Прислівники способу дії

Прислівники способу дії вказують на характер дії, і відповідають на питання: «Як?» Або «Яким чином?».

Утворення


Практично від кожного прикметника можливо утворити прислівник способу дії, приєднавши до нього суфікс -ly і дотримуючись кількох правил:

1. Якщо прикметник закінчується на приголосний, то суфікс додається без будь-яких змін.

 • slow – slowly (повільний – повільно);
 • bad – badly (поганий – погано).

2. Якщо прикметник закінчується на букву l (часто в складі суфікса ful), то при додаванні кінцева l подвоюється.

 • careful – carefully (обережний – обережно);
 • faithful – faithfully (відданий – віддано).

3. Якщо прикметник має на кінці y з попередньої приголосної, то y змінюється на i та додається -ly.

 • noisy – noisily (галасливий – шумно);
 • greedy – greedily (жадібний – жадібно);
 • busy – busily (зайнятий – діловито).

4. Якщо прикметник закінчується на -le, то при утворенні прислівники e замінюється буквою y.

 • simple- simply (простий – просто);
 • noble- nobly (благородний – благородно);
 • possible-possibly (можливий – можливо).

5. Якщо прикметник закінчується на -ic, то прислівник набуває закінчення -ally

 • sistematic -sistematically (систематичний – систематично);
 • chaotic – chaotically (безладний – безладно).

Зверніть увагу, що не тільки прислівники мають суфікс -ly, але і деякі прикметники. Наприклад: friendly, silly, ugly. Тому не поспішайте приймати за прислівник будь-яке слово, яке закінчується на -ly.

Крім суфікса -ly, ряд інших суфіксів може використовуватися для творення прислівників способу дії і напрямку:

wise (позначає напрямок руху):

 • clockwise – за годинниковою стрілкою;
 • sidewise – в сторону;
 • otherwise – інакше, в інший спосіб, по-іншому;
 • chequerwise – в шаховому порядку.

style:

 • american-style – по-американськи
 • family-style – по-сімейному

fashion:

 • parrot-fashion – як папуга

wards (позначає напрямок):

 • farwards – вперед, далі
 • upwards – вгору

ways:

 • sideways – в сторону, збоку, з боку, боком, на боці
 • lengthways – в довжину; уздовж

Прислівники способу дії можуть виражатися не тільки одним словом а й фразою. До складу фрази практично завжди входить прийменник або слово like:

 • How did you get here? – At first I wanted to go by car but then I decided to go on foot. – Як ви дісталися сюди? – Спочатку я хотів поїхати на машині, але потім вирішив піти пішки.
 • We left the hotel in a hurry. – Ми поспіхом виїхали з готелю.
 • They behaved in a friendly way. – Вони поводилися дружелюбно.
 • They shouted like crazy. – Вони кричали, як божевільні.

Використання


Прислівники способу дії використовуються головним чином з дієсловами дії:

 • She spoke quietly. – Вона говорила тихо.
 • The baby cried suddenly. – Дитина несподівано закричала.

З дієсловами стану (Stative або Non-continuous Verbs) використовуються не прислівники способу дії, а прикметники. До таких дієслів відносяться: всі форми дієслова to be (am, is, are, was, were, will be, have been), seem (здаватися), sound (звучати, казати створювати враження), look (виглядати), taste (мати смак, бути на смак), smell (пахнути), feel (відчувати себе) та інші.

 • I am fine. (NOT finely) – Зі мною все добре. (Я в порядку)
 • He seemed very serious. (NOT seriously) – Він здавався дуже серйозним.
 • She looked happy. (NOT happily) – Вона виглядала щасливою.
 • The pudding tastes delicious. (NOT deliciously) – Пудинг дуже смачний.

З деякими дієсловами стану ми можемо вжити прислівник:

 • I understand you perfectly. – Я прекрасно вас розумію.
 • We hear you badly. – Ми погано вас чуємо.
 • We know these rules very well. – Ми дуже добре знаємо ці правила.

Місце в реченні


Зазвичай прислівники способу дії стоять після дієслова, який вони визначають в реченні. Якщо у дієслова є доповнення або прийменник, то прислівник способу дії ставиться після них:

 • She sang loudly. – Вона голосно співала. (прислівник після дієслова)
 • She sang a song loudly. – Вона голосно співала пісню. (прислівник після доповнення)
 • We looked the problem over carefully. – Ми ретельно вивчили проблему. (прислівник після прийменника)

Важливо запам’ятати, що на відміну від української мови, де ми ставимо прислівник перед дієсловом, в англійському прислівник завжди ставиться після дієслова. Часто вивчають, переводячи свою думку з української на англійську, помилково ставлять артикль перед дієсловом, як в рідній мові. Це вважається синтаксичної помилкою.

Порівняйте:

 • Вони терпляче чекали. – They waited patiently.
 • Я легко впорався із завданням. – I coped with the task easily.
 • Він повільно під’їхав до будинку. – He drove up to the house slowly.

Іноді можна поставити прислівник способу дії між підметом і присудком, коли потрібно підкреслити характеристику підмета:

 • He happily smiled when he read the letter. – Він щасливо посміхнувся, коли прочитав лист. (Підкреслюємо емоцію: він був щасливий, коли посміхався)
 • She sadly sighed and carried on working. – Вона сумно зітхнула і продовжила роботу. (Підкреслюємо емоцію: вона була сумна, перед тим, як продовжити роботу)

Це правило може бути застосовано тільки до поодиноких прислівників, а не до тих, які виражені фразою.


Наступна тема: Частка в англійській мові

Опубліковано © Just English