Present Simple (Indefinite)

Present Simple (Indefinite) – це простий теперішній час для позначення дії, що відбувається постійно або періодично, але не під час розмови. Іншими словами – це констатація факту. Аналогії цього часу в нашій мові нажаль немає. Цей час часто використовується в розмовній мові, тому важливо знати і розуміти його.

На жаль, у багатьох початківців, які вивчають Англійську мову виникають проблеми з утворенням або вживанням цього часу. Ми спробуємо легко і доступно пояснити всі правила Present Simple і навести зрозумілі приклади.

Як утворюється?


Стверджувальна форма

Немає допоміжного дієслова. Утворюється за схемою:

Підмет + Присудок + допоміжні слова.

При вживанні дієслова в третій особі однини до нього додається буква -s (es).
Наприклад: He likes to watch TV.Йому подобається дивитися телевізор.

Якщо дієслово закінчується на:

 • – s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z, -zz, то додаємо -es (fixes, catches)
 • – y з попередньої приголосної, то додаємо – ies (cries, flies)
 • – y з попередньою голосною, то просто додаємо -s (says, plays)
 • – e, то додаємо -s (takes, loves)
 • – y, то додаємо -es (does, goes)

Заперечна форма

Утворюється за допомогою допоміжного дієслова do / does + негативної частки not і ставиться перед дієсловом.

Іменник + do/does + not + дієслово

Скорочена форма заперечення:

do not → do not
does not → does not

Запам’ятайте, в третій особі однини при запереченні буква -s до дієслова НЕ додається!

Наприклад:

 • He does not play chess. – Він не грає в шахмати.

Питальна форма

Утворюється за допомогою тих же допоміжних дієслів do і does. Тільки тут вони ставляться на початку речення, далі йде підмет і головне дієслово. Зверніть увагу на те, що допоміжні дієслова узгоджуються з займенниками!

Do/Does + іменник + дієслово

Наприклад:

 • Do you love bananas? – Ти любиш банани?
 • Does he love bananas? – Він любить банани?

При спеціальних питаннях питальне слово ставиться перед допоміжним дієсловом, на самому початку речення.
Наприклад:

 • What do you see? – Що ти бачиш?
 • Where does he work? – Де він працює?

Коли саме треба вживати Present Simple

1. При вираженні постійних або повторюваних дій в теперішньому часі. Дуже часто в таких реченнях присутні обставини часу, які виражають дану частоту дії, наприклад:

 • often – часто
 • аlways – завжди
 • daily – щодня
 • every day – кожен день
 • usually – зазвичай
 • regularly – регулярно
 • rarely – нечасто
 • sometimes – іноді
 • never – ніколи
 • seldom – рідко

Також у більшості випадків обставини часу ставляться між підметом і присудком. Наприклад:

 • I always help my sister in her studies. – Я завжди допомагаю сестрі з навчанням.
 • He usually gets up at seven o’clock. – Зазвичай він прокидається о сьомій годині.
 • We have dinner every day.- Ми вечеряємо кожен день.
 • Do you often visit your parents? – Ти часто відвідуєш своїх батьків?
 • Tom daily makes exercises. – Том робить вправи щодня.

2. При вираженні дії або властивості, яке характеризує підмет в даний момент часу або постійно. Наприклад:

 • My sister plays violin and sings. – Моя сестра грає на скрипці і співає.
 • He is a teacher. – Він вчитель.
 • What is your name? – Як тебе звати?

3. При вираженні загальних положень або всім відомих істин:

 • Two and two is four.- Два на два чотири.
 • California is not in the France. – Каліфорнія не знаходиться у Франції.

4. При вираженні запланованих дій в найближчому майбутньому з дієсловами:

 • to come – приходити, приїжджати
 • to come back – повертатися
 • to return – повертатися
 • to leave – їхати
 • to arrive – прибувати

Наприклад:

 • They leave next month. – Вони їдуть в наступному місяці.
 • We come back tomorrow. – Ми повертаємося завтра.

Next: Future Simple (Indefinite)

Опубліковано © Just English

4 коментарі