Прислівники частоти

Чомусь прислівники часу плутають з прислівниками частоти, хоча прислівники часу відповідають на питання When? (Коли?), А прислівники частоти відповідають на питання How often? (Як часто?).

Прислівники частоти отримали свою назву від слова frequent – частий, відповідно ця група прислівників називається Adverbs of Frequency. Прислівники частоти (або частотності) діляться на дві великі групи: прислівники визначеною частоти (definite frequency) і прислівники невизначеною частоти (indefinite frequency). Прислівники обох груп відповідають на одне і теж питання: How often?

Отже, багато хто вважає, що прислівників частоти небагато. Найбільш поширені прислівники невизначеної частоти часто представляють і вивчають у вигляді шкали, на якій відображається різниця між ними. Частота виконання дії представлена в процентному співвідношенні:

Всі ці прислівники належать до категорії невизначеної частоти, так як вони дають загальну відповідь на питання “How often?”. При використанні цих прислівників велику роль відіграє суб’єктивна думка кожної людини: для когось “часто” це три рази в день, а для когось другого це три рази на місяць.

Деякі прислівники можуть бути посилені словом very (дуже):

Є й ті, які можуть визначатися словами fairly і quite (досить):

Серед прислівників невизначеної частоти деякі мають заперечне значення: never, hardly ever, almost never. Якщо такі прислівники використовуються в реченні, то заперечну частку not використовувати не потрібно. В англійській мові це називають “правило одного заперечення”: в реченні може бути тільки одне слово з заперечним значенням:

 • I never give my phone number to strangers. – Я ніколи не даю мій номер телефону незнайомцям.
 • They hardly ever have dinner together. – Вони майже ніколи не вечеряють разом.
 • We almost never see each other. – Ми майже ніколи не бачимося.

Прислівники, які позначають невизначену частоту, можуть бути як одним словом, так і словосполученням:

again and again – знову і знову
at times – часом
every so often – час від часу
every now and again – час від часу, раз у раз
from time to time – час від часу
now and then – раз у раз
constantly – постійно
repeatedly – часто
continually – безперервно, весь час
continuously – постійно, безперервно

Дуже важливо дотримувати порядок слів у реченні, так як у прислівників частоти є своє місце. Положення прислівника залежить від типу висловлювання (ствердження, заперечення, питання) і від дієслова. Найбільш типове місце прислівників частоти в реченні: в середині (до або після дієслова). Однак іноді можна зустріти прислівник на початку і в кінці речення. Ми розберемо всі ці випадки.


У ствердженнях прислівники частоти найчастіше займають місце в середині речення, після допоміжного дієслова перед смисловим:

Якщо в реченні єдине дієслово to be, то прислівник частоти повинні стояти після нього:

 • He is always happy to help us. – Він завжди радий нас бачити.
 • She is never late for work. – Вона ніколи не спізнюється на роботу.

Якщо в реченні є допоміжне (am, is, are, have, has, will) або модальне дієслово (can, may, must, should), то прислівник частоти знаходиться після цього дієслова:

 • You must never enter this room. – Ви ніколи не повинні входити в цю кімнату.
 • They can always call me. – Ви завжди можете мені зателефонувати.
 • I will always love you. -Я завжди буду любити тебе.

Якщо підмет виражено одиночним смисловим дієсловом, то прислівник частоти слід поставити перед дієсловом:

 • I hardly ever read magazines. – Я дуже рідко читаю журнали.
 • He often visited us. – Він часто нас відвідував.

У питаннях прислівники частоти також займають місце в середині речення, після підмета:

 • Do you sometimes think about your future? – Ти іноді думаєш про своє майбутнє?
 • Did she usually have coffee for breakfast? – Він завжди пив каву на сніданок?

Що стосується заперечень, то частка not зазвичай ставиться перед прислівниками частоти: always, generally, often, normally, regularly, usually:

 • I do not usually go to the gym. – Я не завжди ходжу в спортзал.
 • They are not always very friendly. – Вони не завжди доброзичливі.

В запереченнях з прислівниками sometimes і frequently, частка not ставиться після них:

 • My colleagues are sometimes not prepared to answer your questions. – Мої колеги іноді не готові відповідати на ваші питання.
 • I am frequently not hungry in the evening. – Я часто не голодний вечорами.

