Неозначені займенники

В англійській мові є ряд слів, які складають групу неозначених займенників. В першу чергу ми маємо на увазі some, any і їх похідні.

У більшості випадків в ролі визначення вони служать для позначення певної кількості предметів, людей, речовин або ж повна відсутність таких, як у випадку з no.

Ці займенники можуть також виступати в якості іменника, вказуючи на невизначені предмети і особи:

 • Do you have any money? – У тебе є якісь гроші? / Кількість
 • I can hear something. – Я щось чую. / Іменник
 • We see nobody. – Ми нікого не бачимо. / Іменник

Some & Any

Ці займенники є взаємозамінними за змістом. Їх значення кілька / деякий, будь-який. Проте, існує певне правило, яке пояснює різницю вживання цих слів.

Some


Займенник some та його похідні можна зустріти в стверджувальних реченнях:

 • I like some sorts of honey. – Я люблю деякі сорти меду.
 • You can become something out of nothing. – Ти можеш стати кимось, навіть якщо починаєш з самого низу.
 • There is someone behind the door. – За дверима хтось є.

Any


Займенник any і його похідні зазвичай використовуються в питальних і заперечних реченнях (з заперечним дієсловом). Причому в заперечних реченнях вони набувають значення ніякої, ніхто і так далі:

 • I do not like any sorts of honey. – Мені не подобаються ніякі сорти меду.
 • Can you buy me anything useful for my birthday? – Можеш подарувати мені що-небудь корисне на день народження?
 • There is not anybody behind the door. – За дверима нікого немає.

Іноді займенники some і any не перекладаються на українську мову:

 • Do you have any pills for headache? – У тебе є таблетки від головного болю?
 • I’ve got some new magazines. – У мене є свіжі журнали.

Таблиця неозначених займенників

Зверніть увагу! Перед займенниками either, each, every, much, many, several та тими, що мають в своїй основі some або any артикль не вживається.


Next: Універсальні

Опубліковано © Just English