Прислівник як частина англійської мови

Прислівник (Adverb) що позначає ознаку дії або описує обставини, при яких дія відбувається:

My son is five. He can already read well. – Моєму синові п’ять років, але він вже відмінно читає.

Можна говорити про два способи класифікації прислівників – по функції в реченні і по типу.

Функціональне використання англійських прислівників

У реченні прислівник виражає обставину. Ця частина мови відноситься до дієслівної групи на відміну від прикметників, які описують іменники. Існують такі функції прислівника:

Характеристика дії.


У цю групу входять прислівники, які є визначенням до дієслова. У цій категорії прислівник стоїть за дієсловом:

 • He is driving dangerously. – Він веде машину небезпечно.
 • We are eating quickly. – Ми швидко їмо.

Характеристика іншого прислівники.


Ця категорія представлена такими словами як very, too, much, little, enough, etc.

 • She arrived too late. – Вона приїхала занадто пізно.
 • I love you very much. – Я дуже сильно тебе люблю.

Характеристика ознаки (прикметника)


Ця категорія настільки часто зустрічається вам в мові, що самі прислівники вже не сприймаються як прислівники. Такі знайомі слова як very, too, so, how, more, etc. формують дану групу:

 • Maria is so beautiful. – Марія така красива.
 • They are too clever for you. – Вони дуже розумні для тебе.

Прислівник в якості сполучника


Прислівники можуть виступати в ролі сполучника, об’єднуючи сурядні або підрядні (додаткові) речення.

 • I do not understand why he is so shy. – Не розумію, чому він такий сором’язливий.
 • She did not tell me when she would come back. – Вона не сказала, коли повернеться.

Обидва речення є підрядними. Ми знову стикаємося з випадком вживання, коли ця частина мови настільки природня в нашому спілкуванні, що багато хто не підозрюють про те, що це прислівники.

 • The weather was fine, so we went for a walk. – Погода була чудова, тому я пішов прогулятися.
 • I’m going to Rome next week, nevetheless I will be avaliable by phone. Call me anytime. – Я їду в Рим на наступному тижні, проте буду доступний по телефону. Дзвони в будь-який час.

У ролі питальних слів


Англійські прислівники можуть виступати в якості питального слова в спеціальних питаннях. Це такі слова як when, why, how, how much, where:

 • Where is my mind? – Про що я тільки думав?
 • When will you finish the painting? – Коли ти закінчиш картину?

Класифікація прислівників за типом


1. Прислівники часу – now, then, yesterday, tomorrow, always, never, since, seldom, still, yet, not often, etc. Не плутайте прислівники з обставиною. Друге є членом речення, а не частиною мови і може бути виражено іменником з прийменником, наприклад on Monday, last Summer. Це стосується не тільки прислівників часу, але взагалі всіх прислівників і обставин:

 • He does not work on Mondays. – Іменник з прийменником
 • He does not work yet. – прислівник

2. Прислівники місця – here, there, above, below, elsewhere, anywhere, inside, where, etc.

 • Where is he? – Де він?
 • It’s inside. – Воно всередині.

3. Прислівники способу дії. Ці прислівники характеризують дію і відповідають на питання “як? яким чином? “Велика кількість представників цієї групи утворено від прикметників шляхом додавання суфікса -ly – easily, beautifully, quickly, slowly, etc.

Існує кілька винятків. Наприклад, прикметник good – хороший, а добре – well.

 • It’s a good book./ good – прикметник, який характеризує іменник book.
 • I can read well./ well – прислівник способу дії, яке характеризує дієслово: читаю (як?) – Добре.

4. Прислівники міри та ступеня – little, much, too, hardly, enough, very, almost, etc. Ця група прислівників розповідає про те, якою мірою здійснено ту чи іншу дію.

 • I hardly know him. – Я з ним ледь знайома.
 • I’m almost ready. – Я майже готова.

Утворення прислівників


За природою утворення прислівники поділяються на прості (спочатку прислівники) і похідні. Найчастіше друга група виростає з прикметників шляхом додавання суфікса -ly:

beautiful – beautifully

slow – slowly

nice – nicely

Будьте уважні: не всі слова з суфіксом -ly є прислівниками. Наприклад, lovely (милий, симпатичний) – прикметник. У таких випадках потрібно враховувати функцію в реченні. Якщо слово, закінчується на -ly характеризує іменник – a lovely bag, то перед нами прикметник. Якщо ж воно дає характеристику дії, ми маємо справу з власною мовою:

 • Do it nicely. – Зроби це добре.

Practice thoroughly | θʌrəli | and have a lovely time!


Next: Прислівники місця

Опубліковано © Just English