Complex Subject (складний підмет)

Complex Subject – це особлива побудова речення, при якому підмет є цілою мовною конструкцією. Подивимося, як його скласти, з якими дієсловами вживати і на що звернути увагу.

Отже, ми говоримо про невеликий самостійний зворот з інфінітивом. Будучи частиною речення, в свою чергу, він складається з підмета і складеного дієслівного присудка, в якому одна частина – дієслово в пасивному стані, друга частина – інфінітив.

Наприклад:

 • Jim and Sarah were seen to put a pin on a teacher’s chair. – Бачили, як Джим і Сара підкладали кнопку на вчительський стілець.

Jim and Sarah were seen to put a pin on a teacher’s chair.

Підмет + дієслово в пасивному стані + інфінітив + всі інші члени речення

Складність цієї конструкції в тому, що вона ніколи не буває єдиним членом речення: підмет звороту є в той же час основним підметом речення, а інфінітив є частиною складеного дієслівного присудка.

Однак схема утворення речення, що містять складний підмет в англійській мові завжди одна і та ж.


Щоб краще укласти в голові це питання, а заодно бути здатним виконати будь-які вправи, подивимося на усталені випадки вживання complex subject в англійському:

1. З дієсловами чуттєвого сприйняття: to see, to hear, to notice

 • Molly was noticed to learn quickly. – Помічено, що Моллі швидко вчиться.

2. З дієсловами, які позначають розумову діяльність: to think, to consider, to expect, to know, to hold

 • This company is expected to pay on time. – Очікується, що ця компанія платить вчасно.

3. З дієсловом to make в значенні змушувати

 • Poor Sally was made to eat the porridge. – Бідну Саллі змусили їсти кашу.

4. З дієсловами в значенні повідомлення: to say, to report, to state

 • He is said to have left for Honolulu after divorce. – Кажуть, він поїхав в Гонолулу як розлучився.

5. У дійсному (активному) стані з дієсловами to seem (здаватися, мабуть), to happen (траплятися), to prove (доводити, виявляється, виявилося) to be likely (ймовірно), to be unlikely (навряд чи), to be sure (certain) бути впевненим (напевно), to turn out надаватися (виявилося)

 • Anna was unlikely to be packed in time. – Анна навряд чи коли-небудь збирала речі вчасно.
 • In addition, she turned out to forget her passport. – До того ж, виявилося, що вона забула паспорт.
 • The method proved to be efficient. – Метод виявився ефективним.
 • Now she seemed to be very well organized. – Тепер вона, мабуть, дуже організована.

Додаткова йога для мозку полягає в тому, що інфінітив у реченні зі складним підметом в англійській мові може виступати у всіх своїх шести формах. Для наочності вивчимо це з дієсловом to paint:

 • to paint: Sasha is known to paint well. – Всі знають, що Саша добре малює.
 • to have painted: Sasha is thought to have painted the wall. – Думали, що стіну розфарбувала Саша.
 • to be painted: The wall is said to be painted by Sasha. – Кажуть, що стіну розфарбувала Саша.
 • to have been painted: The wall is said to have been painted right after Sasha entered the university. – Кажуть, стіна була розфарбована якраз після того, як Саша вступила до інституту.
 • to be painting: Sasha was seen to be painting in her room. – Сашу бачили коли вона малювала в кімнаті.
 • to have been painting: Oleksandra Black is reported to have been painting a panel for National Gallery. – Повідомляється, що Олександра Блейк розписує панно для національної галереї.

Отже, Complex Subject є зворотом, що включає в себе іменник (займенник), дієслово в пасивному стані і дієслово в інфінітиві. Вся ця конструкція стоїть на місці простого підмета і присудка в звичайному реченні. Удачі в штурмі нових вершин англійської мови!


Next: Додаток

Опубліковано © Just English