Підрядні сполучники

Вважається, що англійські сполучники поділяються на дві великі групи: сурядні і підрядні. Деякі дослідники англійської граматики виділяють ще одну групу – співвідносних сполучників (або корелятивних). Типові представники цієї групи – це такі наші знайомі, як “neither … not”, “not only … but also” і так далі. Але ми з вами поговоримо про них, коли будемо згадувати про сурядні групи.

Підрядні сполучники в англійській мові (або Subordinating conjunctions) з’єднують підрядне речення з головним. Так і виходять складнопідрядні речення. Таких слів в англійській мові досить багато. Вони діляться по підгрупах, в залежності від того, який саме вид підрядного речення вводить дане слово.


1. З’ясувальні сполучники (objective, subjective, predicative). Вони вводять підрядне речення, що пояснює і розширює зміст головного речення. Простіше кажучи, до з’ясувальних відносяться наші старі знайомі if та that.

Наприклад:

 • I’m afraid that I will be late. – Я боюся, що я спізнюся.
 • Sarah told me that her mother was ill. – Сара розповіла мені, що її мама хвора.
 • Our parents are not sure if we can travel alone yet. – Наші батьки не впевнені, чи можемо ми вже подорожувати одні.

2. Причинні сполучники (of reason / cause). Вони вказують на причину дії в головному реченні. До них відносяться:

 

Наприклад:

 • She is upset because her boyfriend broke up with her. – Вона засмучена, тому що її кинув хлопець.
 • I am afraid lest rain would start. – Боюся, як би не почався дощ.

3. Тимчасові сполучники (of time). Такі слова вводять підрядне речення, в якому вказується час здійснення дії. Це

Наприклад:

 • I’ll stay with you as long as you need me. – Я буду з вами до тих пір, поки я вам потрібна.
 • The train set in motion as soon as the clock struck seven. – Поїзд рушив, як тільки годинник пробив сьому.

4. Цільові союзи (of purpose). Вони вводять підрядне речення, яке вказує мету, заради якої відбувається дія в реченні. До них відносяться:

Наприклад:

 • You have to work harder in order to get a promotion – Тобі потрібно працювати старанніше, щоб отримати підвищення.
 • I planted the pine trees in the garden so that we had some shade in summer. – Я посадив в саду пару сосен, щоб влітку у нас була тінь.

5. Допустові сполучники (concessive). Вони запроваджують речення, які показують дію, незважаючи на яку щось сталося в головному реченні. Це слова:

 • I respect him though I do not like his actions. – Я поважаю його, хоча мені й не подобаються його дії.

6. Наслідкові сполучники (resultative). Такі слова вводять підрядні речення, яке вказує на наслідок дії, яка відбулась в головному реченні. Це сполучники:

 • The new text is so difficult that I do not understand a word. – Новий текст настільки складний, що я не зрозумів і слова.

7. Сполучники образу дії та порівняння (of manner and comparison). Такі слова показують, як було вироблено дію або порівнюють його з іншою дією. До них відносяться:

 • I’ll treat you as you treated me. – Я буду звертатися з тобою так, як ти звертався зі мною.

8. Умовні сполучники (of condition). Вони вводять підрядне речення, в якому є якась умова. Це такі слова, як:

 • In case you meet him, let him know about that. – Якщо ви знайдете його, розкажіть йому про це.

Next: Сурядні сполучники

Опубліковано © Just English