Особа та число англійського дієслова

Дієслово в англійській мові має три особи і два числа: однина і множина. Вони безпосередньо виражаються в дієслівних формах в таких випадках:

 • В третій особі однини теперішнього невизначеного часу за допомогою закінчення -s / -еs, крім модальних дієслів і дієслів to have і to be. Модальні дієслова зберігають одну й ту ж форму для всіх осіб в обох числах. Дієслово tо have має форму has в цьому невизначеному часі в третій особі однини.
 • В формах дієслова tо be в 1-й та в 3-й особі однини теперішнього часу на відміну від форм to be у всіх особах множини теперішнього часу: I am; he / she / it is; we / you / they are. Крім того, дієслово to be має в минулому часі форму was для 1-ї та 3-ї особи в однині і форму were для всіх осіб у множині;
 • У всіх складних дієслівних формах, утворених за допомогою дієслова to be або to have. В інших випадках особа і число дієслова визначається не по формі дієслова, а по особі та числу займенники, що виконує функцію підмета або відповідного підмета в цьому реченні. Наприклад:
особа число
I wrote a book. Я написав книгу. 1 однина
She wrote a book. Вона написала книгу. 3 однина
They wrote a book. Вони написали книгу. 3 множина

За значенням і синтаксичної ролі у реченні розрізняються дієслова знаменні (повнозначні, смислові, самостійні – Notional Verbs, дієслова-зв’язки -Link-Verbs, допоміжні дієслова – Auxiliary Verbs і модальні – Modal Verbs. Останні три розряди іноді об’єднують під загальною назвою «Службові / структурні дієслова »- Structural Verbs.

Повнозначні дієслова повністю зберігають своє лексичне значення і вживаються в реченні в якості простого дієслівного присудка:

She does her paperwork regularly. – Вона регулярно оформлює документи.

We live in Ukraine. – Ми живемо в Україні.


Службові дієслова частково або повністю втрачають своє значення. Повна втрата значення спостерігається у допоміжних дієслів, які використовуються для утворення складних аналітичних форм часу, виду, способу. Число допоміжних дієслів в англійській мові невелике:

 • My mother is cooking dinner. – Мама готує обід.
 • I have written a letter to Max. – Я написав лист Максу.
 • Do you know her? – Ви її знаєте?
 • Sorry, but I do not know her. – На жаль, я її не знаю.
 • The matter was soon forgotten. – Про цю справу незабаром забули.
 • You’ll have my answer tomorrow. – Ви отримаєте мою відповідь завтра.

Значення складної дієслівної форми формується взаємодією лексичного значення неособистої форми основного дієслова і граматичного значення допоміжного дієслова.


Часткова втрата значення спостерігається у зв’язкових дієслів, службовців для утворення складеного іменного присудка і висловлення в ньому часу, способу та інших дієслівних категорій. В англійській мові, на відміну від української, іменний присудок в усіх часах обов’язково повинен мати дієслівну зв’язку. Основним дієсловом, який виконує функцію зв’язки, є дієслово to be. У функції зв’язки можуть виступати також дієслова to become, tо get, to grow, to turn, to seem, to look та інші:

 • She is an student. – Вона студентка.
 • Dorothy has grown a pretty girl. – Дороті перетворилася в гарненьку дівчину.
 • It was getting lighter every – Ставало світліше з кожної
  minute. хвилиною.
 • Тhe vilage looked deserted. – Село здавалося покинутим.
 • It grew cold towards evening. – До вечора похолодало.

Така ж часткова втрата значення спостерігається і у модальних дієслів can, may, must, ought tо, need, dare, shall, should, will, would, що не дозволяє їм виконати самостійну роль в реченні. Вони вживаються в складі складеного дієслівного присудка в поєднанні з інфінітивом смислового дієслова (як правило, без частки to). Модальні дієслова виражають можливість, ймовірність та необхідність вчинення дії, вираженого смисловим дієсловом. Наприклад:

 • I сan read Spanish. – Я вмію читати іспанською.
 • We must go now. – Тепер ми повинні йти.

До цієї категорії відносяться і так звані модально обумовлені конструкції tо bе to, to have to.


Next: Перехідні та неперехідні дієслова

Опубліковано © Just English