Модальне дієслово Used to

Used to можна назвати таким собі прикордонним варіантом між модальними і функціональними дієсловами. Серед лінгвістів зустрічається дві точки зору. Згідно з однією з них, used to – просто граматична конструкція. Її використовують для відображення дії, яка раніше здійснювалась, але не в момент розмови. Друга група вчених дотримується думки, що це – все таки модальне дієслово, так як у нього є відтінок модальності і його граматичні особливості відповідають особливостям, властивим модальним дієсловам. Відзначимо, що це – тільки один з варіантів відображення дії в минулому часі.

Граматичні особливості used to

На відміну від більшості модальних дієслів, used to завжди використовується в минулому часі. Тобто, форми «use to” не існує. Більш того, таке вживання прирівнюється до грубої помилку. наприклад:

  • I used to swim in the river when I was in the village at my granny’s – Я плавала в річці, коли була в селі у бабусі.
  • I used to smoke when I was in the university, everyone did this so I did not want to be an outsider – Я курив, коли був в університеті. Всі це робили і я не хотів бути білою вороною.

В обох реченнях мається на увазі дію, яку людина звикла робити в певний період часу. В оригіналі речення з-за конструкції used to мається на увазі, те, до чого людина звикла, і більше не повторюється. Тобто, раніше він курив, а зараз – ні. Простий переклад на українську, як в прикладах, в повному обсязі передає весь сенс речення, і про це треба здогадуватися з контексту.


Є припущення, що в заперечних реченнях і в питаннях used to взагалі не використовується. Проте, в сучасній літературі та пресі зустрічається таке вживання, не кажучи про розмовну англійську, в якій свої закони. Для того, щоб не помилитися і гарантовано побудувати правильне речення, краще використовувати простий минулий час. Смислове навантаження речення від цього не постраждає. Але це – швидше виняток. У стверджувальних реченнях заміна used to на дієслово в Past Simple спричинить за собою зміну сенсу всього речення. Нижче розглянемо кілька прикладів.

  • They used to attend concerts when they were young – Вони звикли відвідувати / часто відвідували концерти, коли були молодими.

У цьому випадку, щоб підкреслити, що дія відбувалося регулярно в минулому і більше не відбувається, при перекладі було додано слово «звикли» в першому варіанті перекладу.

  • They did not use to attend concerts when they were young / They used not to attend concerts when they were young – Вони не відвідували концерти, коли були молодими.

Це – розмовні варіанти утворення заперечного речення. Приклад вище показує, що навіть в розмовній мові можна побудувати речення двома способами. У першому використовується допоміжне дієслово, яке наближає used to до функціонального дієслова, а в другому – утворення йде за правилом, якому підпорядковуються модальні дієслова. Не будемо забувати, що це – розмовні, а не граматично правильні варіанти.

  • They did not attend concerts when they were young – Вони не відвідували концерти, коли були молодими.

Цей варіант набагато логічніший і правильніший. Тут не потрібно підкреслювати повторюваність дії і його завершення до справжнього моменту, так як це все зрозуміло з контексту. Практично та ж ситуація з питальними реченнями:

  • Did they use to attend concerts when they were young? / Used they to attend concerts when they were young? – Вони відвідували концерти, коли були молодими?

Як і в прикладі з запереченнями, питання може будуватися або з використанням допоміжного дієслова відповідного часу, або без нього. Проте, краще буде взагалі піти від конструкції used to. Речення нижче побудовано саме так:

  • Did they attend concerts when they were young? – Вони відвідували концерти, коли були молодими?

Вживання used to і його лексичні особливості


Модальне дієслово used to використовується в ряді ситуацій. Як було сказано вище, він незамінний, коли в стверджувальному реченні мовець хоче підкреслити повторюваність дії, а також те, що дія відбувалося раніше, а зараз вже немає. наприклад:

  • I used to play the piano when I was at school … Actually, I was not very good in it – Я грала на фортепіано, коли вчилася в школі. Ну, взагалі-то, я була не дуже гарною піаністкою.

У цьому прикладі чітко видно навіть після перекладу, що обговорюванна дія більше не відбувається під час розмови, так як мовець, очевидно, закінчила школу. Дія також очевидно було повторюванням, як будь-які заняття з музичними інструментами. Тобто, used to використовується для позначення дії, яка раніше здійснювалося, а зараз – ні.

Другий випадок використання used to – позначення фактів і подій, які раніше мали місце бути або вважалися істиною, а тепер – ні. Тобто, навіть тут присутня вказівка на те, що зараз обговорюється вже перестало бути актуальним.

Наприклад:

  • She used to be fat but after the accident she lost a lot of weight – Вона була раніше товстої, але після аварії сильно схудла.
  • Tom used to be the best one in Math but now Olya is the best thanks to her hardworking – Том раніше був найкращим в математиці, але зараз найкраща Оля, і все завдяки її наполегливому навчанні.

В обох випадках з самих речень видно, що зараз, під дією певних подій, обговорюваний факт більше не є дійсним.

Еквівалент чи ні?


У used to є еквівалент, який в деяких випадках може повністю його заміняти. Це – дієслово would. При цьому used to означає більш часто повторювану дію в минулому, а would – щось, що відбувалося порівняно рідко. Якщо ж в самому реченні чітко вказано якийсь часовий проміжок, то значення would і used to збігаються. наприклад:

I used to / would call my mom once a week – Я звик дзвонити мамі раз в тиждень.

I used to call my mom – Я частенько дзвонив мамі

I would call my mom – Я нечасто дзвонив мамі.


Наступна тема: Англійські числівники

Опубліковано © Just English