суфікс –hood, утворений від староанглійського слова had, спочатку мав на увазі ранг або порядок, і створював іменники, що позначали стадії або стану життя:

  • childhood, boyhood, girlhood, brotherhood, sisterhood,
  • fatherhood, motherhood, manhood, womanhood, parenthood.

Крім суфіксів –dom і –hood, існує ще суфікс –ness, який позначає, положення, стан або якість і утворює сотні сучасних англійських іменників:

madness, sadness, goodness, quickness, homesickness, darkness, thoughlessness.

Іменники, утворені від дієслів і прислівників


Гнучкість англійської граматики дозволяє нам утворювати іменники від дієслів або діалектів. Так, форми Past Рагticiple – тобто ті дієслова, яким передували слова has, had, have been, had been, – можуть функціонувати в якості іменників, що мають відношення до класів людей або речей.

Наприклад, іменник the forbidden означає речі, які були заборонені, щось заборонене. Подібним же чином ми можемо утворити такі іменники:

  • the beaten, the educated,
  • the fallen, the lost, the repatriated, the wounded.

Present Participle деяких дієслів – тобто та форма дієслова, яка закінчується на -ing, – теж можуть функціонувати в якості іменників, як тих, які позначають будь-який вид активності:

Our students tried various forms of exercise: swimming, cycling and running.

Іменники, які утворені з форм Present Participle, називають віддієслівні іменниками. Метою навчання є використання граматики за призначенням і з максимальною ефективністю під час письмових робіт, а не для абстрактних вправ.


Іменники можуть бути утворені і від прислівників. Найпоширеніша група іменників, утворених подібним чином, має відношення до людей, які мають якість, позначених тим чи іншим наріччям – наприклад:

the good and the bad, the weak and the strong, the rich and the poor.

Подібним же чином утворені і такі іменники:

the beautiful, the dutiful, the sick, the blameless, the homeless, the grotesque, the picturesque, he treacherous, the unspeakable, an academic, a schizophrenic, a mystic, a romantic.


Next: Прості, похідні та складні іменники;

Опубліковано © Just English