Складнопідрядні речення

Складнопідрядні речення в англійській мові – це речення, які складаються з двох або декількох речень, залежних один від одного.

Речення, в якому полягає основна думка, називається головним (Principal Clause).

Речення, які пояснюють, доповнюють головне речення і залежать від нього, називаються підрядними (Subordinate Clauses).

  • Crusoe walked in land a bit, and found fresh water, which somewhat revived him. – Крузо пройшовся трохи всередину острова і знайшов прісну воду, яка якось відновила його сили.
  • After he returned to England, Byron published his Childe Harold’s Pilgrimage, which at once made him famous. – Після повернення до Англії Байрон опублікував «Мандрівка Чайльд Гарольда», яке відразу зробило його знаменитим.

(Головне речення: Byron published his Childe Harold’s Pilgrimage. Підрядне речення: After he returned to England і which at once made him famous.)

Підрядні речення приєднуються до головного за допомогою сполучників that – що, if – якщо, after – після, because – тому що і ін. І сполучних слів who – хто, whose – чий, when – коли, where – де і ін.

  • I thought that he would return on Saturday. – Я думав, що він повернеться в суботу.
  • When Mark Twain was 13, he had to earn his own living. – Коли Марку Твену було 13 років, він змушений був сам заробляти собі на життя.

Підрядні речення можуть приєднуватися до головного речення і без допомоги сполучників.

  • The book you gave me to read is very difficult for me. – Книга, яку ти дав мені почитати, дуже складна для мене.

Підрядні речення можуть мати залежні від них підрядні речення.

  • He was sure that Anna would come to the place where she once found shelter. – Він був упевнений (в тому), що Анна приїде туди, де вона колись знайшла притулок.

Next: Означальні підрядні речення

Опубліковано © Just English