Degrees of comparison

В англійській мові, так само як і в нашій, всього три ступені порівняння прикметників (Comparison Degrees). Вони носять назву Positive (позитивний ступінь), Comparative (порівняльний ступінь) і Superlative (найвищий ступінь).

Звичайний ступінь порівняння прикметників

Звичайний ступінь передбачає використання прикметника в його звичайній формі для опису суб’єктів або об’єктів.

Наприклад:

 • This man is tall.
 • Christina is beautiful.
 • Rare cars are expensive.
 • Her hair is long.

Вищий ступінь прикметників

Вищий ступінь використовується, коли необхідно порівняти два суб’єкта або об’єкта, підкресливши при цьому, що обрана характеристика (описувана за допомогою прикметника) для одного із суб’єктів / об’єктів є більш вираженою.

Наприклад:

 • Dmitro is taller than Sam.
 • Diamonds are more expensive than rare cars.
 • Angelina is more beautiful than Christina.
 • Her hair is longer than yours.

Найвищий ступінь порівняння прикметників

Найвищий ступінь використовується при зіставленні кількох (трьох і більше) суб’єктів і об’єктів, при цьому підкреслюється, що обрана характеристика (описувана за допомогою прикметника) для одного із суб’єктів / об’єктів є найбільш вираженою.

Наприклад:

 • This woman is the tallest of all them.
 • Diamonds are the most expensive gems.
 • Anna is the most beautiful girl in the city.
 • She has the longest hair in her class.

Утворення ступенів порівняння прикметників в англійській мові


Ми використовуємо суфікси -er / -est для утворення ступенів порівняння наступних прикметників:

 • прикметників, що складаються з одного складу:
Звичайний Вищий Найвищий
new newer (the) newest
clean cleaner (the) cleanest
cheap cheaper (the) cheapest
 • прикметників, що складаються з двох складів, з наступними закінченнями: двоскладовий з закінченням ‘-y’:
Звичайний Вищий Найвищий
easy easier (the) easiest
pretty prettier (the) prettiest
 • двоскладовий з закінченням ‘-er’:
Звичайний Вищий Найвищий
clever cleverer (the) cleverest
 • двоскладовий з закінченням ‘-le’:
Звичайний Вищий Найвищий
simple simpler (the) simplest
 • двоскладовий з закінченням ‘-ow’:
Звичайний Вищий Найвищий
narrow narrower (the) narrowest

Всі інші прикметники утворюють ступені порівняння шляхом додавання ‘more’ в порівняльному ступені і шляхом додавання ‘(the) most’ в найвищому ступені.

Звичайний Вищий Найвищий
cheerful more cheerful (the) most cheerful
difficult more difficult (the) most difficult

Правопис прикметників у вищому та найвищому ступені


Якщо прикметник формується шляхом додавання суфікса ‘-er’ або ‘-est’, важливо враховувати правила його написання.

Звичайний Вищий Найвищий Правило
large larger (the) largest У словах із закінченням на “-e ‘друга’ e ‘опускається
big bigger (the) biggest Після короткого голосного приголосний подвоюється
dirty dirtier (the) dirtiest ‘-y’ Замінюється на ‘-i’, якщо перед ‘-y’ стоїть приголосний.
shy shyer (the) shyest Виключення з правил.

Винятки в утворенні ступенів порівняння прикметників

Звичайний Вищий Найвищий
Bad (поганий) Worse (гірше) (The) worst (найгірший)
Good (хороший) Better (краще) (The) best (найкращий)
Little (маленький) Smaller (менше) (The) smallest (найменший)
Much (численний) More (більше) (The) most (найчисленніший)
Many (численний) More (більше) (The) most (найчисленніший)
Little (малий) Less (менший) (The) least (найменший)

Прикметники з двома формами ступенів порівняння


Деякі прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені двома способами: і за допомогою суфіксів ‘-er’ / ‘- est’ і за допомогою ‘more’ / ‘(the) most’.

Звичайний Вищий Найвищий
Сlever (розумний) cleverer / more clever (the) cleverest / most clever
likely (правдоподібний) likelier / more likely (the) likeliest / most likely
сommon (загальний) commoner / more common (the) commonest / most common
polite (ввічливий) politer / more polite (the) politest / most polite
pleasant (приємний) pleasanter / more pleasant (the) pleasantest / most pleasant
simple (простий) simpler / more simple (the) simplest / most simple

Конструкції ‘as … as’ і ‘not as … as’


Конструкція ‘as … as’ вказує на те, що A = B (або схоже на B).

Наприклад:

Our dog is as big as Peter’s dog.

Конструкція ж ‘not as … as’ вказує на те, що A не дорівнює B. ‘Not as … as’ використовується для того, щоб сказати про різницю або відмінності.

Наприклад:

Our dog is not as big as Peter’s dog.

Ступені порівняння з Less і Least в англійській мові


‘Less’ і ‘(the) least’ використовуються з прикметниками так само, як і ‘more’ і ‘(the) most’, ось тільки вказують вони не на велику, а на меншу ступень. При цьому ‘less’ є досить широко вживаною формою, в той час як ‘least’ використовується рідше. Також нечасто можна зустріти ‘less’ і ‘least’ у вживанні з короткими словами.

Приклади вживання:

 • This question is less difficult than the previous.
 • Your advice is the least useful of all.

Наступна тема: Дієслово в англійській мові

Опубліковано © Just English

7 коментарів