Past Perfect

Past Perfect – граматичний час, який в більшості випадків використовується з метою передачі того факту, що одна дія завершилося в минулому раніше, ніж почалася інша дія. Поширені й інші випадки його вживання. Минулий доконаний час – один з найбільш поширених часів англійської мови.

Past Perfect та правила його утворення


За допомогою допоміжного дієслова to have в Past Simple (had) і дієприкметників колишніх часів основного дієслова (Past Participle) утворюється стверджувальна форма Past Perfect. До правельних дієслів ми додаємо закінчення –ed, а як утворюються неправильні дієслова, дивіться в таблиці неправильних дієслів.

Іменник + had + дієслово з закінченням –ed або у 3 формі (Past Participle)

Наприклад:

 • I had taken off my socks and was only in my knickers. – Я зняв шкарпетки і залишився в одних трусах.
 • She knew that Alex had an accumulation of anxieties. – Вона знала, що у Алекса накопичилося багато переживань.

Щоб утворилось питальне речення потрібно допоміжне дієслово to have в Past Simple (had) винести на перше місце перед підметом.

Had + іменник + дієслово з закінченням –ed або у 3 формі (Past Participle)

Наприклад:

 • Had Sam visited his parents before he left for London? – Сем відвідав батьків до від’їзду в Сідней?
 • Had she ever travelled to Italy before she went there on a buisiness trip? – Чи була вона в Італії до того, як поїхала туди у відрядження?

І як завжди щоб утворилось заперечне речення потрібно додати заперечення not, яке в данному випадку ставиться після допоміжного дієслова had і в розмовній мові зливається з ним в одне ціле (hadn’t):

Іменник + had + not + дієслово з закінченням –ed або у 3 формі (Past Participle)

Наприклад:

 • Jack remembered that he had not seen Cristy for some time. – Джек згадав, що не бачив Крісті вже деякий час.
 • I was upset that she hadn’t warned me about the delay. – Я була засмучена, що вона не попередила мене про затримку.

Вживання Past Perfect


Для позначення передування однієї дії іншій в минулому

Ми використовуємо Past Perfect в тому випадку, якщо необхідно зробити акцент на тому, що дві (або декілька дій) в минулому сталися не одночасно, а одна з них передувала іншій.

Наприклад:

 • When she came, her friend had already left. – Коли вона прийшла, її подруга вже пішла.(дослівний переклад)
 • I was so thirsty. I had not drunk anything since last night. – Я такий виснажений, я не пив нічого від минулої ночі.

 


Для позначення дій, які були завершені до конкретного моменту

Past Perfect використовується, щоб описати ті дії, які мали місце в минулому, до конкретного моменту або конкретної події.

Наприклад:

 • John had finished his work before his friend came in – Джон закінчив роботу до того, як прийшов його друг.
 • When I had made dinner I rang him up – Коли я приготувала вечерю, я йому подзвонила.

 


Для позначення дій, які почалися до конкретного моменту (або іншої дії) і продовжилися до цього моменту

Ми використовуємо Past Perfect tence з виразами типу ‘since 2000’, ‘for 16 years’, ‘always’, ‘all the time’. Вони вказують на те, що дії в минулому тривали протягом деякого часу.

Наприклад:

 • She realized she had been in love with him for a long time. – Вона усвідомила що була закохана в нього вже довгий час.
 • He told me he had been badly ill since he returned from the North. – Він розповів мені що був дуже хворий з тих пір як повернувся з півночі.

 


В умовних реченнях

Минулий доконаний час також використовується в умовних реченнях третього типу (для опису нереальних або гіпотетичних ситуацій).

Наприклад:

 • If she had known you were in Paris, she would have called you. – Якби вона знала, що ти був у Парижі, вона б тобі подзвонила.
 • If Jack had had enough money, he would have bought a better car. – Якби Джек мав достатньо грошей, він би купив кращу машину.

Next: Present Perfect

Опубліковано © Just English

4 коментарі