Прислівники часу

Прислівники часу вказують на те, коли саме відбулася дія. За значенням прислівники часу можна розділити на прислівники визначеного часу, невизначеного часу і прислівники тривалості. Прислівники кожної категорії мають свої особливості і виступають маркерами різних часів англійської мови.

1. Прислівники і вирази, які відносяться до визначеного моменту часу і відповідають на питання Коли (саме)?

2.Прислівники і вирази, які відносяться до невизначеного моменту часу. Вони не відповідають на конкретні питання.

3. Прислівники і вирази, які вказують на тривалість дії. Вони відповідають на питання З якого часу? і як довго?

Ми розглянемо, які саме прислівники належать до кожної категорії і розповімо про особливості їх використання.

Прислівники визначеного часу

Прислівники, що вказують не визначений час, відповідають на питання “Коли?” І зазвичай використовуються з минулими часами або відносяться до майбутнього.

До цієї категорії відносяться односкладові прислівники, що вказують на “точку в часі”: today, yesterday, tomorrow. Крім того, прислівниками часу можуть виступати різні комбінації зі словами last, next, ago, this:

Прислівники певного часу можуть доповнюватися словами-модифікаторами: early (earlier), late (later):

 • earlier this week – раніше на цьому тижні
 • later today – пізніше сьогодні

Вирази із прийменниками (in, on, at) теж відносяться до прислівників визначеного часу:

Деякі з цих виразів можуть визначатися модифікаторами (early, earlier, sharp, punctually і іншими):

 • later in September – пізніше у вересні
 • at 9 o’clock sharp – рівно до дев’ять годин
 • punctually at midday – рівно опівдні
 • earlier in 2011 – раніше в 2011

У розмовній мові прийменники (in, on, at) і слова (last, next) можуть упускати:

 • See you Monday. – Побачимось в понеділок.
 • I called him Friday. – Я подзвонив йому у п’ятницю.

Вирази типу this + день тижня (this Friday / this Wednesday) позначають найближчу майбутню п’ятницю, середу і т.д. від моменту промови і слово this замінюють словом next:

This Saturday we are going to the circus. – Наступної суботи ми йдемо в цирк.

Вирази типу this + місяць (this May / April) позначають найближчий місяць до моменту мови:

 • We are going on holiday this April. – Ми їдемо у відпустку в квітні.
 • The results will be announced this December. – Результати оголосять у грудні.

Вирази this morning / afternoon / evening, tonight можуть ставитися до минулого, теперішнього та майбутнього часу:

 • I have met him this evening. – Я зустрів його сьогодні ввечері.
 • I feel sick this evening. – Мені недобре сьогодні ввечері.
 • I’m meting him this evening. – Я зустрічаюся з ним сьогодні ввечері.

Прислівники невизначеного часу

Прислівники невизначеного часу не можуть відповідати на конкретні питання, тому що не вказують на конкретний момент часу. До цієї групи дієслів відносяться:

Ці прислівники можуть використовуватися з різними часами:

 • Present Simple: already, nowadays, now, presently, these days
 • Present Continuous: now, these days, still, presently
 • Present Perfect: already, yet, just, recently, lately
 • Past Simple: afterwards, another day, at once, early, eventually, formerly, immediately, instantly, late, suddenly, then
 • Future Simple: another day, another time, eventually, one day, straightaway, ultimately

Одні і ті ж прислівники невизначеного часу за рахунок своєї багатозначності можуть використовуватися з різними порами в різних контекстах.

Прислівники тривалості

Тривалість (період часу) може виражатися прийменниковими сполученнями із прийменниками by, during, for, to, till, since, throughout і наступними прислівниками:

 • … Ago – тому
 • all day / night long – весь день / всю ніч
 • any more / not any more – більше не (не довше ніж)
 • any longer / not any longer – більше не (не довше ніж)
 • no longer – більше не (не довше ніж)
 • no more – більше не (не довше ніж).

Розглянемо особливості цих поєднань і прийменників.


Since + момент часу позначає момент початку дії, яке триває до теперішнього моменту (Present Perfect) або момент початку дії, яке тривало до певного моменту в минулому (Past Perfect). Найчастіше використовується з часами групи Perfect:

 • I havent’t been to the cinema since last year. – Я не був в кінотеатрі з минулого року.
 • I was to the cinema on Friday, but I had not been there since last year. – Я був в кінотеатрі в п’ятницю, але я не був там з минулого року.

