Personal Pronouns

Навіть той, хто ніколи серйозно не вчив англійську мову, знає, що I – це Я, you – це ти і так далі. Ця стаття призначена як для новачків, які перебувають на самому початку вивчення, так і для тих, хто вивчає середній рівень і вище, так як ніколи не буває зайвим згадати основи і дізнатися дещо нове.

Отже, особові займенники, це окрема категорія займенників, які використовуються замість імені чи назви, коли їх повторення недоречне. Особові займенники розрізняються за родами і числами. Ці займенники вам добре знайомі:

Одна з причин, за що я люблю англійську мову – це займенник you. Адже воно перекладається і як “ти” і як “ви”, тобто англійською спілкування завжди відбувається на рівних. Універсальний займенник you позбавляє нас від необхідності вибирати між “ти” і “ви” при зверненні до людини і від багатьох інших суперечливих ситуацій.

Особові займенники в англійській мові бувають двох видів: суб’єктні (subject pronouns) і об’єктні (object pronouns). Суб’єктні виступають підметом (subject) в реченні і відповідають на питання Хто? Що? Об’єктні ж виступають доповненням (object) і відповідають на питання відмінків: Кого? Чого ?, Кому? Чому ?, Ким? Чим? і так далі.

На перший погляд це може здатися складним, але задумаємося про рідну мову. Тим, хто вивчає українську, доводиться запам’ятовувати набагато більше форм: я – мене – мені – мною. І так на кожний займенник! В англійській нам належить запам’ятати всього по одній формі. Розглянемо їх:

Займенники you і it не змінюються взагалі, а решту запам’ятати неважко.

Об’єктні особові займенники використовуються після прийменників, після багатьох дієслів. Запам’ятайте, що в тому випадку, коли в українській мові ми використовуємо займенник в будь-якому з відмінків (крім називного), в англійській варто вжити об’об’єктивний займенник:

 • I can see him. – Я його бачу.
 • He loves her. – Він кохає її.
 • We will invite them. – Ми їх запросимо.
 • Tell them about us. – Розкажіть їм про нас.

Якщо ж ви помилково використовуєте НЕ об’єктний, а суб’єктний займенник, то у вас вийде щось на кшталт: Я бачу ти, Він любить вона і так далі. Іншими словами, займенники не будуть “узгоджуватися” з попереднім дієсловом.

Займенник it та його використання


Займенник it має ряд особливих функцій. Крім того, що воно означає неживі предмети і тварин, воно ще й виступає еквівалентом слова “це”. It може ставитися до будь-якого факту або цілої ситуації:

 • We played hide-and-seek with the children. It was very amusing! – Ми грали з дітьми в хованки. Це було дуже забавно!
 • Robert told me that he had resigned. I did not believe it. – Роберт сказав мені, що він звільнився. Я не повірив в це.

It також замінює слова something, anything, nothing, everything:

 • There is something in the box and it is quite heavy! – У коробці щось є і воно досить важке.
 • Something is bothering you, is not it? – Щось хвилює тебе, чи не так?
 • Nothing can stop us, can it? – Нічого нас не зупинить, правда?

It часто виступає в ролі безособового підмета. Пам’ятайте правило про те, що в англійській мові обов’язково має бути підмет? Навіть якщо цей підмет не переводиться на українську мову, він все одно повинний бути присутнім в англійському реченні. Тому коли говорять про час, відстань, погоду і температуру, підметом в реченні виступає it:

 • It is raining. – (Воно) дощить / Йде дощ.
 • It was hot yesterday. – Вчора було жарко.
 • It is five miles to the south. – Це в п’яти милях на південь.
 • It is half past six already! – Уже пів на сьому!

Як бачите з прикладів, в українській мові речення може існувати без безособового підмета “воно”, а в англійському – ні.

Ще одна важлива функція it – функція позначення людей. Перекладається it в цьому випадку теж як “це”:

 • Who is that girl with dark hair? – It is my cousin, Lucie. – Хто та дівчина з темним волоссям? – Це моя кузина, Люсі.
 • Is this man your boss? – Yes, it is! – Той чоловік твій начальник? – Так це він!
 • It is Jack standing over there, is not it? – Це Джек стоїть он там, чи не так?

У телефонній розмові, називаючи себе, теж слід використовувати it, але ніяк не I:

 • Good morning! It’s Robert Williams. I would like to speak to Mr Daniels, please. – Доброго ранку! Це Роберт Вільямс. Я б хотів поговорити з містером Деніалсом.
 • Hello, Olya! It is Jessica! – Здрастуй, Анна! Це Джессіка!

Займенники he і she зазвичай позначають людей, але також можуть вживатися щодо тварин, автомобілів, кораблів, країн.

Пару слів про займенник I


I – єдиний займенник в англійській мові, який завжди пишеться з великої літери.

Якщо підметом або доповненням в реченні виступають дві особи або займенника, одне з яких I або me, то себе слід ставити останнім. Це звучить більш ввічливо:

 • My sister and I like music. – Моя сестра і я любимо музику.
 • You and I can meet next week. – Ти і я можемо зустрітися на наступному тижні.
 • The teacher asked Tom and me. – Учитель запитав Тома і мене.

You and me або you and I


Часто ми опиняємось перед нелегким вибором: You and me або you and I?

Обидва варіанти звучать знайомо і начебто правильно. Дійсно, в мові можна зустріти обидва варіанти, але один з них буде граматично правильний (і тому вважається стандартним), а другий – граматично некоректний, але все одно вживається в неформальній мові.

