Прийменник By

Тема прийменників в англійській мові практично є невичерпною. Ми не раз розглядали різні прийменники на сторінках нашого сайту. Англійський прийменник ‘by’ може вживатися в різних значеннях – в ролі прийменника місця, способу дії, часу. Давайте розглянемо докладніше ці значення.

Прийменник способу дії


У цьому значенні прийменник ‘by’ вживається для того, щоб позначити, яким чином проводиться дія, наприклад –

 • send something by post – відправити щось поштою
 • pay by credit card / cheque – оплатити кредиткою / чеком

Зверніть увагу, що в цих словосполученнях іменник вживається без артикля.

 • We had not arranged to meet. We met by chance. – Ми не планували зустріч. Ми зустрілися випадково.

Прийменник ‘by’ також використовується для позначення способу подорожі:

by car / by train / by plane / by boat / by bus / by bicycle / by road / by rail / by air / by sea / by underground

 • How did you get here? Did you come by train? -Як ви сюди потрапили? Ви приїхали на поїзді?
 • How long does it take to cross the Atlantic by air? – Скільки часу знадобиться, щоб перетнути Атлантичний океан по повітрю?

Примітка: за аналогією деякі використовують прийменник ‘by’, якщо мова йде про пересування пішки – by foot. Це не зовсім вірно. Правильна форма – on foot.

 • Sorry we are late. We missed the train and had to come on foot. – Вибачте, ми запізнилися. Ми пропустили поїзд і нам довелося йти пішки.

Як ви могли помітити, в зазначених прикладах іменник стоїть без артикля. Якщо іменник вжити з артиклем або присвійним займенником, то використовуються інші прийменники: in (автомобіль і таксі) або on (велосипед, громадський транспорт).

 • They did not come in their car. They came in a taxi. – Вони не приїхали на своїй машині. Вони приїхали на таксі.

Інструментальний прийменник by


У пасивному стані за допомогою прийменника by відображається виконавець дії:

 • Have you ever been bitten by a snake? – Тебе коли-небудь кусала змія?
 • This candidate is supported by a lot of people. – Цього кандидата підтримує багато народу.
 • This man was followed by a big crowd. – За чоловіком йшла велика юрба.

Не плутайте з інструментальним прийменником with, який вводить засіб здійснення дії

Порівняйте:

 • The door must have been opened by someone. – Напевно, двері були відчинені кимось (хтось – виконавець).
 • The door must have been opened with a key. – Напевно, двері були відчинені ключем (ключ – засіб).

За допомогою прийменника by також відображають авторів твору:

a book by Agatha Christie, a painting by Picasso, a ballet by Chaikovsky.

Прийменник місця та часу


Як прийменник місця by означає «поруч, біля, у»

 • Who is that man standing by the window? – Хто цей чоловік, що стоїть біля вікна?
 • There was a small table by the bed with a lamp and a clock on it. – Біля ліжка стояв маленький столик з лампою і годинами на ньому.

Прийменник by також означає «на», коли порівнюються 2 величини, наприклад, в таких реченнях:

 • My daily newspaper used to cost 50 pence. From today it costs 60 pence. The price has gone up by 10 pence. Моя щоденна газета раніше коштувала 50 пенсів. Зараз вона коштує 60. Ціна виросла на 10 пенсів.

Як прийменник часу by перекладається як «до (такого-то часу), до (такого-то часу)»

 • Max is away at the moment. He’ll be back by Friday. – В даний момент Макс у від’їзді. Він повернеться до п’ятниці.
 • Sorry, but I must go. I have to be at home by 10 o’clock. – Вибачте, але я повинна йти. Мені потрібно бути вдома до 10 години.

Також можна сказати «by the time something happens / happened» і «by then» (до того моменту, як щось станеться / сталося)

 • Ivan finally arrived to the party, but by then most of the guests had gone. – Іван зрештою прийшов на вечірку, але на той час більшість гостей вже розійшлися.
 • By the time I finished my work, it was too late to go shopping. – На той час, як я закінчив роботу, було занадто пізно йти по магазинах.

Next: Прийменник Of

Опубліковано © Just English