Заперечні запитання

Заперечна форма загального питання в англійській мові утворюється по-різному для повного і скороченого заперечення:

Повна форма: допоміжне дієслово + підмет + not + інфінітив без частки “to”

На початку речення стоїть допоміжне дієслово (Auxiliary verbs), be або have (так само, як і при утворенні стверджувальної форми загального питання (Yes-No question), після дієслова йде підмет, за ним стоїть частка not і основне дієслово:

  • Have you not been to Rome yet? – Ти ще не був у Римі?

Скорочена заперечна форма запитання в англійській мові має такий же порядок слів, як і стверджувальна, але допоміжне дієслово (або be, або have) вживається у скороченій заперечній формі:

  • Didn’t you study at these English language courses in Rome? – Ти що, не вчився на цих курсах англійської мови у Римі?

Заперечна форма спеціального питання в англійській мові утворюється так само, тільки на початку речення стоїть питальне слово (Why – question):

  • Why don’t you stay in Rome a little bit longer? – Чому б тобі не залишитися у Римі ще ненадовго?

Питання з запереченням в англійській мові задається, якщо мається на увазі очевидну відповідь:

  • Don’t you remember that I said I’d never see you again? – Хіба ти не пам’ятаєш, як я сказав, що більше не хочу тебе бачити?

Повна форма заперечного питання в англійській мові вживається в офіційній промові або для вираження підкресленя невдоволення, сарказму:

  • Have I not asked you again and again to close the door behind you? – Хіба я не просив тебе багато разів закривати за собою двері?

Заперечна форма запитання в англійській мові, на відміну від української, не має значення ввічливого прохання або пропозиції:

  • Would you like some tea? – Чи не хочете чаю? (Але не Would not you like … або Do not you want …)

Next: Питальні слова

Опубліковано © Just English