Модальне дієслово Ought

Модальне дієслово ought to за смисловим значенням є певною серединою між дієсловами should і must, оскільки воно висловлює пораду та рекомендацію, але одночасно вона має відтінок обов’язку або морального боргу. Як правило, навіть якщо воно використовується в реченнях з припущенням, воно має досить сильний відтінок впевненості. Дуже важливо зрозуміти, необхідність вживання саме цього дієслова можна визначити по контексту, і за часами, які використовуються.

Наприклад, в реченнях з інфінітивом неперфектним ought to висловлює щиру пораду або рекомендацію, що відносяться до майбутнього і теперішнього.

 • He ought to go to the library. – Йому варто піти в бібліотеку.
 • You oughtn’t to do this work for those women. – Тобі не слід робити цю роботу для тих жінок.
 • Ought I to tell her the answer? – Мені варто розповісти їй про відповідь?

Якщо конструкція складається з модального дієслова ought to і перфектного інфінітива, то речення скоріше характеризує докір, жаль і навіть осуд. У стверджувальних реченнях відбувається співчуття у зв’язку з тим, що не було виконано якусь дію, а в заперечних – навпаки, що було виконано.

 • She ought to have called earlier. – Їй слід було раніше зателефонувати. (Засмучення і легкий докір, що вона подзвонила пізно).
 • He oughtn’t to have read this paper. – Тобі не слід було читати цей папір. (Речення з явним докором і осудженням, що людина прочитала конфіденційну інформацію).

Що стосується вираження дієслова ought to як ймовірного, то воно зараз зустрічається в розмовній мові все рідше, але британцями досі вживається.

 • This jacket ought to be more cheaper. – Цей жакет, мабуть, набагато дешевший.
 • Here ought to be no problems. – Тут не повинно бути ніяких проблем.
 • She ought to be in the garden now. – Вона зараз, мабуть, в саду.

Варто відзначити, що в двох останніх реченнях замість дієслова ought to може використовуватися should, оскільки вони повністю носять ймовірний характер.

Оскільки дієслово ought to вживається в минулому, майбутньому і теперішньому часі, варто зрозуміти смислові відмінності у всіх випадках. Найкраще це можна зробити, розглядаючи одну ситуацію в різних часах.

 • He ought to receive the letter by now. – Зараз він вже повинен був отримати лист.
 • He ought to have received letter yesterday. – Він повинен був отримати лист вчора.
 • He ought to receive letter tomorrow. – Він повинен отримати лист завтра.

Тобто в смисловому значенні модальне дієслово ought to практично не змінюється, і в різному часі змінювались тільки моменти, в яких відбувається дія.


Важливо відзначити, що в розмовній мові ought to стягується в форму otta, а в заперечних реченнях частка to дуже часто опускається.

 • You otta be more punctual. – Тобі варто бути більш пунктуальним.

У деяких питаннях з ought to в кінці речення «хвостиком» додається should.

 • We ought to consult a lawyer, should not we? – Нам потрібно порадитися з юристом, адже так?
 • We oughtn’t to tell Max, should we? – Нам не слід розповідати Максу, вірно?

Загалом, модальне дієслово ought to зараз досить широко поширене, як у британській, так і в американській мові. І хоча зараз вже з’являються нові форми, воно все одно використовується, як в літературній, так і в повсякденній мові. Тому кожній людині, яка вчить англійську мову, необхідно знати нюанси вживання дієслова ought to.


Next: Used to

Опубліковано © Just English