Complex Object (складний додаток)

Як іменники, так і додатки в англійській мові можуть бути складними. Вивчаючи англійську мову рано чи пізно доведеться зіткнутися з такою конструкцією, як Complex Object, тому важливо знати її особливості.

Що таке Complex Object

Комбінацію з іменником в загальному відмінку або займенником в об’єктному відмінку з інфінітивом, використаним після предикативних форм, називають Complex Object (складним додатком). Граматична роль іменника (займенника) в таких реченнях – підмет, роль інфінітива – присудок.

Якщо говорити більш простими словами, складний додаток – це синтаксична конструкція, яка дуже поширена в сучасній англійській. Вона виступає в якості одного члена речення – додаток, а називається складною, оскільки складається з двох частин: номінальної (іменної) і вербальної (дієслівної).

Номінальна частина називає агента (виконавця дії) або реципієнта (одержувача дії), стану, особливості, описаної в вербальній частині.

Вербальна частина передає дію, стан або властивість, яка виповнюється у напрямку або виходить з агента або реципієнта номінальної частини.

Через ці особливості номінальна частина складного додатку може розглядатися як другорядний підмет, а вербальна частина – як другорядний присудок в межах складного додатку.

Номінальна і вербальна частини можуть бути виражені різними способами.

Номінальна частина Вербальна частина
Іменник Інфінітив
Особовий займенник Дієприкметник теперішнього часу
Невизначено-особистий займенник Дієприкметник минулого часу
Взаємний займенник
Зворотній займенник
Заперечний займенник
Вказівний займенник
Відносний займенник
Займенники фраза
Інфінітив
Герундій
For-фраза
Підрядне речення

Приклади Complex Object в англійській мові

Щоб було простіше зрозуміти, що являє собою дана граматична конструкція, наведемо кілька прикладів:

 • He saw the girl speak with her mother. – Він бачив, як дівчина говорить зі своєю матір’ю.
 • She heard them call her name. – Вона чула, як вони називають її ім’я.
 • She wants you to know that it is not right. – Вона хоче, щоб ви знали, що це не правильно.

Правила використання Complex Object в англійській мові

Складний додаток використовується в наступних випадках:


Після дієслів фізичного сприйняття: see (бачити), hear (чути), watch (дивитися), notice (помічати), feel (відчувати), observe (помічати).

Наприклад:

 • We saw her cry (crying). – Ми бачили її плач.
 • He watched them run (running). – Він спостерігав, як вони бігли.
 • They notice her smile (smiling). – Вони помічають її посмішку.
 • He felt his legs trembling. – Він відчув, що його ноги тремтять.

Зауважте після дієслова ‘to see’ в значенні «розуміти» потрібно використовувати Підрядне речення, а не складний додаток.

Наприклад:

 • We saw they were trying to deceive us. – Ми зрозуміли, що вони намагаються обдурити нас.

Те ж саме стосується дієслова ‘to hear’ в значенні «знати, бути в курсі».

Наприклад:

 • We hear they have left for Paris. – Ми знаємо, що вони поїхали в Париж.

В даному випадку інфінітив використовується без частки ‘to’.


Після дієслів ментального сприйняття: think (думати), consider (вважати), find (знаходити), believe (вірити), expect (очікувати), admit (допускати), know (знати), suppose (припускати), imagine (представляти), feel (відчувати), trust (вірити), acknowledge (визнавати), assume (приймати), deny (заперечувати), prove (доводити):

 • We thought him to be a bad man. – Ми навчили його бути поганою людиною.
 • She found him broken. – Вона знайшла його зламаним.

А також з дієсловами проголошення: pronounce (оголошувати), declare (проголошувати):

 • I pronounce you man and wife. – Я оголошую вас чоловіком і дружиною.

Може використовуватися інфінітив в даному випадку і з часткою ‘to’, і без неї. У багатьох випадках ‘to’ опускається.


Після дієслів, що виражають наказ, дозвіл, прохання: let (дозволяти), make (змушувати), order (наказувати), ask (просити), force (змушувати), cause (заподіювати), allow (дозволяти). Без ‘to’ будуть вживатися такі дієслова: command (наказувати), compel (примушувати), request (вимагати), persuade (переконувати), mean (значити), get (отримувати):

 • We will have him to do it. – Ми змусимо його зробити це.
 • They made us cry. – Вони змусили нас плакати.
 • He asked him to return in time. – Він попросив його повернутися вчасно.

Інфінітив вживається і з часткою ‘to’, і без неї.


Після дієслів, які виражають симпатію, антипатію, бажання, перевагу: want (хотіти), wish (бажати), would like (хотіти), hate (ненавидіти), can not stand (не виносити), desire (бажати), mean ( значити), intend (мати намір), choose (хотіти), dislike (не любити), like (любити), love (любити).

He would like her to speak louder.

They hated her to think they were late in purpose.

В даному випадку інфінітив використовується з часткою ‘to.’

Особливості Complex Object в англійській мові

На українську мову речення зі складним додатком можуть переводитися двома способами:

 • складнопідрядним реченням;
 • конструкцією з інфінітивом.

Дієслова, які вимагають використання прийменника, зберігають цей прийменник в складному додатку (наприклад, rely on, wait for, listen to).

Наприклад:

She was listening to wind blowing outside.

Дієприкметник теперішнього часу показує дію в прогресі.

Наприклад:

We saw them running.

Дієприкметник минулого часу використовується зі складним додатком після ‘have’ в конструкції ‘to have something done’.

Наприклад:

He has had his hair cut.


Next: Обставина

Опубліковано © Just English