Modal Verbs be to

Модальне дієслово to be to використовується тільки в теперішньому і минулому часі. Воно відмінюється по особах і числах, щоб його правильно утворювати – повторіть (або вивчіть) всі його форми.

 • We are to meet at nine. – Ми зустрічаємося в 9.
 • We were to meet at nine. – Ми повинні були зустрітися в 9.
  значення

Давайте розглянемо, в яких значеннях вживається to be to як модальні дієслова.

План, що повинно статися

У разі заздалегідь складеного плану або боргу, який був заздалегідь визначений будь-якою угодою, умовою.

 • We are to talk next time. – Ми поговоримо наступного разу.
 • We were to go to China the following month. – Ми повинні були поїхати в Китай в наступному місяці.
 • Who was to come here first? – Хто повинен був прийти сюди першим?

Зверніть увагу: за to be to завжди стоїть простий інфінітив.

У цьому значенні дане дієслово зустрічається в стверджувальних і питальних реченнях в теперішньому і минулому часі.

Форма минулого часу (was, were) в комбінації з перфектним інфінітивом вказує на нездійснену заплановану дію.

 • I wanted to meet her and go to the cinema together, but I forgot about it completely. We were to have watched my favorite movie. – Я хотіла зустріти її і піти разом в кіно, але абсолютно забула про це. Ми повинні були дивитися мій улюблений фільм.

Накази, інструкції


Часто висловлювання в цьому значенні носять офіційний відтінок. Зверніть увагу на переклад фраз.

 • She says I’m to give you this box. – Вона сказала, щоб я передав тобі цю коробку.
 • I just mention it because you said I was to tell you all what I heard.-Я просто згадую це, тому що ти сказав мені говорити все, що я почув.

Дане значення дієслова зустрічається в стверджувальних і заперечних реченнях в комбінації з простим інфінітивом.

Події, яким судилося збутися


У цьому значенні дієслово перекладається на українську мову як «судилося». В основному даний варіант зустрічається в стверджувальних і заперечних реченнях, що вказують на минулий час. Також, як і в попередньому випадку, після дієслова стоїть простий інфінітив.

 • She did not know at that time that she was to see her friend again. – У той час вона не знала, що їй ще судилося побачити свою подругу.

Можливість


Даний варіант вживання подібний використанню can і may. Він зустрічається у всіх видах речення в теперішньому і минулому часі в комбінації з пасивним інфінітивом.

 • Where is he to be found? – Де його можна знайти?
 • The teacher was often to be seen in his classroom checking the tests. – Вчителя часто можна було побачити в його класі, перевіряючим тести.

Зверніть увагу:

Наступні вирази стали стійкими і є винятком:

 • Where I am to go? – Куди ж мені йти? Куди ж мені подітися?
 • What I am to do? – Як мені бути? Що мені робити?
 • What is to become of me? – Що зі мною буде? Що зі мною станеться?

Конструкція were to + інфінітив (для всіх осіб) можна зустріти в умовних підрядних реченнях (conditional clauses).

 • If he were to call again I should not answer. – Якби він мені знову зателефонував, я б не відповів.

Next: Dare

Опубліковано © Just English