Compound nouns

Прості іменники, це ті що не мають у своєму складі суфіксів або префіксів: dog – собака; town – містечко; book – книга.

А похідні іменники, навпаки мають у своєму складі префікси або суфікси. Наприклад:

 • -ment: government – уряд, agreement – згода
 • -ness: darkness – темрява, kindness – доброта
 • -ship: friendship – дружба

Ті іменники, в складі яких – більше однієї вільної морфеми, називаються складовими. Простіше кажучи, складні іменники – це ті слова, які утворені шляхом з’єднання різних слів в одне. Саме знання правил, що стосуються складних іменників насамперед перевіряють під час вступу до мовної школи. Немає жодного міжнародного іспиту, що підтверджує рівень володіння іноземною, в програму якого не входив би розділ про Compound nouns. Тому сьогодні ми поговоримо саме про них.

Три типа написання Compound nouns

В англійській мові існує всього три варіанти написання складних іменників:


Closed або злите. Воно характернt для невеликих слів, які утворили одне нове поняття. Це найчастіше односкладові слова. Утворені ними лексеми найчастіше в сучасній англійській мові використовуються як автономні мовні модулі.

Деякі слова, наприклад, wallpapers – шпалери, стали настільки звичними, що ми не завжди розпізнаємо в них складні іменники.

Наприклад:

 • We should change the wallpapers here, they annoy me a lot – Нам потрібно поміняти тут шпалери, вони мене дуже дратують.
 • I was always afraid of being a housewife but now I started to like it – Я завжди боялася перетворитись в домогосподарку, але зараз мені це починає подобатись.

Hyphenated або дефісне. У цьому випадку слова, які формують нове слово, пишуться через дефіс. Це досить поширена категорія, адже ті Compound Nouns, у яких є афікси, теж пишуться через дефіс.

Наприклад:

 • She always asks me to buy her a mother-of-pearl ring – Вона завжди просила купити їй кільце з перламутром
 • My father-in-low is the best man on Earth – Мій свекор – найкращий у світі.
 • We ordered the rent-a-car and started for a journey – Ми орендували машину (для оренди) і вирушили в подорож.

Opened або роздільне. Окреме написання компонентів характерно для молодих довгих слів, які складаються з декількох складів. Дуже часто роздільне написання зустрічається у авторських неологізмів, які використовуються в пресі для посилення експресивності статті та привернення уваги читачів до того чи іншого явища.

Наприклад:

 • I suppose that distance learning will replace classroom learning in future – Я думаю, що дистанційна освіта в майбутньому замінь звичайне навчання в класах
 • Sometimes crowd marketing works, sometimes – not so I do not think we should pour money in it – Кровд-маркетинг іноді працює, а іноді – ні, тому я не думаю, що в нього варто вкладати гроші
 • Internet marketing today is not the Internet marketing a year ago – Інтернет-маркетинг сьогодні – це вже не той інтернет-маркетинг, яким ми займалися ще рік тому.

Таким чином, ми бачимо, що категорія складних іменників в англійській досить велика, і їх написання краще перевіряти за допомогою словника. Особливо це стосується неологізмів і новостворених слів, хоча вони нечасто потрапляють в програму іспитів. Разом з тим, при перекладі важливо розрізняти складний іменник-неологізм від простого іменника і прикметника.


Next: Обчислювальні та необчислювані іменники;

Опубліковано © Just English