Модальне дієслово Need

Дієслово need не можна назвати однозначним, оскільки воно може бути, як самостійним, так і модальним. І багато що залежить від смислового навантаження конкретного речення. Оскільки воно є досить уживаним, потрібно знати хоча б основні правила його вживання.

Правильне дієслово need зазвичай використовується в значеннях «бути належним», «турбуватися» або «потребувати». Причому, його використання в реченнях будується на таких же принципах, що і інші правильні дієслова. Тобто в Present Simple додається частка -s для третьої особи однини, в Past Simple – закінчення -ed, а знаки запитання й заперечні висловлювання будуються з використанням допоміжних дієслів. Також він схильний до правил, які встановлюються іншими часами.

 • He needs more time to make this work. – Йому потрібно більше часу, щоб виконати цю роботу. (Present Simple, III особа од. додано закінчення -s).
 • They needed to do all work yesterday. – Їм потрібно було зробити всю роботу вчора. (Past Simple, закінчення -ed).
 • Does she need to wake up early today? – Їй потрібно сьогодні рано вставати? (Загальне питання, Present Simple, III особа однини).
 • You do not need to go there. – Тобі не потрібно туди йти. (Заперечне речення, Present Simple).

Вживання дієслова Need

Якщо говорити про модальне дієслово need, то воно вживається лише у формі теперішнього часу, причому тільки в питальних або заперечних реченнях, смислове навантаження яких вказує на необхідність здійснення якої-небудь дії, або на її відсутність. При їх утворенні допоміжні дієслова і стандартні закінчення не беруть участь, а перед інфінітивом не ставиться частка to.

 • Need I wait you now? – Мені потрібно зараз тебе почекати?
 • He need not go there today. – Йому не потрібно сьогодні туди йти.


Варто сказати, що модальне дієслово need не вимагає контекстного підтвердження, тому його можна використовувати в реченнях, в яких не уточнюється причина необхідності дії. Також воно може вказувати на дозвіл або прохання. Незважаючи на те, що дане дієслово використовується тільки в теперішньому часі, воно не вказує на нормальне функціонування, яке відбувається постійно або періодично. Модальне дієслово need вживається для опису окремих випадків.

 • I do not need to go to the swimming pool on Monday. – Мені не потрібно ходити в басейн по понеділках.
 • I need not go to the swimming pool this Monday. – В цей понеділок мені не потрібно йти в басейн.

Особливу увагу варто звернути на питальні речення з модальним дієсловом need. По-перше, він не вживається в заперечних реченнях. По-друге, якщо відповідь на просте запитання негативна, то коротка форма відповіді виглядає так: «No, I need not».

Важливо! Якщо відповідь на питання позитивне, то в короткій відповіді потрібно вживати дієслово must, і форма відповіді виглядає так: «Yes, I must».

Речення з поєднанням вираження need not і перфектного інфінітива показують на те, що досконала дія була непотрібна.

 • You need not have play this game with all. – Тобі не потрібно було грати в цю гру з усіма.
 • He need not have read this book. – Йому не потрібно було читати цю книгу.

Потрібно відзначити, що вирази need not have значно відрізняється від did not need to, оскільки останній вказує лише на необхідність здійснення дії. І не йдеться про те, було воно здійснене чи ні.

 • You need not have read this article.
 • You did not need to read this article.

Обидва речення переводяться так: «Тобі не потрібно було читати цю статтю». Але перший варіант підкреслює, що вона була прочитана, хоч це і не потрібно було. А другий лише констатує факт, що статтю не треба було читати.


Поєднання дієслова need з дієприкметником теперішнього часу частіше використовується британцями, ніж американцями. Воно вживається так само, як і форма пасивного стану. Однак в реченні до додаткового дієслова потрібно додавати закінчення -ing.

 • The lamp needs turning. – Лампу потрібно включити.
 • The tooth needs brushing. – Зуби потрібно почистити.

Звичайно, існують різні нюанси вживання модального дієслова need, але навіть знання даних основних правил дозволить вільно вживати його в англійських реченнях.

 


Next: Be to

Опубліковано © Just English