Питальні слова

Питальні слова в англійській мові дуже важливі. Без них не поставиш питання і не отримаєш необхідну інформацію. Поговоримо про Question words – питальні слова, дізнаємося їх переклад і транскрипцію, розглянемо кілька таблиць, почитаємо приклади.

Питальні слова в англійській з перекладом

Список питальних слів в англійській з перекладом і прикладами.


1. What?

Що? У прямих питаннях до неживого підмета чи додатка.

 • What will it be? – Що це буде? (До підмета)
 • What did you say? – Що ти сказав? (До додатка)

Хто? (Про людей по професії і характеру)

 • What are you yourself? – Хто ви самі? (за характером)
 • What are you? – Хто ви? (за професією)

Який?

 • What films does Sarah like? – Який фільми подобається Сарі?

Питальне слово what входить до складу наступних питальних фраз:


2. When? – Коли?

 • When are you going to start? – Коли ви збираєтеся почати?

3. Why? – Чому?

 • Why you are so pale? – Чому ти така бліда?

4. Where?

Де?

 • Where are the pistols? – Де пістолети?

Куди?

 • Where shall we go? – Куди ми підемо?

Звідки?

 • Where is Max from? – Звідки Макс родом?

5. Who? – Хто?

 • Who is the third one – Хто третій?

Питальне слово who має форму непрямого відмінка – whom. Whom перекладається як кого? / Ким? / Кому? і часто вживається з прийменниками.

 • Whom was Max reassuring? – Кого переконував Макс?
 • By whom was this done? – Ким це було зроблено?

6. Whose? – Чий?

 • Whose bag is this? – Чий це портфель?

7. How – Як?

 • How could you do that? – Як ти зміг зробити це?

Існує безліч питальних фраз з how. Ознайомтеся з таблицею:

How much скільки
How many скільки
How old Скільки років
How far Як далеко
How long Як довго
Ноw tall наскільки високий
How deep як глибоко
How wide наскільки широко
How long [time] Скільки [часу]
How fast Як швидко
How often Як часто
How come Як так вийшло

8. Which? – Котрий?

 • Which do you like – green or red? – Який тобі подобається – зелений або червоний.

Після ознайомлення з питальними словами у Вас, ймовірно, могли виникнути такі питання:

 • У чому різниця між how much і how many?
 • У чому різниця між what і which?

Постараємося відповісти.

How much або how many?

How much вживається перед необчислювальними іменниками, а how many – перед обчислюваними.

 • How much money does Sarah earn? – Скільки грошей заробляє Сара?
 • How many days a week does Sarah work? – Скільки днів на тиждень працює Сара?

What або which?

У значенні який вживаються обидва слова – what і which. Різниця між ними в наступному: what – який з великого, не лімітованої кількості. Which – який з певного набору предметів, часто з двох.

 • What books do you like? – Які книги ти любиш?
 • Which book will you buy – the one about love or this about spacecraft? – Яку книгу ти купиш – про любов або про космічних кораблях.

Питальні слова з транскрипцією і перекладом:

Є кілька питальних слів, які вживаються вкрай рідко.

Wherefore? Чому? Навіщо? У чому? – застаріле
Whatever Що? (Здивування) – розмовне
Wherewith За рахунок чого? – книжкове
Whither Куди? – застаріле
Whence Звідки? – книжкове
 • Wherefore have we sinned? – У чому ми згрішили?
 • Wherefore are you scurrying? – Чому поспішаєш?
 • Whatever are you doing – Що ви робите?
 • Whither is God taking you? – І куди вас Бог несе?
 • Whence this contradiction? – Звідки таке протиріччя?

Next: Пряма та непряма мова

Опубліковано © Just English

1 коментар