Речення в англійській мові

Щоб наші слова мали сенс, ми формуємо їх в речення. Особлива структура англійських фраз має свої граматичні та лексичні таємниці. Правильно скомпонувавши всі елементи, ви зможете грамотно говорити на цій іноземній мові.

Що таке the sentence? Це структурування ваших думок, окільцьованими логічною інтонацією, емоційним забарвленням і граматичними нормами. Як кажуть будь-які довідники, речення – це поєднання слів, яке виражає закінчену думку і є самостійною одиницею мови. Які ж існують класифікації?

Типи речень в англійській мові відповідно до мети висловлювання

Порівнюючи з українською мовою, де від перестановки місць доданків (членів) сенс не змінюється, англійська відрізняється більшою організованістю. Всі деталі про компонування слів в єдину фразу можна почитати в статті про порядок слів в англійському реченні. Більшість sentences мають підмет (the subject), присудок (the predicate) і другорядні члени. Кожен з них виконує не тільки граматичну функцію, а й несе певний лексичний сенс.

Так, в залежності від того, яку мету переслідує ваше висловлювання, речення англійською можна розділити на наступні види.


Розповідне, або ж, як часто його називають, стверджувальне висловлювання, в кінці якого стоїть крапка. Такі фрази повідомляють про будь-яку дію, висловлюють ставлення, або заперечують інформацію. Вони можуть бути як простими, так і складними (складносурядні або складнопідрядними). Тут дотримується прямий порядок слів. Приклади речень англійською – declarative sentences:

 • The town is asleep. – Місто спить.
 • It’s no use to make a decision today. – Не варто приймати рішення сьогодні.
 • I have not drunk this tea. – Я не пив цей чай.

Питальні (Interrogative) речення в англійській мові дуже різноманітні. По суті, це запит інформації, який може бути представлений різними типами: загальний (general), розділовий (tag question), альтернативний (alternative question), питання до підмета (question to the subject), спеціальний питання (special question). Порядок слів порушений допоміжними дієсловами, за допомогою яких утворюються питання.

 • Are you ready? – Ви готові?
 • Do you often walk in the evening? – Ви часто гуляєте вечорами?
 • He does not speak English, does he? – Він не говорить англійською, чи не так?
 • Do you like tea or coffee? – Ви любите чай або каву?
 • Who has the school bag? – У кого є шкільний портфель?
 • What were you doing at 6 ‘clock yesterday? – Що ви робили вчора о 6 годині?

Наказові речення (Imperative), як і в українській мові, закликають до дії.

 • Stop here! – Зупинися тут!
 • Let him go! – Дозволь йому піти!

Окличні висловлювання англійською називаються exlamatory.

 • What a nice day! – Який гарний день!
 • How funny it is! – Як смішно!
 • If only he came! – Якби він прийшов!

Виділяють ще кілька таких виразів, які не належать до жодного з перерахованих видів:

 • Звернення (Vocatives): James! Mrs Fox! Girls!
 • Так / Ні відповіді ( «Yes» – «No» utterance): Yes. No.
 • Вигуки (Interjections): Dear me! Goodness gracious! Good heavens!
 • Розмовні формули (Conversational formulas): Thanks. Good-bye. Bye-bye. Hi!

Типи речень англійською за структурою

Але ці одиниці мови мають ще одну класифікацію – відповідно до структури. У кожному з них можуть використовуватися стверджувальні та заперечні речення, окличні та наказові.


1. Прості (Simple) можуть складатися тільки з підмета і присудка (unextented sentence – непоширені) або, крім них, включати в себе і другорядні, такі як означення, обставини, доповнення (extended sentence – поширені). У своєму складі ці висловлювання мають тільки одну пару головних членів.

 • The brave will not lay down their arms. – Сміливці не складуть свою зброю.
 • He wanted to stay for tea with them. – Він хотів залишитися попити чаю з ними.
 • The car stopped. – Машина зупинилася.

2. Другою групою можна назвати складні за структурою висловлювання, які складаються з 2-х (в деяких випадках і більше) частин – complex sentences. Цей тип ще виділяє свої власні підгрупи: складносурядні (compound sentences) і складнопідрядні (complex sentences).

Складносурядні речення складаються з, так би мовити, рівноправних частин. Іншими словами, кожне з них може існувати окремо і, при цьому, не втратити сенсу. Такі сполучники, як and, but, as well as, or з’єднують два елементи або ж розділені знаками пунктуації.