Деякі прислівники частоти взагалі не використовуються в запереченнях: occasionally, almost always, nearly always.


Чи можуть прислівники частоти стояти в кінці або на початку речення? Так, можуть. Давайте поглянемо на ці випадки:

Прислівники з позитивним значенням (always, usually, often) іноді ставлять в кінець речення:

 • My neighbours go out in the evening usually. – Мої сусіди зазвичай ходять гуляти ввечері.
 • Does he call you often? – Він часто тобі дзвонить?
 • He does not call me very often. – Він не дуже часто мені телефонує.

Ті прислівники, які несуть від’ємне значення (rarely, seldom) можуть перебувати в кінці речення, тільки якщо вони визначаються словами very і only:

 • I visit my parents only rarely. – Я рідко відвідую батьків.
 • My sister is on a diet, she eats meat very seldom. – Моя сестра на дієті, вона рідко їсть м’ясо.

Якщо ви хочете акцентувати певний факт або створити ефект контрасту, то можна почати речення з прислівників frequently, normally, generally, occasionally, sometimes, usually:

 • Sometimes I want to be alone. – Іноді я хочу побути один.
 • Normally it is hot in summer. – Зазвичай влітку жарко

Прислівники частоти always і never часто стоять на початку наказових речень:

 • Always tell the truth. – Завжди говори правду.
 • Never tell lies. – Ніколи не бреши.

І, нарешті, прислівники невизначеною частоти вживають в коротких відповідях, перед допоміжним дієсловом, коли хочуть погодитися або не погодитися зі сказаним раніше:

 • Anna is depressed again. – Oh, she always is. – Анна знову засмучена. – Вона завжди така.
 • Max speaks only about himself. – Yes, he always does. – Макс говорить тільки про себе. – Так, він завжди так робить.

Прислівники визначеної частоти і їх місце в реченні

Прислівники цієї групи конкретно вказують, наскільки часто відбувається дія. Ці прислівники бувають виражені як одним словом, так і цілим словосполученням. До прислівників певної частоти відносяться:


Прислівники, що вказують кількість разів за певний період часу, зі словами once, twice, three times, ten times. Зверніть увагу, що один раз – це once, два рази – twice або two times. Якщо кількість разів більше двох, слід використовувати тільки слово times:

 • once a week – раз в тиждень
 • twice a month – два рази на місяць
 • three times a day – три рази на місяць
 • five times a year – п’ять разів на рік

Прислівники, утворені від слів, що позначають періоди часу, які закінчуються на -ly:

 • hourly – щогодини
 • daily – щодня
 • weekly – щотижнево
 • monthly – щомісяця
 • yearly – щорічно
 • annually – щорічно

Прислівники зі словом every (кожен):

 • every day – кожен день
 • every Monday – щопонеділка
 • every week – щотижня
 • every month – щомісяця
 • every year – щороку

Вказівники частоти з прийменником ON:

 • on Fridays – по п’ятницях
 • on Wednesdays – по середах
 • on weekdays – по буднях

Прислівники визначеної частоти зазвичай стоять в кінці речення:

 • I have my hair cut once a month. – Я стрижуся раз на місяць.
 • The meeting takes place every year / annually. – Зустріч проходить щороку.

Іноді, коли важливо уникнути двозначності або ж ви хочете підкреслити, як часто ви що-небудь робите, прислівник може перебувати на початку речення. Порівняйте:

 • Once a week I met with friends who work in the city centre. – Раз на тиждень я зустрічаюся з друзями, які працюють в центрі міста.
 • I met with friends who work in the city centre оnce a week. – Я зустрічаюся з друзями, які працюю в центрі міста раз на тиждень.

Цікаво також те, що прислівниками частоти можуть бути ідіоми. Наприклад, вираз once in a blue moon позначає “дуже рідко, майже ніколи”. Звертайте увагу на подібні вислови і запам’ятовуйте їх, щоб прикрасити вашу мову.

Продовжуйте робити успіхи у вивченні англійської мови!


Next: Прислівники способу дії

Опубліковано © Just English