Прийменник To

Зараз ви дізнаєтесь коли вживається прийменник to в англійській мові.

В англійській мові прийменник to вживається в різних ситуаціях. Зазвичай він вказує напрямок, а також прийменник to рівноцінний давальному відмінку в українській мові. Давайте розглянемо найчастіші випадки вживання:


1. Прийменник to використовується для вираження напрямку дії в бік чогось (когось). Його вживання відповідає питання куди?

 • I went to London last year. – Я їздив у Лондон в минулому році.
 • Send Jack to Sarah. – Відправ Джека до Сари.

2. Для позначення людини, до якої звернена дія.

 • Max wrote a letter to Sarah yesterday – Вчора Макс написав Сарі листа.

3. Прийменник to вживається після деяких прикметників. Нижче представлені найбільш поширені з них.

 • useful – корисний
 • necessary – необхідний
 • clear – ясний
 • similar – подібний
 • opposite – протилежний
 • important – важливий
 • grateful – вдячний

This report is necessary to us. – Ця доповідь необхідна для нас.

Your advice will be useful to her. – Ваша порада буде корисний для неї.


4) Після багатьох дієслів також ставиться прийменник to. Найбільш популярні:

 • apologize to – вибачатися перед
 • agree to – погоджуватися на
 • happen to – траплятися з
 • listen to – слухати кого-небудь
 • talk to – говорити з ким-небудь
 • prefer to – надавати перевагу чому-небудь
 • reply to – відповідати на

I apologized to my friend. – Я вибачився перед своїм другом.


5) Прийменник to входить до складу деяких поєднань.

 • to the end – до кінця
 • to the right (left) – праворуч (ліворуч)

Next: With / Without

Опубліковано © Just English