Означальні підрядні речення

Означальні підрядні речення (attributive clauses) в складному реченні виконують функцію визначення і відповідають на наступні питання:

what? which? – Який?

Вони з’єднуються з головним реченням за допомогою сполучних займенників:

 • who – який;
 • whose – чий, якого;
 • whom – якого;
 • which, that – який.

та за допомогою прислівників:

 • when -коли;
 • why – чому і ін.;
 • where – де, куди.

Наприклад:

 • Yesterday I met an old school fellow whom I recognized at once. – Вчора я зустрів (свого) старого шкільного товариша, якого я впізнав одразу.
 • He is the most interesting man that I have ever met. – Він найцікавіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічав.

Види означальних підрядних реченнь:

 • обмежувальні означальні підрядні речення (limiting clauses);
 • класифікуючі означальні підрядні речення (classifying clauses);
 • описові означальні підрядні речення (descriptive clauses);

Обмежувальні означальні підрядні речення (limiting clauses)

У обмежувальних означальних підрядних реченнях описуються ознаки, що відносяться тільки до даної особи або предмету і які відрізняють його від всіх осіб або предметів того ж класу. Іменник, до якого належить обмежувальне означальне речення, вживається з означеним артиклем. Зазвичай такі речення в англійській мові не відокремлюються від головного речення комою. Якщо опустити обмежувальне означальне речення, то сенс всього речення спотвориться або взагалі порушиться.

Наприклад:

 • I do not know the exact place where it happened. – Я не знаю точне місце, де це сталося.
 • The man to whom I spoke was an engineer. – Чоловік, з яким я розмовляв, був інженером.

Зверніть увагу, що whom (who) або which часто замінюється займенником that, але ще частіше сполучник просто опускається. (Наприклад можна сказати – The man I spoke to …)


Класифікуючі означальні речення (classifying clauses)

Сlassifying clauses вказують до якої групи або класу належить предмет, позначений іменником. Такий іменник вживається в однині з невизначеним артиклем, а в множині вживається без артикля. Класифікуючі означальні речення, як і обмежувальні, в англійській мові не відокремлюються від головного речення комою. Якщо опустити дане речення, то сенс спотвориться або взагалі порушиться.

Наприклад:

 • Persons who break the law will be punished. – Особи, які порушують закон, будуть покарані.
 • A man who had taken me across the ferry is a boatman. – Чоловік, який перевіз мене через переправу – човняр.

Описові означальні підрядні речення (descriptive clauses)

В описових означальних підрядних реченнях описується особа або предмет або міститься додаткова інформація про особу чи предмет. Іменник, до якого відноситься описове означальне речення, може вживатися як з артиклем, так і без нього.
На відміну від означальних речень зазначених вище, описові означальні речення в англійській мові відокремлюються від головного речення комою. Якщо опустити описові означальні речення, то сенс всього речення не зміниться, в ньому, просто не буде додаткових відомостей (про особу чи предмет), зазначених в описовому визначальному реченні.

Наприклад:

 • He bought a dozen eggs, two of which were bad. – Він купив дюжину яєць, два з яких були зіпсовані.
 • I know a man who can help us. – Я знаю людину, яка може допомогти нам.

Зверніть увагу, що в описових визначальних реченях вживається whom (who) або which, a that не вживається.


Next: Умовні речення

Опубліковано © Just English