 • The music stopped and the couples on the dance floor began drifting back to their tables. – Музика припинилася, і пари з танцювального майданчика почали повертатися до своїх столиків.
 • Gulliver was lying on his back, his arms and legs were strongly fastened to the ground. – Гуллівер лежав на спині, його руки і ноги були міцно прикріплені до землі.

Складнопідрядні речення, навпаки, складаються з основної та підрядної частини (the principle and subordinate clause), що при роздільному використанні втрачає граматичне і лексичне значення. І тут ще є підвиди, які структуруються за типом підрядного:

Subject clauses – додаткові підмети

Predicative Clauses – додаткові присудки

Object Clauses – додаткові додатки

Attributive Clauses – додаткові означення

Adverbial Clauses – додаткові обставини

 • What I need is a new dress. – Все, що мені треба, – це нове плаття.
 • My impression is that Jack must not leave now. – Мені здається, що Джек не повинен зараз йти.
 • Everyone knows that such people as scientists are few and far between. – Кожен знає, що такі люди, як вчені, не валяються на дорозі.
 • I know the girl which is singing now. – Я знаю дівчину, яка зараз співає.
 • After she got married, she changed completely. – Після того, як вона вийшла заміж, вона сильно змінилася.

Всі тонкощі цих фраз можна прочитати в статті про підрядні речення.

Типи речень по підмету

Як і в українській мові, всі англійські речення можна розділити на 3 типи:

1. Особові. Якщо підмет висловлює особа або предмет, то такі висловлювання ми можемо назвати особовими.

 • The child began to cry. – Дитина почала плакати (особа).
 • The plate was broken. – Тарілку розбили. (Предмет)

2. Невизначено-особові. У таких українських реченнях, підмет повністю відсутній, і переводяться вони так: «говорять», «потрібно», «можна». В англійському варіанті підмет присутній (you, they, one), але не несе свого смислового навантаження, тобто значить ти, вони і так далі

 • One must be careful when crossing the steet. – Потрібно бути обережним, коли переходиш вулицю.
 • You never know what he may bring next time. – Ніколи не знаєш (Важко сказати), що він може принести наступного разу.
 • They say that a new theatre will soon be built here. – Кажуть, що скоро тут побудують новий театр.

3. Безособові. Порівнюючи з українською мовою, речення такого типу звучать так: Зима. Холодно. Темно. Пора починати працювати. В англійському реченні обов’язково має бути підмет, інше питання – що він виражає. Нічого, просто, як зв’язка. І використовується в цій ситуації займенник it, який не перекладається.

 • It’s 7 o’clock. – 7:00.
 • It’s late. – Пізно.
 • It’s 4 miles from here. – За чотири милі звідси.
 • It is summer. – Літо.
 • It is cold. – Холодно.
 • It happened that nobody had taken the key to the flat. – Виявилося, що ніхто не взяв ключ від квартири.
 • It seems that I have left my textbook at home. – Здається, я залишив зошит вдома.

Складного тут нічого немає, варто один раз зрозуміти і запам’ятати. Все це краще вивчати в прикладах, які показують всі нюанси, взаємодії, особливості. Кожне речення може бути простим або складним, стверджувальним, питальним та окличним.

Розгляньте 10 англійських речень:

 • I come home at 6 o’clock. – просте, поширене, стверджувальне, особове;
 • Nick and Tom blamed themselves for the accident. – Просте, поширене, стверджувальне, особове;
 • How he made a mistake is not clear to us. – Складне, заперечне, особове;
 • This is the house in which I was born. – Складне, додатково визначальне, стверджувальне, особове;
 • She raised her eyes and she laughed! – Складне, складносурядне, окличне, особове;
 • What else could you do? – Просте, питальне, поширене, особове;
 • Mr Torrence was staying in the Hotel. – Просте, поширене, стверджувальне, особове;
 • The woman cried. – Просте, стверджувальне, особове;
 • He was so ill that he could hardly open his eyes. – Складне, стверджувальне, особове;
 • Unless somebody interferes, there will not be end for arguing. – Складне, особове.

Отже, хочеться підсумувати все вищесказане. Кожне висловлювання відрізняється не тільки змістом, а й інтонацією, структурою. Щоб визначити тип фрази по цілі, необхідно подивитися на розділовий знак у кінці і на наявність частинки not. У простому за структурою реченні може бути тільки одна пара підмета і присудка, в складному, навпаки, дві і більше. Ну, а в особовому або безособовому, зовсім легко впізнати – по підмет, який або здійснює дію, або просто знаходиться для зв’язки.


Next: Прості речення

Опубліковано © Just English

5 коментарів