Порядкові числівники

Для того, щоб правильно порахувати предмети, нам знову ж треба запам’ятати черговий «хвостик». Цього разу це суфікс -th-. Наприклад, seven (сім) – seventh (сьомий), twenty-seven (двадцять сім) – twenty-seventh (двадцять сьомий).

Основні правила утворення

Всі порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних числівників шляхом додавання суфікса «th».

 • five – the fifth
 • seven – the seventh
 • nine – the nineth

Винятком є, так само як і в українській мові, числівники:

 • Перший – the first
 • Другий – the second
 • Третій – the third

Відповідним чином змінюються і складові порядкові числівники, що закінчуються на 1, 2 або 3.

 • 32-й – the thirty-second
 • 21-й – the twenty-first
 • 53-й – the fifty-third

Зверніть увагу, що до числівника eight додається тільки одна буква h при утворенні порядкового числівника the eighth (восьмий).

У двох порядкових числівників fifth (п’ятий) і twelfth (дванадцятий) крім додавання суфіксів відбувається чергування звуків.

При утворенні порядкових числівників від складених числівників відбувається заміна тільки останнього кількісного числівника відповідним порядковим:

 • 21: twenty-one – the twenty-first
 • 142: one hundred and forty-two – the one hundred and forty-second
 • 3,665: three thousand six hundred and sixty-five – the three thousand six hundred and sixty-fifth

Порядкові числівники вживаються:

Для позначення порядку дотримання предметів і осіб при рахунку:

 • This country ranks second in the world in territory. – Ця країна посідає друге місце в світі по території.
 • He was the first to come and the last to leave. – Він був першим, хто прийшов і останнім, хто пішов.

Next: Кількісні числівники

Опубліковано © Just English