The Imperative Mood

В англійській мові, також як і в українській, існує три способи дієслова: дійсний, умовний і наказовий. Спосіб виражає відношення мовця до подій.

Роз’яснимо деякі моменти в термінології.

Використовуючи дійсний спосіб ми висловлюємо дію як реальну або замислюємо її як реальну:

 • I live in London. – Я живу в Лондоні.
 • Do you like my new car? – Тобі подобається моя нова машина?

Умовний спосіб передбачає нереальність дії. Він виражений як бажане, можливе або передбачуване:

 • I wish I were there. – Шкода, я не з тобою.

Про умовний спосіб ми детально розповідали в одній з наших статей.

Наказовий спосіб (Imperative Mood) висловлює спонукання до дії. Це може бути ввічливе прохання, порада, вимога, наказ або навіть дратівлива ремарка. В одному з фільмів про Гаррі Поттера юні чарівники і чарівниці вивчають заборонені закляття, серед яких зустрічається “Imperio”. Дослівно його можна перевести “Наказую”.

Типи наказового способу

Особливістю наказового способу (Imperative Mood) в англійській мові є відсутність підмета в реченні. Фраза починається безпосередньо з англійського дієслова, а звернення йде до 2-ї особи (you):

 • Bring me the coffee, please. – Принеси, будь ласка, кофе.
 • Call the doctor at once! – Негайно викликай лікаря!

Заперечна форма


Як і в будь-якому іншому способі, наказовий має форми заперечення у дієсловах. У цьому випадку мовець накладає заборону або дає раду щось НЕ робити. Граматично заперечна форма наказового способу в англійській мові утворюється за допомогою допоміжного дієслова do not / do not:

 • Do not forget to invite Sally. – Не забудь запросити Саллі.

На українську мову подібні конструкції будуть переводитися через заперечну частку “не”:

 • Do not call me froggy. – Не клич мене “жабеням”.
 • Do not cross the street. – Не перетинай вулицю.

Ввічлива форма


Якщо ви хочете ввічливо попросити про щось або порадити щось не робити, використовуйте “чарівне” слово please. За правилами воно ставиться або в самий початок, або в кінець речення:

 • Wash the dishes, please. – Помий, будь ласка, посуд.
 • Help me to find my keys, please. – Будь ласка, допоможи мені знайти мої ключі.
 • Please, do not walk late at night alone. – Не ходи одна пізно ввечері, будь ласка.

Посилена форма


Допоміжне дієслово do рідко вживається в стверджувальних реченнях в будь-якому способі. Однак якщо вам необхідно наголосити на необхідності здійснення тієї чи іншої дії, використовуйте його для посилення смислового дієслова:

 • Do come to me. – Приходь до мене обов’язково.
 • Do shut up! – Заткнись ти вже!
 • Do behave yourself. – Поводься нормально.

Важливо відзначити, що посилена форма хоча і є емоційним виразом наказового способу, далеко не завжди передбачає дратівливість. Буває, вона навпаки є підбадьорює:

 • Do sit! – Сідайте, прошу!

Для вираження дратівливості ми використовуємо наступний тип наказового способу.

Форма зі зверненням


Щоб підкреслити своє негативне ставлення та висловити явне невдоволення в англійській мові в наказовому способі допускається використання звернення до другого особи через you:

 • Do not you turn your back on me! – Не смій відвертатися!
 • You, shut up! – Заткнись негайно!

Конструкція Let

Особливою формою наказового способу є оборот з англійським дієсловом let (дозволити). У таких реченнях мовець звертається вже не до 2-ї, а до 3-ї особи. На українську мову конструкція буде переводитися через “нехай”:

 • Let Sam sing once again. – Нехай Сем ще раз заспіває.
 • Let her come in. – Нехай вона зайде.

Зверніть увагу, що займенники після let ставляться в об’єктному відмінку. Тобто me, us, him, her, it, them.

Різновидом цієї форми є конструкція let’s (let us) – давайте. Її особливістю є те, що вона втягує мовця в його ж прохання:

 • Let’s have some fun. – Давайте погуляємо!
 • Let’s open the presents! – Давайте розгорнемо подарунки!

У висновку хочемо відзначити ще один цікавий факт. Буває, що дієслово збігається за формою з іменником. Це ускладнює розуміння. Відрізнити наказовий спосіб від іменника можна за прямим доповненням, яке стоїть відразу за дієсловом:

 • Book a room at that hotel for me. – Забронюй мені кімнату в цьому готелі. (наказовий спосіб)
 • Books hold much interesting stories. – У книгах можна знайти багато цікавих історій. – (Дійсний спосіб)

До решти іменників, як правило, вживаються в парі з артиклем або займенником.

Бажаємо вам цікавої англійської! Imperio “have fun”!

Хто не вивчає наказового способу, той все робить сам =)


Next: Модальні дієслова

Опубліковано © Just English

1 коментар