Present Perfect Tence

Головна проблема для розуміння Present Perfect – то, що його часто плутають з Past Simple. Адже мова про дію, що сталося, тобто відноситься до минулого. У чому ж різниця з Past Simple? Адже це теж минулий час?

В тому-то й справа, що не те саме. Present Perfect – це не минулий, а теперішній час. З його допомогою завжди дається якась інформація про теперішній час.

Отже теперішній доконаний час передає дію, яка була вчинена в минулому, але результат цієї дії видно зараз.

Наприклад:

Present Perfect: I’ve written many notes. – Я написав багато нотаток.

Past Simple: Last month I wrote many notes.- Минулого місяця я написав багато нотаток.

Побудова речень в Present Perfect


Присудок в Present Perfect складається з допоміжного дієслова have (has) і основного дієслова. З займенниками I, you, we, they і іменниками у множині ми використовуємо have, з займенниками he, she, it і іменниками в однині – has.

Іменник + have / has + дієслово з закінченням –ed або у III формі

В якості основного дієслова в Present Perfect ми використовуємо третю форму дієслова. Отримати її можна двома способами: якщо дієслово правильне, ми додаємо закінчення -ed до основи. Якщо дієслово неправильне, ми беремо форму з третьої колонки таблиці неправильних дієслів.

Наприклад:

 • We have finished work this week – Ми закінчили роботу на цьому тижні.
 • Tom has already phoned his cousin – Том вже зателефонував двоюрідному брату.

Для того щоб побудувати заперечне речення в Present Perfect, нам треба поставити між допоміжним дієсловом і основним – заперечну частку not.

Іменник + have / has + not + дієслово з закінченням –ed або у III формі

У заперечному реченні have (has) об’єднується з not, скорочені форми виглядають як haven’t, hasn’t.

У розмовній мові частіше зустрічаються скорочені форми, ніж повні.

 • The train hasn’t arrived. (We are still waiting for it) – Поїзд не прибув (Ми все ще чекаємо на нього)
 • He has not been to Berlin yet – Він ще не був в Берліні.

У питальній формі Present Perfect допоміжне дієслово to have ставимо перед підметом, а Past Participle основного дієслова – після підмета.

Have / Has + іменник + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • Has the letter been sent yet? – Лист вже надіслано?
 • How long have you been in Moscow? – Як довго ти знаходишся в Москві?

Слова-маркери які використовуються в Present Perfect, їх можна запам’ятати за допомогою акроніма JEANY.

J JUST I’ve just come – Я щойно прийшов
E EVER Has he ever been there? – Бував він тут раніше?
A ALREADY They’ve already gone – Вони вже пішли
N NEVER I’ve never seen them – Я ніколи не бачив їх
Y YET She has not eaten yet – Вона ще не їла

Випадки вживання Present Perfect:


1. Для вираження минулої дії пов’язаної з теперішнім часом, якщо в реченні немає будь-яких обставин часу.

Наприклад:

 • I have fallen off a bike. – Я впав з велосипеда.
 • She has become part of our life. – Вона стала частиною нашого життя.

2. Якщо в реченні вказується період часу який все ще не закінчився до моменту мови, в них часто використовують такі слова і прислівники як: today, all day, this morning, this week, і т. д.

Наприклад:

 • He has not seen me today. – Він мене сьогодні не бачив.
 • They must be there, I’ve just seen them. – Вони повинні бути там, я їх тільки що бачив.

3. Якщо в реченні присутні такі обставини часу, які вказують на період, протягом якого відбувалася дія (починаючи з певного моменту в минулому і до теперішнього часу): up to now, up to the present, lately.

Наприклад:

 • He has not written to me up to now. – Він мені не писав до цих пір.
 • We have not seen each other for ages – Ми не бачилися один з одним цілу вічність

Це була основна інформація по темі Present Perfect Tense. Як бачите, все не так вже й складно. Важливо вивчити слова-маркери і прислівники, які вказують на даний доконаний час, і тоді все спрощується в рази. Інші нюанси цього часу англійської мови ви будете пізнавати вже в процесі вдосконалення мови.


Next: Future Perfect

Опубліковано © Just English

10 коментарів