Означений артикль the

Артиклі викликають дуже багато труднощів і не тільки тому, що в українській немає аналога і ні з чим порівняти. А тому, що не дивлячись на його певне значення, існує дуже багато випадків вживання і винятків з них. Отже, в чому суть означеного артикля the?

The definite article також визначає іменник, вказуючи на його конкретику. Його коріння ростуть від вказівного займенника that, яке, також як і артикль the вказує на щось конкретне, точне, певне. Форма одна, вимови дві.

Маленькі особливості вживання артикля the

Як і з неозначеним, все залежить від іменника. Отже, якщо йде приголосна буква на початку слова, то the вимовляється як [ðƏ] (зе), а якщо голосна або німа h, то – [ði] (зі). Дуже часто певний артикль в англійській мові замінюється присвійними займенниками, якщо важливо вказати, кому належить той чи інший предмет, особа і т.д. У деяких випадках він замінюється своїми прабатьками – вказівними займенниками – this, that, these, those. Іноді, навіть якщо в реченні написано the, то на українській це звучить, як «цей, той, ті».

 • The day was very interesting and full of emotions. – День був дуже цікавий і сповнений емоцій.
 • My day was very interesting and full of emotions. – Мій день був дуже цікавий і повний емоцій.

Коли вживається артикль the?

Майже будь-який іменник в англійській мові має супроводжуватися. Вживання артикля the має ряд випадків, які необхідно запам’ятати.


1. Якщо предмет єдиний в своєму роді (the earth, the sky, the sun) і більше аналогів не існує, то ставимо the. Теж саме і з предметом, який єдиний в обстановці. Наприклад, сидячи в приміщенні, ви просите закрити вікно, те, єдине, яке там є.

 • Look at the moon! It is shining brightly. – Подивися на місяць. Вона світить яскраво.
 • Close the window, please. – Закрийте вікно, будь ласка.

2. З іменниками, що знаходяться в функції обставини (де щось знаходиться: в саду, в місті, маючи на увазі певний сад або місто), також використовується означений артикль. Вживаючи артикль the, ви конкретизуєте.

 • It was very dark in the room. – У кімнаті було дуже темно.
 • They are wоrking in the yard. – Вони працюють на подвір’ї.

3. З іменниками, що позначають певну кількість, в певному місці.

 • The snow is dirty. – Сніг брудний (саме в якомусь місці, адже взагалі він чистий, білий)
 • Give me the water, please. – Дай мені води, будь ласка. (Не всю воду, а певна кількість, наприклад, щоб попити)

4. Якщо в реченні є «додаток», що дає додаткову інформацію про особу, і якщо підкреслюється популярність цього персонажа, то ставимо the.

 • Pushkin, the famous Russian poet, was killed. – Пушкін, відомий російський поет, був убитий.

5. Після слів one of, some of, many of, each of, most of, both, all.

 • All the newspapers were sold out. – Все газети були розпродані.
 • Show me one of the dresses. – Покажи мені одну з суконь.
 • Each of the women have children. – У кожної з жінок є діти.

6. Перед прикметниками в найвищому ступені, перед словами the same, the following, the next (в значенні наступний по порядку), the last (останній), перед порядковими числівниками.

 • It is the most interesting article I have ever read. – Це найцікавіша стаття, яку я коли-небудь читав.
 • The last week was very tiring. – Останній тиждень був дуже виснажливий.
 • She took the next ticket. – Вона взяла наступний квиток.

7. Перед перехідними прикметниками, дієприкметниками, перед словом people в значенні народ.

 • The rich have a happy life. – У багатьох щасливе життя.
 • The Soviet people won the war. – Радянський народ виграв війну.

8. Перед словами, що позначають соціальні класи людей.

 • The teachers have a small salary. – У вчителів маленька зарплата.

9. Зазвичай, перед власними іменами артикль не використовується. Але є винятки, які ми розглянемо. Наприклад, перед іменами, які позначають всю сім’ю в цілому.

 • The Ivanovs have a big house. – У Іванових (у сім’ї Іванових) великий будинок.

10. Перед назвами деяких країн, де присутні слова republic, kingdom, states, union, перед назвами, які стоять у множині: the Netherlands, the Baltic States.

 • The Czech Republic is situated in the center of Europe. – Чеська республіка знаходиться в центрі Європи.
 • She has just come from the United States of America. – Вона тільки що приїхала зі Сполучених Штатів Америки.

11. Перед назвами річок, морів, океанів, проток, каналів, течій, озер (якщо в складі немає слова lake).

 • The Pacific ocean is the greatest ocen in the world. – Тихий океан є найбільшим океаном в світі.
 • The Baikal is in Sibiria. – Байкал в Сибіру. (Але: Lake Baikal)

12. Перед назвами пустель, групи островів (в єдиному – без).

 • We are going to climb the Alps. – Ми збираємося піднятися на Альпи.
 • When I was traveling around the world I was in the Sahara. – Коли я подорожував по світу, я був в Сахарі.

13. Перед назвами чотирьох сторін світу: the south, the north, the east, the west, полюсів, регіонів, судів.

 • He has lived in the south since 1975. – Він жив на півдні з 1975.
 • My parents went on board the Star. – Мої батьки приїхали на пароплаві «Стар».

14. Перед назвами музеїв, кінотеатрів, клубів, галерей, ресторанів, пам’яток, назви англійських (американських) газет (виняток «Today»), готелів.

 • I try to read the Morning Star every day. – Я намагаюся читати «Морнінг Стар» кожен день.
 • I would like to put up in the Grand Hotel. – Я б хотіла зупинитися в Грандготелі.

Звичайно, запам’ятати відразу, коли ставиться артикль the, досить складно. Це все справа практики. Але запам’ятайте одну істину: перед загальними іменниками, якщо вказано щось конкретне, ви розумієте про який предмет ідеться, то сміливо ставте the. А вживання з власними іменами все ж доведеться підучити.


Next: Неозначений артикль а (an)

Опубліковано © Just English

1 коментар