Узгодження часів – Sequence of Tenses

Якщо в головному реченні дієслово-присудок стоїть в теперішньому або майбутньому часі, то в додатковому підрядному реченні вживається той час, який вимагається по суті.

 

 

 

He says (that) Він каже, що

– he works in London. (він працює в Лондоні.) – дієслово стоїть в Present Indefinite і перекладається теперішнім часом
– he worked in London. (він працював в Лондоні.) – дієслово стоїть в Past Indefinite і перекладається минулим часом
– he will work in London. (він буде працювати в Лондоні.) – дієслово стоїть в Future Indefinite і перекладається майбутнім часом

Зауважте:

Сполучник that в таких реченнях може бути опущений.

Якщо ж в головному реченні дієслово-присудок стоїть в одному з минулих часів, то в додатковому підрядному реченні відбувається зсув часів, тобто узгодження часів, яке полягає в наступному.


Якщо дія дієслова підрядного речення відноситься до теперішнього часу тобто висловлює одночасність дії з дієсловом-присудком головного речення, то дієслово підрядного речення вживається в Simple Past / Past Indefinite або Past Continuous (в залежності від того, яку дію має місце : дія-факт, дія-констатація факту – вживається Simple Past, дія в розвитку – Past Continuous).

 • He said (that) he worked (was working) in London. – Він сказав, що працює в Лондоні.

[Працює відноситься до теперішнього часу, тобто на той час, коли він говорив. Зрушення часів, полягає в тому, що дієслово, яке відноситься до теперішнього часу (працює), виражається через Simple Past або Past Continuous – (worked або was working).]

Зауважте:

Модальне дієслово must у значенні наказу в підрядному реченні залишається без зміни, в значенні же необхідності використовується оборот have to в минулому часі – had to.

 • He said that I must study English well. – Він сказав, що я повинен добре вивчати англійську мову.
 • He said that I had to see the doctor. – Він сказав, що я повинен (мені необхідно) сходити до лікаря.

Модальне дієслово can підпорядковується правилам узгодження часів, так як має форму минулого часу could.

 • I knew that he could speak English well. – Я знав, що він може добре говорити по-англійськи.
 • I did not know that he could play chess. – Я не знав, що він вміє грати в шахи.

Якщо дія дієслова підрядного речення відноситься до минулого часу, тобто передує дії, вираженої дієсловом-присудком головного речення, то дієслово-присудок підрядного речення вживається в Past Perfect або Past Perfect Continuous.

 • He said (that) he had worked in London. – Він сказав, що працював в Лондоні.

(Працював відноситься до минулого часу і передує той час, коли він сказав. Він міг сказати, наприклад, вчора, а працював в Лондоні в минулому році. Тому дієслово працював є дією, яка передує дії основного дієслова (said – сказав), і виражається через Past Perfect – had worked – згідно з правилом узгодження часів).

 • He said (that) he had been working in London for 9 years. – Він сказав, що (він) працював в Лондоні вже протягом дев’яти років (попередня дія в процесі).

Якщо дія, що виражається дієсловом підрядного речення, відноситься до майбутнього часу, то це дієслово вживається в одній з форм Future-in-the-Past (майбутнього в минулому).

 • He said (that) he would work in London. – Він сказав, що (він) буде працювати в Лондоні.

(Працюватиме – дія, яке відноситься до майбутнього часу по відношенню до дієслова-присудка головного речення – сказав. Він міг сказати вчора, а буде працювати в Лондоні в наступному році. Згідно з правилом узгодження часів вживається Future-in-the-past.)

 • He said (that) he would be offered this job. – Він сказав, що йому запропонують цю роботу.

Якщо додаткове підрядне речення є складним реченням, то всі дієслова, що входять до нього, підкоряються правилу узгодження часів.

 • I thought (that) she knew (that) he had graduated from the college. – Я думав, що вона знає, що він закінчив інститут.

Якщо в додатковому підрядному реченні передається ряд послідовних дій в минулому часі, то перша дія виражається через Past Perfect, інші – через Past Indefinite.

He told me that in May he had written an application, then he passed his entrance exams and he was admitted to the college on the 1st of August. – Він сказав мені, що в травні він написав заяву, потім здав вступні іспити і 1-го серпня (він) був прийнятий в інститут.

Таблиця правила узгодження часів

Присудок головного речення виражено Присудок підрядного речення виражено Переклад присудка підрядного речення
 

Simple Past (Past Indefinite)

Past Indefinite Past Continuous (одночасність) теперішнім часом
Past Perfect (передування) минулим часом
Future in the Past (майбутнє) майбутнім часом

Ця таблиця допоможе вам переводити речення з української мови на англійську і з англійської на українську.

Припустимо, нам необхідно перевести на англійську мову речення Він сказав, що отримав листа. Дивимося: присудок головного речення в минулому часі (= Simple Past), присудок підрядного речення теж висловлює дію в минулому часі, яка відбулась раніше дії, вираженого в головному реченні. Значить, дивимося в таблиці колонку з позначенням (передування) = Past Perfect. Переводимо: He said (that) he …, потім вживаємо дієслово отримувати – to receive в Past Perfect: had received і закінчуємо речення: had received a letter. Повне речення: He said (that) he had received a letter.

Припустимо, нам необхідно перевести на українську мову речення She said that she had written a letter. Визначаємо, що в головному реченні дієслово-присудок стоїть в Past Indefinite, отже, в підрядному реченні дотримано правило узгодження часів: дієслово had written варто в Past Perfect. Дивимося на таблицю: стрілка вказує на «минулий час». Переводимо: Вона сказала, що написала лист.


Next: Розділові знаки

Опубліковано © Just English

1 коментар

 • Альона

  Дуже Вам вдячна. Все чітко і зрозуміло!