Can vs. May

Модальними називаються дієслова які характеризують обов’язки, можливості, бажання і необхідність дії. Вони безпосередньо передають ставлення мовця до подій.

Не дивлячись на те, що модальні дієслова є сильними і не потребують використання допоміжного дієслова, при побудові питальних і заперечних речень, вони не можуть використовуватися самостійно без смислового дієслова:

 • I can not fly. – Я не вмію літати.
 • You may go. – Можеш йти.

В англійській мові модальні дієслова використовуються самостійно лише в тому випадку, коли вони складають коротку відповідь, який сенс висловлювання зрозумілий з попереднього контексту, в якому вживаються смислові (слабкі) дієслова:

Can you read this?
– I can.

 • Most people can not run as fast as animals, but some can.

В англійській мові для вираження можливості / неможливості або здатності / нездатності що-небудь зробити найчастіше використовуються два модальних дієслова – can і may.

Вони не змінюються по особах і числах, про що свідчить відсутність закінчення -s- в теперішньому простому часі, не мають усіх звичайних для слабких дієслів форм (наприклад, закінчення -ing) і не потребують допомоги допоміжного дієслова do / does / did.

Can vs. May

Сan і may мають в українській мові значення могти / вміти / дозволяти. Відразу варто відзначити, що вони в більшості випадків не взаємозамінні. Давайте розглянемо приклад на цьому вислові:

Do as you may if you can not do as you could.

У цьому афоризмі використано відразу три модальних дієслова і всі три матимуть різні відтінки значення. Саме речення перекладається наступним чином:

Роби так, як тобі дозволено, якщо тобі заборонено зробити так, як ти міг би.

Існують певні критерії при виборі того чи іншого дієслова.

Can має дві форми в англійській мові – форму теперішнього часу і форму минулого could, яка також буде використовуватися в умовному способі.

Проте в англійській мові існує можливість використовувати модальне дієслово can в майбутньому часі. У цьому випадку він буде замінений на рівнозначне за змістом дієслово to be able, to do smth.

 • I can read English. – Present Simple
 • He thought he could do it alone. – Past Simple
 • I wish I could see it. – Subjunctive mood (умовний спосіб)
 • He told me he could have seen it earlier. – Perfect

She will be able to finish the painting in Summer. – Future

May використовується в англійській мові у формі теперішнього часу і минулого might, яку також можна зустріти в реченнях в умовному способі.

 • May I come in? – Present Simple
 • They might come yesterday. – Past Simple
 • He might be at home. – Subjunctive mood (умовний спосіб)

Вживання Can і May

Модальний дієслово can має більш широкий спектр застосування в порівнянні з дієсловом may.


1. Для вираження здатності або вміння щось робити використовуйте can:

 • I can swim. Can you?

2. Can так само використовується для позначення можливості (теоретичної або згідно з будь-якими правилами):

 • You can find it in any dictionary.
 • Ukrainian Railways can chage the fares seasonally. – Укрзалізниця може змінювати тарифи в залежності від сезону.

3. При забороні на що-небудь використовується can not (can’t). Можна зустріти і заборони з may, але вони будуть звучати занадто “м’яко”:

 • You can not talk too loud in the library. – У бібліотеці не можна говорити голосно.
 • You may not talk loudly in the library. – У бібліотеці забороняється говорити голосно.

4. Прохання може виражатися за допомогою can або could. Останній в цьому випадку буде мати підкреслене ввічливе звернення:

 • Can you pass me some butter?
 • Could you pass me some butter?

5. При вираженні подиву в питальних реченнях або докору в розповіді часто використовується модальне дієслово can. Його форма could відображатиме крайню ступінь стану:

 • How can you be so rude? – Як ти можеш бути таким грубим?
 • You could tell me in the end. – В кінці-кінців ти міг сказати мені!

6. Can not (can’t) використовується для позначення великої недовіри:

 • She can not work there. – Та вона не може там працювати.
 • They could not have done it. – Вони просто не могли цього зробити.

Зверніть увагу, що в переважній більшості випадків вживання could, дієслово підкреслює перебільшене ставлення мовця до подій.

У ситуаціях, коли ви просите дозволити зробити що-небудь можна використовувати обидва модальних дієслова. Речення з may при цьому будуть звучати більш формально:

 • You can come in. – Можеш зайти.
 • You may came in. – Заходьте. / Ви можете зайти.

Модальні дієслова may / might містять в собі характер невпевненості мовця щодо описуваних подій. Як і у випадку з could пройшла форма might передає велику ступінь непевності:

 • Somebody’s calling. It may be Jack. – Хтось телефонує. Можливо це якраз Джек.
 • It may rain. Take an umbrella. – Може піти дощ. Візьми парасольку.

Модальний дієслово may найчастіше використовується при особливо ввічливому зверненні:

 • May I sit down? – Чи можу я присісти? / Чи дозволите мені сісти?
 • Can I sit down? – буде швидше переводитися “Можна я сяду?”

Часто might використовують при вираженні докору. Речення звучить особливо уїдливо:

 • You might have told me beforehand. – Міг би і заздалегідь попередити.

Бажаємо вам бути спроможними засвоїти цей граматичний матеріал! May success be with you!


Next: Will (Would)

Опубліковано © Just English