Possessive Pronouns

Всякому особовому займеннику в англійській мові відповідає певний присвійний займенник – Possesive Pronoun, що відповідає на питання Whose? / Чий? Англійські присвійні займенники не мають роду і числа, це означає, що форма їх незмінна і не залежить від іменника або іншої частини мови, до яких відноситься даний займенник:

my dog – моя собака;

my dogs – мої собаки.

Присвійний займенник my не реагує на зміну числа іменника.

my granny – моя бабуся;

my father – мій тато.

Присвійний займенник my не реагує на зміну роду іменника. Подібним чином поводяться і всі інші присвійні займенники.

В англійській мові є два типи присвійних займенників.

Прилягаюча форма – Сonjoint form.

Прилягаюча форма присвійних займенників завжди вживається тільки перед іменниками. Вживати її окремо не можна! Такі займенники замінюють собою артикль.

Абсолютна форма – Absolute

Абсолютна форма присвійних займенників завжди вживається без подальшого іменника – самостійно.

Таблиця присвійних займенників в англійській мові.

Приклади:

  • This is my sweater. – This sweater is mine. – Це мій светр. Цей светр мій.
  • Where is your dog? – Mine is here. – Де твоя собака. – Моя тут.
  • My room is messy, but hers is a wonderful room. – Моя кімната в безладді, а її – прекрасна!

Зверніть увагу на використання в прикладах абсолютних присвійних займенників. За ними не стоїть іменник, на відміну від прилягаючої форми:

Абсолютні присвійні займенники

Присвійні займенники в абсолютній формі часто вживаються в складі of-конструкцій:

a brother of mine – мій брат;

a cousin of hers – ee кузен.

  • Mr. Black is a good business partner of theirs. – Містер Блейк їх хороший діловий партнер.

Український присвійний займенник “свій” перекладається на англійську або одним з присвійних займенників, або словосполученням з own.

  • Molly is in her office. – Моллі в своєму офісі.

Словосполучення з own ми будемо використовувати, коли хочемо підкреслити значення свій власний:

  • my own business – моє власну справу, бізнес, який належить мені.

У словосполученні з own необхідно використовувати прийменник of, якщо конструкція стоїть після іменника:

  • my own flat – a flat of my own

Next: Зворотні

Опубліковано © Just English