Прості англійські речення

Прості англійські речення діляться на поширені та непоширені.

Під непоширеними розуміються такі речення, до складу яких входять виключно головні члени – присудок і підмет, наприклад:

 • Jack is laughing. – Джек сміється.
 • Max has come. – Макс прийшов.
 • The plate is broken. – Тарілка розбилася.

На відміну від непоширених речень, в поширених поряд з головними присутні ще й другорядні члени, тобто додатки, обставини та означення, наприклад:

 • Jack is laughing at his daughter. – Джек сміється над своєю дочкою (додаток).
 • Max has come in the morning. – Макс прийшов вранці (обставина часу).
 • The blue plate is broken. – Блакитна тарілка розбилася (означення).

Прості речення можуть бути особовими, безособовими і невизначено-особовими залежно від типу використаного в них підмету. В особових реченнях підмет містить в собі вказівку на конкретні предмети і на конкретних осіб, наприклад:

 • Our neighbor promised to visit him. – Наш сусід пообіцяв відвідати його (особове речення).
 • Her articles were not very interesting. – Її статті були не дуже цікавими.

У реченнях невизначено-особових підмет вказує на невизначені предмети і на неконкретні осіби. Для цієї мети використовуються займенники «they» або «one», наприклад:

 • One can always find a way out. – Завжди можна знайти вихід з положення (= будь-хто може).
 • They say your son will become a good engineer. – Кажуть, ваш син стане хорошим інженером (= різні люди говорять).

У безособових реченнях дійові особи як такі взагалі відсутні, тому на українську мову вони найчастіше переводяться без підмету. Але в англійському варіанті речення завжди матимуть підмет в своєму складі, оскільки англійські речення по граматичним правилам односкладними бути не можуть, наприклад:

 • It was snowing in the mountains. – В горах йшов сніг.
 • It is terrifically cold there. – Там жахливо холодно.
 • It is too hot in your car. – У твоїй машині занадто жарко.
 • It became dark. – Стемніло.
 • It seemed to her that Jack was up to no good. – Їй здалося, що Джек задумав щось недобре.

Next: Безособові речення

Опубліковано © Just English