Розділові займенники

До розділових займенників відносяться всього два слова – «another» і «other». Основною функцій даних займенників в англійській мові є відділення одного предмета від інших йому подібних, наприклад:

  • One of the birds was red and the other blue. – Одна з птахів була червоною, а друга – синьою.
  • One of the cakes was fresh and warm and the other stale. – Один з пиріжків був свіжим і теплим, а другий – черствим.

У обох розглянутих займенників є форма присвійного відмінка, а у «other» також ще і множина – «others».

Займенник «Others / the other»


Даний займенник вживається в сукупності з «the» – означеним артиклем в ситуаціях, коли ведеться розмова про якесь обмежене коло предметів або осіб, і може заміняти іменники в англійському реченні, наприклад:

  • Sam has two sisters. His younger sister is twenty. And what about the other? – У Сема дві сестри. Його молодшій сестрі двадцять років. А іншій скільки (займенник вжито у формі однини)?
  • Jack has four brothers. His younger brother is twenty. And what about others? – У Джека чотири брата. Його молодшому братові двадцять років. А іншим скільки (займенник вжито у формі множини)?

Займенник «Another»


Цей займенник може виступати визначенням до іменників і виконувати функції прикметників. Даний займенник також здатний замінювати іменники тільки в формах однини і виключно за умови, що вони були вжиті з невизначеними артиклями. Тобто, такі іменники представляють собою один з необмеженого кола аналогічних предметів, наприклад:

  • Jane had bought many pictures of this painter and suddenly she came across another one. – Джейн придбала багато картин цього художника, і раптом вона натрапила ще на одну (в функції прикметника).
  • Jane had bought many pictures of this painter and suddenly she came across another. – Джейн придбала багато картин цього художника, і раптом вона натрапила ще на одну (в функції іменника).

Наступна тема: Визначення та форми прийменника

Опубліковано © Just English