Пасивний стан (passive voice)

В англійській граматиці існує таке поняття як стан дієслова. Він буває активним або пасивним. Якщо підмет саме виконує дію, ми відносимо його до категорії активного стану, наприклад, «мама часто пече пироги». В даному реченні чітко видно, хто саме виконує дію, тому ми переводимо його в одному з часів дійсного (активного) стану, в даному випадку – в теперешній невизначений час – “mother often bakes cakes”.

Тепер розглянемо інше речення, наприклад «мені часто телефонують», або «мені подарували букет троянд». В даному випадку, абсолютно не ясно хто саме виконує дію, тобто дзвонить і дарує квіти. Не підмет виконує дію, він відчуває вплив з боку іншої особи. У пасивному стані увагу звертають на результат дії.

Зверніть увагу на наступні речення:

Активний стан

 • Ми будуємо будинок.
 • Я написав листа сестрі.
 • Оля пише багато листів щодня.
 • Я нарізав хліб до обіду.

Пасивний стан

 • У нашому районі будується новий будинок.
 • Моїй сестрі часто пишуть листи.
 • Олі щодня надсилають багато листів.
 • Хліб уже нарізаний.

Отже дії, які відносяться до активного стану виконуються підметом, тоді як дії, виражені в пасивному стані, не мають виконавця.

Як утворюється Passive Voice

Для утворення форм пасивного стану невизначених / простих часів (Indefinite / Simple tenses) нам знадобиться дієслово to be + participle II, іншими словами – третя форма дієслова. «To be» в даному випадку є рухомою частиною цієї формули, яка змінює свою форму в залежності від часу, особи і числа підмета, а дієприкметник завжди залишається незмінним.

Загальна формула утворення пасивного стану:

Present Simple Passive:

 • I am given a dollar every week. – Кожен тиждень мені дають долар.
 • Vegetables are grown in greenhouses. – Овочі вирощують в теплицях.
 • Butter is made from milk. – Масло роблять з молока.

Past Simple Passive:

 • This house was built 50 years ago. – Цей будинок був побудований 50 років тому.
 • When was the telephone invented? – Коли був винайдений телефон?
 • We were not invited to the party last week. – Нас не запросили на вечірку на минулому тижні.

Future Simple Passive:

 • The room will be cleaned tomorrow. – Кімнату приберуть завтра.
 • All the students will be examined on Friday. – Всіх студентів проекзаменують в п’ятницю.
 • I will be given a motorcycle for my birthday. – На день народження мені подарують мотоцикл.

Для утворення заперечного речення простих часів пасивного стану необхідно поставити Not після дієслова to be:

 • You will not be taken for a walk.- Тебе не поведуть гуляти.

А для утворення питального речення ми ставимо форму to be перед підметом:

 • Are we allowed to park here? – Нам можна тут припаркуватися?

Що стосується вживання теперішнього, минулого і майбутнього часів групи Indefinite / Simple в пасивному стані, воно повністю збігається з активним станом цих часів.

Пасивний стан з модальними дієсловами


Пасивні конструкції можуть поєднуватися з усіма модальними дієсловами.

 • He must be taken to the hospital. – Його обов’язково потрібно забрати в лікарню.
 • The dog can be fed with meat and vegetables. – Собаку можна годувати м’ясом і овочами.
 • She has to be taken to the swimming pool by car, as it is quite a long way. – Її доводиться возити в басейн на машині, так як це дуже далеко.
 • This work should be done very carefully. – Роботу слід робити дуже акуратно.

Прийменники By and with в Passive Voice


Коли ми хочемо сказати, ХТО або ЩО є причиною дії, ми вживаємо прийменник By.

В англійському реченні з пасивною конструкцією прийменник By вживається в таких випадках:

людина / люди вчинили якусь дію:

 • After the match the stadium was destroyed by football fans. – Після матчу стадіон був рознесений футбольними фанатами.
 • This tree was planted by my grandfather. – Це дерево було посаджено моїм дідусем.

автор / автори :

 • The books about Harry Potter were written by J.K. Rowling. – Книги про Гаррі Поттера були написані Джоаном Роулінгом.

узагальнений діяч / організація

 • The industry is controlled by the state. – Промисловіст контролюється державою.
 • The plane was hijacked by the bandits. – Літак був захоплений бандитами.
 • The bill was adopted by the Parliament – Законопроект був прийнятий парламентом.

Явище природи:

 • The city was ruined by earthquake. – Місто було зруйноване землетрусом.

Коли ми хочемо сказати, ЩО є знаряддям дії, ми вживаємо прийменник with

 • The note was written with a pen. – Записка була написана ручкою.
 • He was killed with a knife. – Його вбили ножем.

У Passive Voice не вживаються наступні дієслова:

 • Неперехідні дієслова, тому що при них немає об’єкта, який мав би якийсь вплив (напр. live, work, arrive)
 • Дієслова-зв’язки be (бути) become (ставати)
 • дієслово have

Next: Дієприкметник

Опубліковано © Just English

2 коментарі