Як же визначити правильний варіант? Перш за все, подивіться, яким членом речення виступає ця комбінація: підметом чи доповненням.

Розглянемо на прикладі:

You and I will work tomorrow.

You and me will work tomorrow

Щоб визначити, який займенник слід використовувати, потрібно прибрати you. Що у нас вийде:

I will work tomorrow.

Me will work tomorrow.

Відразу видно, що друге речення містить помилку, так як об’єктний займенник me не може стояти на початку речення в ролі підмета. Однак, як зазначалося вище, в ролі підмета може використовуватися і комбінація з об’єктним займенником, але тільки в неформальній розмовної мови, тобто речення You and me will work tomorrow, хоч воно і граматично невірне, можна зустріти при спілкуванні.

Візьмемо інший приклад:

They invited you and I.

They invited you and me.

Щоб визначитися з правильним варіантом, приберемо займенник you:

They invited I.

They invited me.

У цьому випадку правильним буде друге речення, тому що суб’єктний займенник I не може бути доповненням.

Особові займенники в порівняннях.


Часто помилки допускаються в реченнях, які містять порівняння. Який займенник ставити після порівняльних слів than і as: суб’єктний або об’єктний? Відповідь, як завжди, неоднозначна: використовувати можна і ті і ті займенники. В українській теж можливі два варіанти. Ми можемо сказати: “Ти нижче мене” і “Ти нижче, ніж я“. Відчуваєте різницю?

Об’єктні займенники типові для неформального, розмовного стилю і після них не повинно стояти дієслово:

 • You are shorter than me. – Ти нижче мене.
 • She can sing better than him. – Вона вміє співати краще за нього.
 • We have done as much as them. – Ми зробили стільки ж, скільки вони.

Суб’єктні займенники в порівняннях використовуються тільки з допоміжним дієсловом. Допоміжне дієслово визначається по першій частині речення і ніколи не перекладаються на українську. Смислове дієслово не повторюється після займенника. Якщо дієслово в першій частині – модальне або to be, то воно не змінюється:

 • You are shorter than I am. – Ти нижче, ніж я.
 • She can sing better than he can. – Вона вміє співати краще, ніж він.
 • We have done as much as they have. – Ми зробили стільки ж, скільки вони.

Займенники після слів except і but.


Після слів except (крім) і but (в значенні “крім”) слід використовувати тільки об’єктні займенники:

 • Nobody but us arrived in time. – Ніхто, крім нас, не прибув вчасно.
 • Everyone except her stood up. – Всі, крім неї, встали.
 • All the students except them were ready. – Усі студенти, крім них, були готові.
 • I will invite all my friends but him. – Я запрошу всіх своїх друзів, крім нього.

Ці приклади дані без контексту, а в реальній бесіді вашому співрозмовнику має бути зрозуміло, про кого саме йде мова.

Використання особових займенників в неформальній розмовній мові


Особові суб’єктні і об’єктні займенники можуть по-різному використовуватися в залежності від стилю мовлення: формального і неформального. Є кілька нюансів з цього приводу.
Об’єктний займенник не може бути підметом в реченні, проте бувають і такі випадки, коли об’єктні займенники me, him, her, us, them використовуються в якості підмета. Таке вживання можна зустріти після дієслова to be, зазвичай в коротких відповідях:

Who is there? – (It is) me!
Who told you about it? – (It was) him.

Подібні відповіді звучать досить неформально, тому при офіційному і формальному спілкуванні намагайтеся в коротких відповідях вживати суб’єктні займенники, якщо це можливо: Who told you about it? – He did.

Зазвичай займенники не можна випускати з речення, але іноді в розмовній неформальній мові випускають особові займенники разом з допоміжними дієсловами, коли вони стоять на початку речення:

Do not know. (= I do not know).
Just wondering. (= I am just wondering).

У питаннях займенники з допоміжними дієсловами теж можуть упускатись:

Understand? (Do you understand?)
Clear? (Is it clear?)
Met Liz today? (Have you met Liz today?)

При неформальному спілкуванні вживають стійкі вирази з прикметниками і займенником you:

 • Poor you! – Бідолаха!
 • Clever you! – Розумниця!
 • Lucky you! – Пощастило!

Коли особові займенники не використовуються?


Корисно також згадати, що особові займенники не використовуються після інфінітивних конструкцій, якщо підмет і додаток – одна і та ж особа:

 • You are so difficult to understand (you). – Тебе так складно зрозуміти.
 • It was a nice thing to think about (it). – Про це було приємно думати.
 • This car is easy to drive (it). – Цю машину легко водити.

Але якщо інфінітивна конструкцію входить безособовий підмет it, то займенник слід вжити:

 • It is so difficult to understand you. – Тебе так складно зрозуміти.

Після дієслова know рідко використовується займенник it, коли мова йде про будь-якої інформації:

 • I was waiting for you. – I know it. – Я чекав тебе. – Я знаю.
 • Jack won the competition. – I know it. – Джек виграв змагання. – Я знаю.

Після деяких дієслів believe, hope, expect, imagine, guess, suppose, think, be afraid не використовується it, а замість нього вживається слово so:

 • Is she his girlfriend? – I guess so. – Вона його подружка? – Думаю так.
 • Will the party be fun? – I hope so. – На вечірці буде весело? – Сподіваюсь що так.
 • Was the article useful? – I believe so. – Стаття була корисна? – Думаю так.

Next: Вказівні

Опубліковано © Just English