Рід іменників

Рід (Gender) – це неймовірно! Але в англійській мові цілих чотири категорії роду: чоловічий (masculine), жіночий (feminine), загальний (common) і середній (neuter). У нашій мові, як відомо – три, причому наш середній рід і англійський не завжди збігаються.


Чоловічий рід – відноситься до чоловічого представника будь-якого класу, суспільства або породи:

 • man – чоловік
 • actor – актор
 • boy – хлопчик
 • waiter – офіціант
 • lion – лев
 • stallion – жеребець

Жіночий рід – вказує на представницю прекрасної статі (нехай навіть не завжди належить людському роду)

 • woman – жінка
 • actress – актриса
 • girl – дівчинка
 • waitress – офіціантка
 • lioness – левиця
 • mare – кобила

Судячи з попередніх прикладів, можна помітити, що деякі іменники в жіночому роді походять від іменників в чоловічому роді до яких додається закінчення -ess

 • lion – lioness
 • waiter – waitress

У випадку з іменниками позначають тварин, але у яких немає форми чоловічого і жіночого роду dog (собака, пес), goat (коза) – використовується займенники she (вона), he (він) в ролі приставки, таким чином ми отримуємо:

She – dog – собака
he – dog – кобель
she – goat – коза
he – goat –козел


Загальний рід (common gender) – в англійській мові вказує на представника людського суспільства, в цілому і на те, в якості кого він сприймається (спорідненість, іноді професія, заняття).

Якщо ознайомитися з перекладом іменників даного типу на інші мови і на українську зокрема, то їх можна було б віднести або до жіночого, або до чоловічого роду. Але у англійців свої правила …

Ось кілька прикладів іменників спільного роду:

 • parent – батько
 • student – учень (иця), студент (ка)
 • relative – родич (ка)
 • friend – друг
 • client – клієнт (ка)

Середній рід (neuter gender) – схожий із загальним родом, але відноситься до неживих іменників (предмети, ідеї і т.д.):

 • table – стіл
 • spoon – ложка
 • lamp – лампа.

Важливо відзначити, що іменник в чоловічому, жіночому і загальному роді може бути замінено на один із займенників: he або she і відповідають на питання Who? – Хто? Whom? – Кого? / Кому ?. Іменники в середньому роді і ті, які позначають представників флори і фауни замінюються на it, і відповідають на питання What? – Що? Which? -Який? / Котрий?

Але тут є винятки: якщо ми говоримо про вихованців, у яких є ім’я – Rosie (кішка) або Jack (пес), то ми можемо чинити, як у випадку жіночого або чоловічого роду.

Займенник She може бути застосовано до транспортних засобів: car – автомобіль, boat – судно, човен, ship – корабель; а також до назв країн, якщо вони подані з політичної або економічної точки зору, якщо ж з географічної, тоді використовуємо займенник it.


Наступна тема: Визначення прикметника в англійській мові

Опубліковано © Just English