Прийменники часу

Продовжуємо розмову про прийменники. В англійській мові є три основних прийменники часу: IN, AT, ON. Сьогодні ми розглянемо ті випадки вживання основних прийменників IN, AT, ON, які викликають найбільші труднощі у тих, хто їх вивчає.

Прийменник «AT»


Англійська прийменник «AT» вживається в мові для вказівки на певні моменти часу на годиннику, на моменти часу, призначені для прийому їжі, на окремі тимчасові моменти протягом доби, а також на час проведення будь-яких свят. Даний привід також використовується, якщо дається вказівка на кінець або ж на початок чогось, або якщо словосполучення має в своєму складі слово «time». Прикладами можуть послужити наступні випадки вживання даного прийменника:

 • at five o`clock a.m. – о п’ятій годині ранку
 • at ten o`clock p.m. – о десятій годині вечора
 • at midnight – опівночі
 • at weekends – по вихідним
 • at dawn – на світанку
 • at supper – за вечерею
 • at nooning – за полуднем
 • at Easter – в свято Пасхи
 • at Christmas – в свято Різдва
 • at a party – на святі, на вечірці
 • at the end – в кінці
 • at the beginning – на початку
 • at that dangerous time – в ті страшні часи
 • at present – в даний час
 • at the moment – в справжній (даний) момент часу

З наведених прикладів словосполучень з прийменником «AT» чітко видно, що дане службове слово вживається в таких випадках, коли дається вказівка на якусь певний (конкретний) час, особливий (наприклад, святковий) день, будь-якого абсолютно конкретного моменту часу .

Прийменник «ON»


Зазначений прийменник використовується в ситуаціях, коли називається якийсь певний день (наприклад, тижня чи місяця), певна дата чи ж пора доби конкретного дня.

 • on Saturdays – по суботах
 • on April 17th = on the 17th of April – сімнадцятого квітня
 • on his birthday – в його день народження
 • on Flower Day – в День квітів
 • on Friday afternoon – у другій половині дня в п’ятницю
 • on that afternoon – в другій половині того (конкретного) дня

Прийменник «IN»


Використовується при необхідності вказівки на невизначений, будь-який, неконкретний день або інший момент часу (на противагу ситуації з використанням прийменника «ON») вживається службове слово «IN». Як приклади можна навести такі речення:

 • In the evening the pupils of the 1st form have to go to bed at 20.00 o`clock. – Вечорами учні перших класів (першокласники) повинні лягати в ліжко о 20.00.
 • His house was built in 1976. – Його будинок був побудований в 1976 році.
 • Alex has already visited this planet in the 25th century. – Алекс вже був на цій планеті в 25-му сторіччі.
 • My family will move about in the summer. – Моя сім’я переїде влітку.

Прийменник «IN» вживається також і в таких випадках, коли якась подія, дія або явище матиме місце після закінчення якогось часу (через якийсь час), наприклад:

 • In four days our companies will conclude the contract. – Через чотири дні наші компанії укладуть договір.

Прийменник «IN» використовується і в тих ситуаціях, коли мова ведеться про події, які займають певний часовий проміжок (але не мається на увазі, що вони при цьому були безперервними), наприклад:

 • In that month Max sold a lot of goods. – У той місяць (протягом того місяця) Макс продав багато товару.

Прийменник «FOR»


Якщо якась дія безперервно тривала протягом конкретного періоду часу, точно вкладаючись в його рамки, буде використовуватися прийменник «FOR», наприклад:

 • Mary has been waiting for five minutes. – Мері чекала п’ять хвилин (перебувала в безперервному процесі очікування).

Прийменник «SINCE»


Якщо якась дія або процес почалися в зазначений момент часу і відбувалися протягом якогось часу в подальшому, то використовується прийменник «SINCE», наприклад:

 • It is three years ago since he began to study English. – Минуло три роки з того часу, як він почав вивчати англійську мову.

Прийменник «DURING» і «WHILE»


У тих випадках, коли події або дії мають місце в той же самий час, коли відбувається інша дія і не виходять за його рамки, використовується англійська прийменник «DURING». При цьому необхідно уточнити, що даний прийменник вживається тільки в поєднанні з іменником (іншими словами, коли період описаний будь-яким іменником).

Якщо вказаний опис здійснений за допомогою підрядного речення, то використовується інший прийменник – «WHILE», наприклад:

 • During the last lesson the pupils learned a new important rule. – Протягом (під час) останнього уроку учні вивчили нове важливе правило.
 • Mark kept on waiting for his wife while she was gathering mushrooms with their children. – Марк продовжував чекати свою дружину, поки (в той час як) вона збирала гриби разом з їхніми дітьми.

Прийменник «BY»


У ситуаціях, коли необхідно зробити вказівку на той факт, що якась подія або явище відбудеться раніше зазначеного часу або ж іншої події або явища, вживається прийменник «BY». Розглянемо наступні приклади:

 • The children are expected to be back by 5 o`clock p.m. – Дітей чекають на п’яту годину після полудня.
 • By the time John had answered all the questions, his wife was far away from the conference room already. – У той час, коли Джон відповів на всі питання, його дружина вже була далеко від конференц-залу.

Прийменник «UNTIL»


Даний прийменник вживається в ситуаціях, коли необхідно підкреслити, що якась дія або якийсь процес триватиме в часі до конкретно названого моменту або ж до настання іншої події, наприклад:

 • Jeff will stay there until his doctor comes back from the hospital. – Джефф залишиться там, поки його лікар не повернеться з лікарні.

Відсутність прийменників при зазначенні часу


Якщо в англійській мові використовуються фрази, що містять в своєму складі такі слова, як «минулий», «попередній» – «last»; «Майбутній», наступний »-« next »; «Цей, той» – «this, that»; «Кожен – every» і деякі інші, то такі фрази будуються безприйменниковим способом (якщо вони належать до часу), тобто прийменники «on», «at», «in» опускаються, наприклад:

 • Your neighbor agreed to visit us next week. – Твій сусід погодився відвідати нас (нанести нам візит) на наступному тижні.
 • Last Wednesday she decided to stay with her family in the country. – Минулої середи вона вирішила залишитися зі своєю сім’єю за містом.

Next: Прийменники місцезнаходження:

Опубліковано © Just English