Період часу + ago також позначає момент початку дії (Past Simple), при цьому зворотний відлік часу ведеться від теперішнього моменту:

 • I met him seven years ago. – Я познайомився з ним сім років тому.
 • He started writing his book a month ago. – Він почав писати свою книгу місяць тому.

Питальне слово How long ago? (На відміну від How long?) Має на увазі відповідь в Past Simple, а не в Present Perfect, так як є еквівалентом When ?:

 • How long ago did you start writing your book? – A month ago. – Коли ви почали писати свою книгу? -Місяць тому.
 • How long ago did you meet him? – Seven years ago. – Коли ви зустріли його? – Сімроків тому.

For + період часу позначає тривалість дії з моменту його початку в минулому, теперішньому або майбутньому часі:

 • She stayed with us for three weeks. (Past Simple) – Вона гостювала у нас три тижні.
 • She has been staying with us for three weeks. (Present Perfect Continuos) – Вона гостює у нас вже три тижні.
 • She will stay with us for three weeks. (Future Simple) – Вона буде гостювати у нас три тижні.

For поєднується з різними іменниками, для того, щоб підкреслити тривалість дії:

For ages – цілу вічність

For hours – годинами

For days – цілими днями

For weeks – тижні безперервно

For months – місяцями

For years – роками, багато років

 • I have not seen you for ages! Where have you been? – Я не бачив тебе сто років! Де ти був?
 • He has been playing computer games for hours. – Він уже годинами грає на комп’ютері.

У стверджувальних реченнях з дієсловами, які позначають тривалі дії (be, live, work, stay) в Present Perfect or Past Perfect for може упускати:

 • He has stayed with us (for) three weeks.
 • She has worked here (for) seven months.
 • We have lived in London (for) five years.

Іноді for може упускати в стверджувальних реченнях при зверненні до майбутньої дії:

 • She will stay here (for) three weeks.
 • He will work here (for) seven months.
 • We will live in London (for) five years.

У заперечних реченнях for упускати не може:

 • She has not stayed here for three weeks.
 • He has not worked here for seven months.
 • We haven’s lived in London for five years.

From … to / till / untill позначають певний період, який може ставитися до минулого, теперішнього або майбутнього часу:

 • She stayed with us from April to / till August. (Past)
 • She always stays with us from April to / till August. (Present)
 • She will stay with us from April to / till August. (Future)

Слово from може іноді упускають:

 • My parents work nine till six. – Мої батьки працюють з дев’ятої до шостої.
 • They will stay in the USA August till January. -Вони Пробудуть в США з серпня до січня.

By і till / untill позначають період часу до закінчення дії. Коли використовуються дієслова, що позначають тривалі дії (work, live, stay) то by не використовується:

 • I’ll work here till / until Saturday. – Я буду працювати тут до суботи.
 • He stayed at home till 8 o’clock. – Він залишався вдома до 8 годин.

Коли використовуються дієслова, що відбуваються за момент часу (start, finish, leave) в запереченнях можна використовувати тільки till / until (не раніше, ніж):

 • I will not leave till / untill Saturday. – Ми не поїдемо до суботи.
 • We are not going to finish the project until next month. – Ми не збираємося закінчувати проект до наступного місяця.

During та in завжди використовуються з іменником і визначають весь період або певні моменти протягом періоду:

 • We went skiing durung / in the winter. – Ми ездіді кататися на лижах взимку.
 • We went skiing two times during / in the winter. – Ми їздили кататися на лижах двічі взимку.

Throughout може замінювати during і in, якщо дія відноситься до всього періоду, від початку до кінця:

 • We had meetings throughout summer. – Ми проводили зустрічі протягом літа.

During and throughout можуть поєднуватися з the whole або the entire, щоб підкреслити, що що-небудь відбувалося протягом всього періоду:

 • During the whole / the entire summer I did not go the the beach. – Протягом всього літа я не ходив на пляж.

All day / night (long) акцентує те, що дія триває протягом усього дня або всієї ночі. All зазвичай поєднується з цими словами. Слово long використовується для додання ефекту:

 • He slept all day long. – Він проспав весь день.
 • It snowed heavily all night long. – Всю ніч йшов сильний сніг.

Not any more, not any longer та no longer використовуються, щоб показати, що тривала дія не може тривати довше визначеного періоду і має припинитися. В англійському ці прислівники ставляться в кінці речення:

 • I can not work here any longer. – Я більше не можу працювати тут.

Next: Прислівники частоти

Опубліковано © Just English