Transitive and Intransitive verbs

В англійській так само як і в українській мові, дієслова діляться на перехідні (Transitive Verbs) і неперехідні (Intransitive Verbs) в залежності від того, чи переходить дія, виражена дієсловом, безпосередньо на який-небудь предмет або особу або не переходить.


Перехідні дієслова – це дієслова, які виражають дію, яка безпосередньо переходить на який-небудь предмет, явище або особу. Такі дієслова, які мають при собі пряме доповнення (відповідне в нашій мові доповненню в знахідному відмінку без прийменника), наприклад:

 • to give – давати,
 • to see – бачити,
 • to make – робити,
 • to show – показувати,
 • to find – знаходити і т. д .

Almost all metals conduct electricity. – Майже всі метали проводять електрику.


Неперехідні дієслова – це дієслова, які виражають дію, яка не переходить безпосередньо на предмет або особу. Такі дієслова, які не можуть мати при собі прямого доповнення, наприклад:

 • to shine – світити
 • to go – ходити, їхати
 • to sleep – спати
 • to remain – залишатися.

Electromagnetic waves travel with the velocity of light. – Електромагнітні хвилі поширюються зі швидкістю світла.


Багато англійських дієслів можуть використовуватися як в перехідному, так і в неперехідному значенні без зміни форми. Такі дієслова відповідають в українській мові двом різним дієсловам, з яких один перехідний, а інший – неперехідний.

Деякі з цих дієслів однаково часто використовуються як в перехідному, так і в неперехідному значенні, наприклад:

 • to open – відкривати, відкриватися;
 • to move – рухати, рухатися;
 • to begin – починати, починатися;
 • to roll – катати, кататися;
 • to change – міняти, змінюватися;
 • to stop – зупинити, зупинитися.

She stopped for a moment and said to the policeman, “You can not stop me …” and began handling out the leaflets once again. – Вона зупинилася на хвилину і сказала поліцейському: “Ви мене не зупините …” – і знову почала роздавати листівки.

Деякі англійські дієслова, будучи (в основному своєму значенні) неперехідними, використовуються також і в перехідному значенні, наприклад:

 • to fly – літати; запускати (ракету);
 • to walk – ходити; прогулювати, проводити;
 • to run – бігти; направляти; управляти.

He ran down the driveway towards the bus. – Він біг по дорозі до автобусу.

We ran our boat into some quiet little nook. – Ми направили наш човен в спокійну маленьку бухту.

Невелика група перехідних дієслів використовується в неперехідному значенні, наприклад, такі дієслова, як to read, to sell, to cut, to add, to lock і деякі інші:

The book sells well. – Цю книгу швидко розкуповують (книга добре продається).

The suit-case would not lock. – Валіза не замикається.

Деякі англійські неперехідні дієслова, що потребують після себе доповнення з прийменником, відповідають українським перехідним дієсловам, наприклад:

 • to listen to – слухати;
 • to call upon – відвідати;
 • to wait for – чекати;
 • to search for – шукати.

“Listen to me … Here is the truth!” said she handling out the leaflets. – “Слухайте мене. Ось правда!” – Сказала вона, роздаючи листівки.

Деякі англійські перехідні дієслова відповідають українським неперехідним дієсловам, наприклад:

 • to answer – відповідати на;
 • to attend – бути присутнім на;
 • to follow – слідувати за;
 • to affect – впливати на;
 • to influence – впливати на.

Temperature changes affect nearly all properties of matter. – Температурні зміни впливають майже на всі властивості речовини.


Next: Таблиця неправильних дієслів

Опубліковано © Just English