Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous Tense виражає тривалу дію, яка почалась до певного моменту в минулому і тривала аж до цього моменту (при цьому вона могла тривати протягом цього моменту або ж завершитися безпосередньо перед цим моментом).

На українську мову Past Perfect Continuous Tense перекладається минулий тривалий доконаний час.

Коло завдань Past Perfect Continuous строго обмежений. Воно завжди прив’язане до якогось контексту: іншої дії або моменту в минулому. Крім того, цей час часто замінюється в мові на інший минулий час – Past Perfect. Тому на початкових етапах оволодіння англійською мовою Past Perfect Continuous не вивчається.

Це час дуже рідко вживається як в усній, так і в письмовій мові. Але це не означає, що їм можна знехтувати!


У стверджувальному реченні ми будемо використовувати допоміжне дієслово to be в часі Past Perfect – had been. До основного дієслова додасться закінчення -ing.

Іменник + had been + дієслово з закінченням –ing

Наприклад:

  • She felt very tired when she came home as she had been playing tenis. – Вона відчувала себе дуже втомленою, коли прийшла додому, оскільки (вона) грала в теніс.
  • The man, who had been strolling towards Jennifer, seemed surprised. – Чоловік, який прямував до Дженніфер, здавався здивованим.

У заперечному реченні ми ставимо частку not між was і been.

Іменник + had + not + been + дієслово з закінченням –ing

Had been doing і had not been doing – довгі форми, тому в розмові їх скорочують. У стверджувальних реченнях had зливається з займенником (I’d been), в негативних – з часткою not (hadn’t).

Наприклад:

  • He hadn’t been sleeping for an hour when you came – Він вже протягом години не спав, коли ти прийшла.
  • We hadn’t (had not) been moving progressively until Jack joined us. – Ми не рухалися, поки Джек не долучився до нас.

У питанні на першому місці буде had, після нього підмет, потім been і основний дієслово.

Had + іменник + been + дієслово з закінченням –ing

Наприклад:

  • Had William been laughing for several minutes before he started to sneeze? – Вільям сміявся кілька хвилин перед тим, як почав чхати?
  • Had the prince been beating the ground with his left foot when he interrupted you? – Принц постукував лівою ногою, перш ніж перебити тебе?

При вживанні Past Perfect Continuous можна використовувати такі сигнальні слова:

for протягом
since з (того або якогось часу)
before перед
then тоді
because тому що, оскільки

Past Perfect Continuous та випадки його вживання


1. Past Perfect Continuous вживається, якщо дія почалася в минулому і тривало до певного моменту в минулому. Цей момент позначається іншою дією і сигнальними словами: for, since, by the time, before, after.

Наприклад:

By the time she woke up, her husband had been fixing the car for 3 hours. – До моменту, коли вона прокинулася, її чоловік лагодив машину три години.


2. Past Perfect Continuous показує дію, яка тривала протягом якогось часу в минулому і результат якої було видно в минулому. Дуже часто в таких реченнях вказується тривалість дії.

Наприклад:

I had (I’d) been talking on the phone for one hour when he entered a room. – Я розмовляв по телефону протягом години, коли він увійшов до кімнати.


3. Past Perfect Continuous не використовується з дієсловами стану (state verbs), навіть якщо ми хочемо підкреслити тривалість дії. Також Past Perfect Continuous рідко зустрічається в заперечних реченнях. В обох випадках цей час замінюється на Past Perfect. При цьому зміст речення залишається колишнім.

Наприклад:

He had not (hadn’t) been riding a bike since he was a child. = He had not ridden a bike since he was a child. – Він не їздив на велосипеді з тих пір, як був дитиною.

Як бачите, нам вдалося розвіяти міф про те, що це складний час.


Next: Present Perfect Continuous

Опубліковано © Just English