Прикметник як частина англійської мови

Прикметник (The Adjective) – це основна частина мови, яка позначає ознаку явища, особи або предмета – green room (зелена кімната), warm rain (теплий дощ), good friend (хороший друг). Відповідає на запитання (які? Який? Яка?). На відміну від української мови, прикметники в англійській мові не змінюються за родами, числами і відмінками, не утворюють коротких форм, тому вивчити їх набагато легше.

Цілий ряд англійських прикметників за своєю формою, тобто за написанням, нічим не відрізняються від діалектів. Щоб їх розрізнити, необхідно пам’ятати, що прислівники визначають Adjective, дієслово або інший прислівник – well (добре), little (мало), late (пізно), а прикметники – іменник – well (хороший), little (маленький), late (пізній ).

Класифікація англійських прикметників


За своїм значенням прикметники в англійській мові діляться на:

Відносні – не поєднуються з прислівником very (дуже) і не утворюють ступенів порівняння. Їх набагато менше, вони передають такі ознаки явища, особи або предмета, які не можуть бути в них меншою чи більшою мірою. Наприклад: місце дії – central (центральний), матеріал – glass (скляний) і т.д.

Якісні – більш численна група. Позначають такі ознаки, які можуть бути притаманні особі, предмету або явищу в меншому або більшому ступені, тому якісні прикметники утворюють три ступені порівняння: відмінні, порівняльні та позитивні. Наприклад, soft – м’який (позитивний) – softer – м’якше (порівняльний) – softest – мягчайшій (відмінна). Від якісних утворюються відповідні абстрактні іменники – darkness (темрява), cold (холод).

Будова прикметників в англійській мові.


Прості – в них, крім кореня, не виділяється суфікс і префікс:

little (маленький), black (чорний), short (короткий)

Похідні – в цих словах виділяється і корінь, і префікс і суфікс:

unkind (недобрий), beautiful (гарний), untrue (неправильний)

Складові (складні) – складаються з декількох основ, найчастіше розділених дефісом:

snow-white (білий), high-bred (добре вихований), red-hot (розпечений).

Слід розрізняти англійські прикметники, які закінчуються на «-ing» і «-ed». Це необхідно знати, щоб не плутати їх з минулими дієсловами, герундієм і дієприкметником. У цьому випадку потрібно орієнтуватися по їх ролі і місця в реченні. Словом на «-ing» зазвичай описують враження від предмета, явища або особи, а словами на «-ed» – стан самої людини.

Вивчіть дану таблицю. Нові для вас слова запишіть разом з перекладом і вивчіть:

-ing -ed
shocking шокуючий shocked шокований
surprising дивовижний surprised здивований
exciting хвилюючий excited схвильований
tiring виснажливий tired втомлений
interesting цікавий interested зацікавлений

Роль прикметників у реченні

The Adjective відноситься до займенника або, найчастіше, до іменника. У реченні може виконувати функції:


1. Визначення (Attributive adjectives) – She wears red shoes (Вона носить червоні туфлі), стоїть перед іменником. Якщо є вказівні, присвійні займенники і артикль, то прикметник ставиться між визначником іменника і самим іменником: Paris is a beautiful city (Париж – гарне місто). Якщо перед Adjective стоїть прислівник ступеня, який посилює його значення, то обумовлений іменник опускається, але за змістом мається на увазі: I thought she very clever (woman) – Я вважав її дуже розумною (жінкою).

У разі коли іменник визначається відразу декількома прикметниками, то ближче розташовуються ті Adjectives, які відображають стан речей, а потім слова, які висловлюють думку: It was a nice sunny day – Був славний сонячний день. Те що, день сонячний – це факт, стан, а то що він славний – це суб’єктивна думка.

Також вивчіть дану таблицю , щоб дізнатися правила розташування прикметників, що характеризують іменник:

Епітет, якість: good хороший
розмір: large великий
форма: round круглий
вік: old старий
колір: brown коричневий
походження: Spanish іспанське
речовина, матеріал: wooden дерев’яний
Слово, яке складає з іменником єдину смислову групу: dinner обідній
іменник: table стіл

Означальні прикметники ставляться після іменника якщо:

  • Прикметник визначає невизначений займенник: There is nothing wrong (Все в порядку)
  • У самого прикметника є залежне слово в порівняльній конструкції: They have a court yard larger than yours (У них двір більше, ніж ваш)
  • Визначення виражено словами present (присутній), absent (відсутній) і деякими іншими словами: Absent will be not in a rate (Відсутні будуть не в курсі)

2. Складного іменного присудка – His shoes are brown (Його туфлі корчневі), стоїть після дієслова-зв’язки – to be (is, am, are, was …): Paris is beautiful (Париж красивий (гарний). У цій ролі можуть використовуватися і ряд інших дієслів: to get, to turn, to become, to look, to seem – She is getting old (Вона старіє).

Такі прикметники, як well (гарне здоров’я) і ill (хворий), а також слова, що починаються на «а» – awake (прокинувся), asleep (сплячий), afraid (переляканий), alive (живий) та інші використовуються виключно в функції складного іменного присудка і в них відсутні ступеня порівняння: Hi is ill again (Він знову хворий).

Прикметники для повсякденного спілкування


Прикметники, які позначають форми, смаки, розміри, кольори та якості дуже важливі, тому що вони найчастіше використовуються при щоденному спілкуванні.

З цієї таблиці постарайтеся запам’ятати найбільш уживані слова та запишіть найскладніші:

white білий wide широкий triangular трикутний
black чорний thin тонкий square квадратний
yellow жовтий thick товстий straight прямий
red червоний tall високий circular круговий
purple пурпурний small невеликий
orange помаранчевий short короткий
green зелений narrow вузький
gray сірий long довгий
brown коричневий deep глибокий
blue синій big великий
Смаки (tastes) Властивості (qualities) Кількість (quantities)
sweet солодкий young молодий whole ціле
spicy гострий old старий a few кілька
sour кислий bad поганий some деякі
salty солоний good хороший part частина
fresh свіжий heavy важкий much багато
bitter гіркий easy легкий many багато
dry сухий little маленький
wet мокрий few кілька
soft м’який
new новий

Сподіваюся, що цей урок допоміг вам просунутися в граматиці та вивчити прикметники в англійській мові. Думаю, тепер у вас не виникне проблем з їх правильним вживанням.


Next: Перехід у інші частини мови

Опубліковано © Just English