Типи запитань

Всі речення в англійській мові виражають ствердження, заперечення або питання. Сьогодні ми сфокусуємо увагу на питальних реченнях, адже саме з ними часто у студентів бувають труднощі.

Давайте згадаємо, що в англійській є певний порядок слів у реченні: спочатку йде підмет, за ним присудок, потім додаток та інші члени речення. Але такий порядок слів порушується в питанні. Питання може починатися з питального слова або допоміжного дієслова (крім розділових питань), потім йде підмет і присудок, додаток та інші члени речення. Всього в англійській мові п’ять типів питань:

Приклади:

1. Загальні:

 • Are you a booklover? – Ти книголюб?
 • Do you read a book? – Ти читаєш книгу?

2. Спеціальні:

 • Why are you a booklover? – Чому ти книголюб?
 • When do you read a book? – Коли ти читаєш книгу?

3. Альтернативні:

 • Are you a booklover or a nonreader? – Ти книголюб чи ні?
 • Do you read a book or a magazine? – Ти читаєш книгу або журнал?

4. Розділові:

 • You are a booklover, are not you? – Ти книголюб, чи не так?
 • You do not read a book, do you? – Ти не читаєш книгу, чи не так?

5. Питання до підмета:

 • Who is a booklover? – Хто книголюб?
 • Who reads a book? – Хто читає книгу?

Загальне запитання


Якщо на питання треба відповісти «так» або «ні», то це загальне питання. Його ще називають “Yes / No question”. Загальна схема для такого питання виглядає так:

допоміжне або модальне дієслово + підмет + присудок + додаток + інші члени речення.

 • Do (допоміжне дієслово) you (підмет) play (присудок) computer games (додаток)? – Ти граєш в компьютерні ігри?
 • Can (модальне дієслово) you (підмет) do (присудок) it (додаток) for me (інші члени речення)? – Ти можеш для мене це зробити?

Тільки не забувайте, що дієслова to be в теперішньому і простому минулому часі не потрібні ніякі допоміжні дієслова:

 • Are (дієслово to be) you (підмет) at home (інші члени речення)? – Ти вдома?
 • Was (дієслово to be) he (підмет) at the cinema yesterday (інші члени речення)? – Він був учора в театрі?

Спеціальне запитання


На таке питання вже просто «так» або «ні» не відповісти. Воно вимагає докладної і розгорнутої відповіді. Спеціальні питання в англійській мові відрізняється тим, що вони можуть бути задані до будь-якого члену речення. Порядок слів у таких питаннях такий же, як і в загальному, тільки на початку треба поставити одне з питальних слів:

 • What? – Що?
 • When? – Коли?
 • Where? – Де?
 • Why? – Чому?
 • Which? – Котрий?

Зверніть увагу, всі питальні слова починаються з wh, тому такий тип питань ще називається “Wh-questions”.

А ось так виглядає формула, по якій будують спеціальне питання:

питальне слово + допоміжне або модальне дієслово + підмет + присудок + додаток + інші члени речення.

 • Where (питальне слово) are (допоміжне дієслово) you (підмет) going (присудок)? – Куди ти йдеш?
 • What (питальне слово) do (допоміжне дієслово) you (підмет) want to read (присудок)? – Що ти хочеш почитати?
 • When (питальне слово) did (допоміжне дієслово) you (підмет) leave (присудок) the house (доповнення)? – Коли ти пішов з дому?

Альтернативне запитання


Подивіться на назву цього типу питань – «альтернативне», значить, що в питанні повинен бути вибір між двома варіантами. Таке питання можна задати до будь-якого члену речення. І найголовніше – тут завжди ви зустрінете сполучник or (або). Формула така ж, як в загальному питанні, але треба не забути поставити or там, де потрібно. Розглянемо, як ми можемо поставити альтернативні питання до такого речення:

 • They finished writing the article at 6 p.m. – Вони закінчили писати статтю в 6 вечора.
 • Did they finish writing the article in the morning or at night? – Вони закінчили писати статтю вранці або ввечері?
 • Did they finish writing or reading the article? – Вони закінчили писати або читати статтю?

Розділове запитання


Порядок слів у такому питанні прямий, як в звичайному реченні. І тільки в кінці такого речення ми зустрінемо питання, яке називається tag. У українській мові теж є таке питання, і звучить воно так: «чи не так?» / «Не так?» / «Так?». Для того щоб утворити tag-question, допоміжне дієслово і підмет треба поставити в кінець речення. Є два способи утворення такого питання в англійській мові:

Початок речення стверджувальне + коротке заперечне питання.

 • He reads a book, does not he? – Він читає книгу, чи не так?
 • His friend is German, is not he? – Його друг німець, чи не так?

Початок речення заперечення + коротке стверджувальне питання.

 • She does not go to the church, does she? – Вона не ходить до церкви, чи не так?
 • He is not at the meeting, is he? – Він не на зустрічі, чи не так?

Як бачите, в більшості випадків автор питання знає відповідь на нього, просто він хоче перепитати співрозмовника, показати здивування або недовіру.

Питання до підмета


Найлегший для формування питання. Вам потрібно взяти стверджувальне речення, прибрати підмет і замість нього поставити who (хто) або what (що). Ніякі допоміжні дієслова не потрібні. Є лише один нюанс – в теперішньому часі додаємо закінчення -s до дієслова.

 • Who invites guests for the party? – Хто запрошує гостей на вечірку?
 • What makes you feel upset? – Що змушує тебе сумувати?
 • What happened to us? – Що трапилося з нами?

Ось і все 5 типів питань в англійській мові. Вивчивши способи їх побудови ви без зусиль зможете визначити, яке перед вами питання.


Next: Загальне запитання

Опубліковано © Just English

8 коментарів