Підмет

Якщо ви вже познайомилися з будовою англійської речень, то безумовно знаєте, що підмет займає одне з найголовніших місць в будь-якому висловлюванні, без нього не існує майже жодна фраза. Найчастіше під цим членом речення стоїть іменник. А чи можуть бути варіанти?

Звичайно, можуть! Існують різні типи речень, в яких subject відіграє провідну роль. Щоб вам було легше зрозуміти, що це таке, давайте спробуємо дати доступне визначення. Отже, підмет в англійській мові – це головний член речення, той, від якого залежить сенс всієї фрази, тієї, що пояснюється, і відповідає на питання «хто / що?»

Що може служити підметом?

Дана частина речення може бути виражена різними способами. Ми розглянемо кожен з них, виведемо на чисту воду всі підводні камені і складності.

1. Іменником

 • The streamer leaves at 5 in the evening. – Пароплав відправляється о 5 вечора.
 • The boy went to the river alone. – Хлопчик пішов на річку один.

2. Займенником

 • He works hard every evening. – Він старанно працює щовечора.
 • Someone has asked you. – Хтось питав тебе.

3. Інфінітивом

 • To play tennis is the best rest. – Грати в теніс – це найкращий відпочинок.
 • To dance is pleasant. – Танцювати приємно.

4. Герундієм

 • Fighting is not allowed at school. – Битися в школі не дозволяється.
 • Listening to classic music is the only happiness for him – Слухати класичну музику – це єдине щастя для нього.

5. Числівником

 • Three were absent at the meeting. – Троє були відсутні на зборах.
 • Millions of people prefer urbane lifestyle. – Мільйони людей вважають за краще міський стиль життя.

Підмет в англійській може бути декількох видів: простий, складний, фразовий і навіть цілим реченням. Все залежить від того, за допомогою чого він виражений.

 • You had better call him at the office. – Тобі краще зателефонувати йому з офісу (просте).
 • Your doing nothing is getting on my nerves. – Твоє неробство діє мені на нерви (складне).
 • What is said can not be returned. – Що сказано, не може бути повернуто (речення).
 • None of them was against her. – Ніхто з них не був проти неї (фразове).

Формальне «it» і «there»

У ролі підмета в англійському частенько виступає займенник «it» / «there». Їх вживання пов’язане, по-перше, з тим, що майже жодне речення в англійській мові не може існувати без subject, а по-друге – вони дозволяють другу частину висловлювання зробити більш значущою, ударною. Саме з ними і виникають труднощі, особливо при перекладі з української на англійську, адже в першому випадку даного головного члена речення може і зовсім не існувати.


1. При повідомленні про явища природи, станах погоди:

 • It is raining the whole day. – Цілий день йде дощ.
 • It is cold. – Холодно.
 • It was a nice winter day. – Був прекрасний зимовий день.

2. При позначенні часу і відстані:

 • It is 6 o’clock. – 6:00.
 • It is late evening. – Пізній вечір.
 • It is 1 meter from the table. – Один метр від столу.

3. У пасивних конструкціях, які відповідають українським невизначено-особистим зворотам (незрозуміло хто, хтось, всі): It is said …; It is believed …; It is expected …. У даній функції часто використовуються підмети «one» або «they» (всякий, будь-який, всі, люди), які мають загальне значення.

 • It is belived that he will come back soon. – Вважають, що він незабаром повернеться.
 • It is said that this food is rich in vitamins. – Кажуть, у цій їжі багато вітамінів.
 • One must always keep one’s word. – Потрібно завжди тримати своє слово.
 • They say people become more open. – Кажуть, люди стали більш відкритими.

4. В додаткових реченнях:

It was surprising that so few people came to his party. – Було дивно, що так мало людей прийшло до нього на вечірку.


5. Вказати, що якийсь предмет або людина десь знаходиться, можна за допомогою there.

 • There’s somebody in the kitchen. I am scared. – Хтось на кухні. Я боюсь.
 • There are some good films on this month. – У цьому місяці будуть показувати кілька хороших фільмів.

6. Зі словами seems, appear, щоб пояснити проблему, можна використовувати there.

 • There seems to be a traffic jam. – Здається, пробка.

Тема підмета в англійській мові дуже важлива і значуща, адже без цього члена ви не зможете грамотно побудувати жодне речення. Але, на щастя, вона не складна і легко піддається розумінню.


Next: Присудок

Опубліковано © Just English