Сурядні сполучники

Сурядні сполучники в англійській мові (або Coordinating Conjunctions) з’єднують окремі слова, фрази або рівноправні речення в складі складносурядного речення. Вони вказують на смислову рівність одиниць, які зв’язуються завдяки їм.

Звичайно ж, такі сполучники діляться на свої власні підгрупи, в залежності від того, яку функцію вони виконують в реченні.


1. З’єднувальні сполучники (copulative conjunctions). Як зрозуміло з назви, такі слова перш за все з’єднують частини речення чи фрази. Вони служать для встановлення відносин рівності. До них відноситься наш добре знайомий друг – слово “and” (в значенні «і»). Йому складають компанію nor, neither … nor, not (only) … but (also), both … and

  • He is both an intelligent boss and a good person. – Він не тільки розумний начальник, але і хороша людина.
  • Max wrote the letters and Anna posted them – Макс написав листа, а Анна їх відіслала.

2. Протиставні сполучники (adversative conjunctions). Такі слова виражають протиставлення, тобто невідповідність одного компонента іншому. До них знову ж відноситься слово “and” (в цей раз в значенні «а»), but, still, yet, however, nevertheless.

  • This car is too expensive; however, it is worth it. – Ця машина дуже дорога. Однак, вона того варта.
  • It is an old car, but it is very reliable – Це стара машина, але вона дуже надійна.

3. Причинно-наслідкові сполучники (causative-consecutive). Вони показують, що дія в підрядному реченні є результатом або причиною дії в головному реченні. До них відносяться so, thus, for.

  • It was too cold, so I did not go there. – Було дуже холодно, тому я туди не пішов.

4. Розділові сполучники (disjunctive). Це сама найменша група. Так що тут треба знати всього два слова: or і either … or

  • You can either go there or stay at home. – Ви можете або піти туди, або залишитися вдома

Наступна тема: Прислівник в англійській мові

Опубліковано © Just English