Питання до підмета

Питання до підмета в англійській мові – один з 5 видів питань в англійській мові. Питання до підмета вводиться за допомогою питальних слів Who? (Хто?) І What? (Що?).

 • Who gave you this book? – Хто дав тобі цю книгу?
 • What is wrong? – Що не так?

Who? (Хто?) Використовується для живих іменників, what? (Що?) – Для неживих.

Питання до підмета в англійській мові будується за схемою:

Підмет + присудок + додаток + обставина

 • Who + is looking + at us + from the window? – Хто дивиться на нас з вікна?

У питаннях до підмета зберігається прямий порядок слів. У питанні замінюється підмет на питальне слово. наприклад,

 • He is talking to me. – Who is talking to me? – He is. – Він говорить зі мною. – Хто говорить зі мною? – Він говорить.

Допоміжне дієслово to do в часах Present і Past Simple не використовується.

 • He plays the piano every day. – Who plays the piano every day? – Він грає на піаніно кожен день. – Хто грає на піаніно кожен день?
 • My friends go to the cinema often. – Who goes to the cinema often ?. – Мої друзі часто ходять в кіно. – Хто часто ходить в кіно?

Особливості вживання питань


Who? What? в питаннях до підмета в англійській мові виконують в реченні граматичні функції 3 особи, однини.

 • They fly high. – Who flies high? – Вони високо літають. – Хто літає високо?
 • All people live on the Earth. – Who lives on the earth? – Всі люди живуть на Землі. – Хто живе на Землі?

Якщо в реченні є формальне there, то питальне слово витісняє реальний підмет, а не формальне слово:

 • There is a small toy on the table. – What is there on the table?- На столі є маленька іграшка. – Що є на столі?
 • There is a man in the shop. – Who is there in the shop ? – У магазині є чоловік. – Хто є в магазині?

На питання до підмета в англійській мові зазвичай дається коротка відповідь. Відповідь складається з підмета, вираженого іменником або займенником у називному відмінку, і допоміжного або модального дієслова.

 • Who does all the work? (Дієслово to do в смисловому значенні) – My children do. (To do тут допоміжне дієслово). – Хто робить всю роботу? – Мої діти.
 • Who has eaten all the biscuits? – Frank has. – Хто з’їв всі тістечка? – Френк.
 • What can be done here? – Nothing can. – Що можна зробити в цьому випадку? – Нічого.
 • Who must clean up the room? – Jack must. – Хто повинен забратися в кімнаті? – Джек (повинен).
 • Who plays the piano there? – Peter does. – Хто грає на піаніно? – Пітер.

Якщо дієслова to be і to have в їх смисловому значенні, то допоміжне дієслово не потрібно.

 • What is that? – That is a bike. – Що це? – Це велосипед.
 • Who has the most power? – The God has. – У кого найбільше влади? – У Бога.

У розмовній мові у відповіді на питання до підмета допоміжне або модальне дієслово може опускатися.

 • Who has done it? – Max. – Хто це зробив? – Макс.
 • What is that? – A bike. – Що це? – Велосипед.

Якщо заздалегідь невідомо в якому образі та числі буде відповідь на питання до підмета, то важливо дієслово-присудок в теперішньому часі змінювати за типом Present: Indefinite – закінчення -s, -es; Continuous – is; Perfect – has.

Наприклад:

 • Who wants to play basketball? – Хто хоче пограти в баскетбол? – He does (Він). – We do (Ми). – I do (Я).
 • Who is there? – Хто там? – I am (Я). – She is (Вона). – They are (Вони).
 • Who has not eaten yet? – Хто ще не їв? – I have not (Я не їв). – He has not (Він не їв).

Питання до підмета із складеним іменним присудком також починаються з who? і what? У питанні дієслово-зв’язка узгоджується в числі з іменником, що стоїть після нього.

 • Who is a pilot? – Хто льотчик?
 • Who are teachers? – Хто вчителі?

Якщо іменна частина присудка виражена не іменником, то дієслово-зв’язка ставиться в однині.

 • What is done? – Що зроблено?
 • Who is handsome? – Хто красивий?
 • What is not over yet? – Що ще не закінчилося?

Заперечна форма питання до підмета в англійській мові будується на основі заперечних речень, і в Present і Past Simple використовується допоміжне дієслово to do. Частка not ставиться після допоміжного або модального дієслова.

 • Who does not play chess? – Хто не грає в шахи?
 • Who must not smoke here? – Кому не можна тут курити?
 • Who can not help me? – Хто не може мені допомогти?

Next: Заперечні запитання

Опубліковано © Just English