Дієслова to have і have got

Дієслово “to have” (мати) в англійській мові використовується в досить різних ситуаціях і на українську мову може перекладатися по-різному. У цій статті Ви дізнаєтеся основні ситуації, коли використовують дане дієслово. Також Ви дізнаєтесь про дієслово “have got”, що теж означає “мати”.
Дієслово to have

To have – основне дієслово, що використовується для зазначення володіння (власності) чим-небудь (не тільки матеріальним), властивості чого-небудь (або його характеристики), спорідненість або зв’язок, наприклад якість однієї речі по відношенню до іншої:

 • I have a banana. – У мене є банан. (Я маю банан)
 • I have a lot of free time these days. – Зараз у мене (є) багато вільного часу.
 • Sarah has a brother in Germany. – У Сари є брат у Германії.
 • She has two books by Steven King. – Вона має / У неї є дві книги Стівена Кінга.
 • He has fair hair. – У нього світле волосся.

Дієслово “to have” також вживається для позначення великого числа дій, ось деякі з них (головне зрозуміти сенс, а не лякатися і думати “як же це перевести”):

 • have a bath, wash, shower, etc – приймати ванну (лежати в ній), прати, приймати душ (під струменем води) і т.д.
 • have breakfast, lunch, dinner – снідати, обідати, вечеряти.
 • have fun – добре проводити час, “отримуйте задоволення”.
 • have time available – мати на щось час.
 • have questions – мати питання.
 • have a party – проводити вечірку.
 • have a walk, hike, ride, etc. – прогулюватися, бути в поході, їздити верхи і т.д.
 • have a discussion, fight, argument etc. – обговорювати, боротися, стверджувати …

Приклади:

 • I usually have breakfast at seven o’clock. – Зазвичай, я снідаю о сьомій годині.
 • Debra is having a bath at the moment (час Present Continuous). – Дебра зараз приймає ванну.

Вживається як модальне дієслово. Його легко визначити по конструкції “have to”. Тут він висловлює вимогу виконати якусь рутинну дію (але не завжди). Часто він використовується носіями мови, як дії, яке несе відповідальність, обов’язок.

Ця форма “have” також має схоже значення з модальним дієсловом “must” – в розмові про обов’язки носії мови віддають перевагу використовувати саме його (наприклад: I must talk to Jack. It’s important). ”

Дієслово “must” використовують, коли хочуть сказати про серйозні для співрозмовника (або якщо прийнято їх вважати такими) обов’язки (наприклад: I must feed my family).

Кілька прикладів:

 • They have to work hard on Monday (рутина для них). – По понеділках вони повинні тяжко працювати.
 • I have to return books to the school library. – Я повинен повернути книги в шкільну бібліотеку.
 • I must be rich (дуже важливо для мовця). – Я повинен бути багатим.
 • I must to defend my homeland. – Я повинен захищати свою батьківщину.

Дієслово have got

Дієслово “have got” більш властивий для британської англійської. Він також служить для вказівки володіння (власності) чим-небудь (не тільки матеріальним), властивості чого-небудь (або його характеристики), спорідненості або зв’язку. наприклад:

 • He has got some friends in Rome. – У нього є кілька друзів в Римі.
 • Kate has got two sisters. – У Кейт є дві сестри.
 • I have got a new hous. – У мене є новий дім.

Американці також часом вживають “have got”, але частіше “gotten” або просто “(to) have” (вважайте це аналогом / синонімом – так простіше).


Істотна відмінність дієслова “have got” від простого “to have” – це час, коли вони використовуються. “О боже, знову заморочка якась” зараз Ви подумали, напевно :). Але тут все просто, “have got” використовується тільки в теперішньому простому часі, а “have” може бути використаний у всіх часових формах.

Наприклад:

 • I had a copy of that book. (Past Simple). – У мене була копія тієї книги.
 • I have got a copy of that book. (Present Simple). – У мене є копія тієї книги.

Передостаннє суттєва відмінність, це скорочення. Дієслово “have” не має скорочень, не можна наприклад, сказати “I’ve a yellow motorcycle” тільки “I have a yellow motorcycle“. А ось “have got” навпаки, має скорочення (в стверджувані та запереченні):

 • I’ve got a yellow motorcycle (I have got a yellow motorcycle). – У мене є жовтий мотоцикл.
 • She hasn’t got a rats (she has not got a rats). – У неї немає щурів.

Next: Активний стан дієслова

Опубліковано © Just English

1 коментар